Pim's Prietpraat

Bemoeienissen van een buitenstaander

Stropdas

In de krant las ik dat de overheveling van taken van de rijksoverheid naar de gemeenten zo’n 1.2 miljard had opgeleverd voor de gemeenten, terwijl ik me toch herinner dat ze voor die tijd steen en been klaagden over het feit dat ze daarvoor onvoldoende werden gecompenseerd.

Gisteravond vergaderde men over de begroting voor 2017. Dat wilde zeggen de tweede ronde, de eerste ronde was schriftelijk afgedaan. Omdat de betreffende stukken nog niet op de gemeentelijke website stonden leek het me nutteloos om “real time” de vergadering te beluisteren.

Tijdens de rust van PSV- Bayern München (21.30 uur) heb ik opnieuw gekeken. Toen stonden ze er wel op en bleek dat er een embargo op lag tot 1 november 20.00 uur.

Om 21.30 uur was de vergadering afgelopen begreep ik uit het krantenverslag.

Waarom de kiezer pas na afloop van de beraadslagingen mocht weten wat de hem of haar vertegenwoordigende partijen (in eerste instantie) naar voren hadden gebracht is me een raadsel, maar past wel binnen de Enkhuizer opvattingen over transparantie.

Mocht U nieuwsgierig zijn, dan kunt U hun stellingnames  hier lezen.

Enfin, vrijwel iedereen bleek uiterst tevreden dus het grootste politieke nieuws van de avond was dat de CDA fractie een stropdas had omgedaan.

Advertenties

november 2, 2016 Posted by | Fratsen | 12 reacties

Solliciteren.

Mdejong

Solliciteren

Iedereen die belangstelling heeft om wethouder de Jong op te volgen wil natuurlijk weten wat het “schuift”. Maar U doet er beter aan te informeren naar de “bezoldiging”.

Deze circulaire van onze rijksoverheid geeft daarop het antwoord.

Voor een gemeente als Enkhuizen komt de bezoldiging (inclusief vakantietoeslag) ongeveer neer op zo’n € 75.000,-  per jaar.

Daarboven komt nog een maandelijkse onkostenvergoeding, zodat je, als je in de kroeg een rondje geeft om je populariteit wat te vergroten, je dat in ieder geval niet uit je eigen zak hoeft te betalen.

Nu hebben we in Enkhuizen 4 in plaats van 3 wethouders en dus hebben de 4 gelukkigen besloten dat ze genoegen nemen met 80% van hun jaarsalaris. Daar hoeven ze dan ook maar 4 dagen in de week voor te werken. Maar zelfs dat lukt niet altijd. Ik hoor in de stad verontrustende berichten over wethouders die pas om 10 uur op hun werk verschijnen en om 12 uur weer met onbekende bestemming vertrekken.

Goed, 80% van € 75.000,- is altijd nog € 60.000,- wat evengoed leuk betaald is voor het bijwonen van allerlei vergaderingen. (Het eigenlijke werk wordt natuurlijk gedaan door ambtenaren, jouw taak is het lezen van de stukken waarin ze uitleggen hoe de vork in de steel zit.)

Vervolgens moet je daar een beetje deftig over kunnen praten, zodat het lijkt of je het allemaal zelf hebt bedacht.

Het is natuurlijk handig als je ergens verstand van hebt, maar strikt genomen hoeft dat niet, zolang je maar gewichtig kunt doen en smeuïg kunt vertellen over wat je allemaal (door je ambtenaren) is bijgebracht.

Veel belangrijker is het dat je goede vriendjes blijft met je partijgenoten, waarvan er altijd een paar tussen zitten die graag jou baantje willen hebben.

Een mooie bijkomstigheid van het wethouderschap is dat je voor elke maand dat je het weet vol te houden je een maand wachtgeld krijgt. Dus als je 6 jaar voor je pensioen zit, hoef je het nog maar 3 jaar vol te houden en krijg je evengoed tot je pensioen doorbetaald.

