Pim's Prietpraat

Bemoeienissen van een buitenstaander

Volwassener

koning-1

Geen wethouder?

In de krant van maandag las ik dat verkenner Jaap Koning (D66) op zoek is naar een nieuw college met bekwame bestuurders zonder nadrukkelijke partijbinding. Volgens hem is hun opdracht om de instabiele situatie in de SED organisatie op te lossen. Pardon?

Sinds wanneer is het de taak van een Enkhuizer college om een onstabiele situatie binnen het SED op  te lossen?

Als er sprake is van een instabiele situatie bij het SED dan is dat de verantwoording van de directie van het SED. Die bestaat uit de drie gemeente-secretarissen. Die van Enkhuizen is nog maar net benoemd. Over die van Stede Broec en Drechterland heeft het college van Enkhuizen niets te zeggen.

Als de SED directie niet naar behoren functioneert, dan is het aan het dagelijks bestuur om daar verandering in te brengen. Het dagelijks bestuur bestaat uit de burgemeesters van de drie aangesloten gemeenten. Over de burgemeesters van Stede Broec en Drechterland heeft het college van Enkhuizen niets te zeggen.

Bij mijn weten zit Jaap Koning in de klankbordgroep van de SED. De gesprekspartner van het dagelijks bestuur van het SED. Alleen al daarom zou hij moeten weten hoe de vork in de steel zit.

Maar Jaap Koning wil dus, dat een toekomstig (door hem te formeren) college de SED organisatie weer op de rit zet. Hoe ze daar in Stede-Broec en in Drechterland over denken maakt natuurlijk niet uit. Daar beschikken ze nu eenmaal niet over de superieure politieke inzichten waar onze Enkhuizer politici over menen te beschikken.

Nu behoort het zijn van verkenner tot de leukere politieke schnabbels die te vergeven zijn en wordt ze waarschijnlijk per uur betaald. Dus ik snap ook wel dat Jaap Koning de stand van zaken een beetje overdrijft, maar laten we toch vooral proberen een beetje nuchter te blijven.

Het was natuurlijk een domme fout van de SP, dat ze na de laatste verkiezingen niet eens de moeite heeft genomen om met (die andere grote winnaar) D66 te praten over de mogelijkheid van een coalitie. Een coalitie van SP, D66 en CDA had gezien de verkiezingsuitslag meer voor de hand gelegen. Het is nog steeds de meest logische coalitie.

Dus als de SP nu eens als de gesmeerde bliksem op zoek gaat naar een vervanger van Olierook, en Wijnne (die volgens mij al 67 is) gaat gewoon lekker met pensioen, dan kan Koning de plek van Wijnne innemen en kan het circus weer verder.

Ik weet dat Koning tegenover de krant heeft verklaard dat hij daar geen belangstelling voor heeft, maar in de politiek zijn dat soort uitspraken van nul en generlei waarde. Politici doen niets liever dan zichzelf opofferen voor het algemeen belang. Althans, dat is de opvatting die ze met overgave verspreiden.

De SP (op haar beurt) moet  iemand op het oog hebben gehad om te zijner tijd Olierook op te volgen. Over een jaar zou hij sowieso zijn vertrokken. Elke andere combinatie dan SP, D66 en CDA is te instabiel en leidt alleen maar tot nieuw getob.

Wat het SED betreft, stel een nieuw Dagelijks Bestuur aan of handhaaf het bestaande, maar maak in ieder geval geld beschikbaar waarmee die organisatie zich kan verbeteren. Daar heeft iedereen belang bij. En boven alles, leer je als raad iets volwassener te gedragen en hou op met het in het wilde weg ontslaan van mensen.

Dat doen ze in Drechterland en Stede Broec ook niet en ik heb niet de indruk dat ze daar de zaken minder goed voor elkaar hebben dan in Enkhuizen.

Advertenties

maart 29, 2017 Posted by | Koning, Machtswisseling, SED | Plaats een reactie

Afsluiten

dejong

Wegwezen

Rob de Jong legt per direct zijn functie neer las ik in de krant en op de gemeentelijke website. Niet echt nieuws dat als een donderslag bij heldere hemel kwam.

Het hing al een tijdje in de lucht zullen we maar zeggen. Aan zijn besluit schijnt een rumoerig verlopen ledenvergadering van Nieuw Enkhuizen vooraf te zijn gegaan. Op hun website staat daarover niets te lezen. Maar dat is niet ongebruikelijk in Enkhuizen.

Voor politieke nieuwtjes moet je in Enkhuizen toch vooral in de kroeg zijn. Zolang het nieuws maar “sappig genoeg” is doen de feiten verder niet ter zake.

Nu was het een publiek geheim dat de Jong’s positie wankelde. Zozeer dat er twee fracties zich aan de zijlijn al aan het warmlopen waren en niet of nauwelijks nog oppositie voerden.

Slechts één daarvan kan een wethouder leveren en dus blijft de ander teleurgesteld achter. Wie de uiteindelijk gelukkige zal zijn weet ik niet en kan me ook eigenlijk geen lor schelen.

Een ding is echter zeker, de nieuwe coalitie komt weer vast in het zadel te zitten. Of het nu Koning wordt of Stomp, de bijbehorende partij zal zich weer vierkant achter het college stellen.

Met als bijkomend voordeel dat het Dromdossier geruisloos kan worden afgesloten.

september 22, 2016 Posted by | Harrewar, Koning, Stomp | 1 reactie

Gremia

Jaap "gremia"Koning

Jaap “gremia”Koning

Gisteravond gemeenteraad. Op de agenda het coalitieakkoord en benoeming van wethouders.

Lichte paniek (bij mij) bij het begin van de vergadering. Op de website van radio Enkhuizen ontbrak een knop voor de live stream zodat de wekkerradio uitkomst moest brengen.

Eigenlijk best wel een leuke vergadering. Oppositie massaal in protest over de korte voorbereidingstijd.

Na wat flauwe tegenwerpingen van Keesman (SP) en een schorsing ging men uiteindelijk overstag en werd de bespreking van het coalitieakkoord één week uitgesteld.

Na een tweetal andere agendapunten (die ik in een apart bericht zal bespreken) het volgende heikele onderwerp. De benoeming van 4 wethouders.

Alweer de volledige oppositie tegen. Stella Quasten ging er met gestrekt been in, wat haar een reprimande van Venneman opleverde.

Nieuw in de raad maar meteen al collega raadsleden terechtwijzen, dat belooft wat voor de toekomst.

De rest ging wat subtieler te werk met als hoogtepunt Jaap Koning (D66)

Die hield een vrij lang betoog over zijn verlangen om voor te stemmen. Dat klonk zo overtuigend dat ik bijna schrok toen hij in zijn laatste zin liet weten dat hij tegen zou stemmen. Wat verder opviel was zijn voorkeur voor het woord gremia. Moet ik ook wat vaker gebruiken dacht ik meteen.

De andere fractievoorzitters waren wat directer in hun afwijzing. Het uiteindelijk resultaat was dat het voorstel om met vier wethouders een college te vormen met de kleinst mogelijke meerderheid werd aangenomen.

De benoemingen heb ik verder niet afgewacht en dus kon ik nog net de Nederlandse inzending van het songfestival zien.

mei 7, 2014 Posted by | Koning, Machtswisseling | 1 reactie