De laatste 3 jaar weliswaar iets minder, maar het is een kniesoor die daar op let. Voor de goede orde, daar zit tegenwoordig een grens aan. Na drie jaar wachtgeld is de pret voorbij.

Anders dan in het bedrijfsleven mag je zelf bepalen wanneer je er mee ophoudt, zonder dat dit gevolgen heeft voor je uitkering. Dus niettemin voor sommigen toch redelijk soepele voorwaarden.

Maar om kans te kunnen maken op het wethouderschap moet je natuurlijk wel eerst even lid worden van Nieuw Enkhuizen. Dat zijn op zichzelf best aardige mensen dus dat is het probleem niet, maar je moet ook nog een beetje kunnen opschieten met de grappenmakers die al wethouder zijn.

Daarnaast moet je zeker 9 keer per jaar met de raad vergaderen en dat zijn ook niet allemaal lachebekjes. Gelukkig duren die vergaderingen nooit langer dan 3 uur. Als U dat allemaal geen probleem vindt, dan is de baan van wethouder misschien iets voor U.

Enfin, U ziet maar wat U er mee doet. Solliciteren kunt U bij het Nieuw Enkhuizen raadslid Michel de Jong (06) 36 50 71 61.

september 30, 2016 Posted by | de Jong, Fratsen | 5 reacties

Cosa nostra

cosa-nostraBehoudens de maffia ken ik geen bedrijfstak of organisatie waarin het werknemers is toegestaan om betalingsverplichtingen aan te gaan met derden zonder dat de reden voor die verplichting op enigerlei wijze schriftelijk is vastgelegd.

Maar naast de maffia is er tegenwoordig ook de gemeente Enkhuizen. Daar beweert capo Olierook dat er geen schriftelijk verslag bestaat van de overeenkomst die op 11 maart 2015 met de aannemer is gesloten, waarbij een betalingsverplichting van € 100.000,- aan de aannemer werd overeengekomen.

Wel suggereerde capo Olierook dat die betaling voortvloeide uit de aanleg van de verzwaring van elektranetwerk in de Drommedaris. Maar blijkens zijn meest recente raadsvoorstel is hij daar inmiddels weer op teruggekomen en erkent hij, dat de kosten daarvan niet meer dan € 30.000,- bedroegen.

Dus waar was die resterende € 70.000,- voor bedoeld?  Capo Olierook, maar ook de Enkhuizer Godfather (capo di tutti capi) zwijgen daarover in alle talen.

Inmiddels is echter duidelijk geworden dat de € 70.000,- bedoeld was als betaling voor nog openstaande vorderingen van de aannemer.

Hoewel ik niet beschik over een schriftelijke vastlegging van de bijeenkomst zelf, heb ik inmiddels wel een uittreksel van de notulen van een vergadering waarin vertegenwoordigers van de gemeente en aannemer bevestigen dat dit de uitkomst van die vergadering was.

Nu is het in maffiakringen niet ongebruikelijk dat er facturen worden gemaakt die geen getrouwe weergaven zijn van de geleverde goederen en diensten, maar dat de gemeente Enkhuizen daar zijn medewerking aan verleent komt toch als een verrassing. Het is een illustratie van de bestuurscultuur die daar in de loop der jaren is ontstaan.

Dat niet alleen, het lijkt zelfs een export artikel te zijn geworden. De voormalige wethouders Franx en Boland zijn momenteel in dezelfde functie  werkzaam in de gemeente Gooise Meren. En wat blijkt uit een reportage van RTVNH, daar zijn ze inmiddels ook documenten kwijt geraakt van een groot vastgoedproject.

Al met al begin ik me steeds vaker af te vragen of ik er niet veel verstandiger aan doe om deze kwestie voor te leggen aan de Commissaris van de Koning in onze provincie of wellicht aan het OM. Want het onder valse voorwendselen aangaan van een betalingsverplichting lijkt me namelijk een strafbaar feit.

Van onze volksvertegenwoordigers valt in dat opzicht weinig te verwachten. Kennelijk hebben die een zwijgplicht opgelegd gekregen. In maffia kringen bekend als Omerta.

 

september 28, 2016 Posted by | Fratsen, Geldsmijten | 1 reactie

Op zijn Grieks

vanouvakisNu de lokale beslissers genieten van een welverdiende rust (volgens mij gaan ze na harddraverijdag weer verder met beslissen) is het natuurlijk belangrijk dat we met iets anders proberen de geest levendig te houden teneinde mijnheer Alzheimer voor te blijven.

En zie daar, Margreet Keesman, voorzitter van de lokale SP fractie, is kennelijk op dezelfde gedachte gekomen. Op het SP blog schrijft ze over Griekenland en produceert daarbij een link naar een Belgische opinieblad waarin Guy Verhofstadt (Belgisch Europarlementariër)  wordt afgebrand door de voorzitter van de Belgische SP, die daar dan (grappig genoeg) weer PvdA heet.

Het verschil tussen de Belgische PvdA en de SP is natuurlijk dat de eerste haar gedachtengoed ontleent aan het marxistisch-leninisme, terwijl de de oorsprong van de SP ligt in de opvattingen van grote roerganger Mao (en zijn rode boekje).

Uiteraard kunnen PvdA (Belgisch) en SP veel sympathie opbrengen voor het Griekse SYRIZA waar het marxistisch-leninistisch gedachtengoed ook welig tiert.

Net als Margreet heb ik besloten me een beetje te verdiepen in de Griekse kwestie. Maar omdat na lezing van Animal Farm het tussen mij en het marxistisch-leninisme nooit meer is goedgekomen, probeer ik daarbij ook wat andere bronnen te raadplegen.

Dus naast het blog van Yanis Varoufakis lees ik tegenwoordig ook het blog van een voormalig volgeling maar hedendaags criticus Ioannis Glinavos. Gelukkig allemaal in Engels want van Grieks heb ik geen kaas gegeten.

Fascinerend spul, dat voldoende is om de geest levendig te houden, maar wat ik verder niemand aanraad. Tenzij je (net als ik) over voldoende tijd beschikt.

juli 29, 2015 Posted by | Fratsen, SP | Plaats een reactie

Genoeg kommer en kwel

Het is weekend. Genoeg van kommer en kwel. Tijd voor cultuur en goede luim.

Hierbij het duo Jessica & Joop.

De ouderen onder ons herkennen de voormalige Jaap Fisher en herinneren zich zijn wereldhit “het ei”

Elk gelijkenis met bestaande personen berust op toeval

mei 9, 2015 Posted by | Fratsen, Video | Plaats een reactie

Veel geswaffel.

schaapEven genoeg over de Drommedaris.

And now for something completely different.

Als Enkhuizen de landelijke pers haalt dan is dat vaak vanwege dingen die NIET zijn gebeurd. Vaaglijk herinner ik me iets met een ontsnapte slang, die bij nader inzien niet ontsnapt bleek te zijn.

Oud-wethouder Franx probeerde ooit eens landelijke bekendheid te krijgen met zijn verontwaardiging over het feit dat de dijk Enkhuizen-Lelystad niet op de weerkaart stond.

Met als consequentie dat een in Apeldoorn wonend echtpaar niet wist dat die dijk bestond en dus nooit een bezoek aan Enkhuizen had overwogen.

En dan hebben we nu weer het swaffel-incident dat eigenlijk nooit heeft plaatsgevonden. Er is mee gedreigd, maar het dreigement is nooit uitgevoerd.

De psychische schade voor het swaffel doelwit lijkt ook mee te vallen las ik zaterdag in de krant. Inmiddels wordt ook hij met ontslag bedreigt, zodat we kunnen vaststellen dat het swaffel-incident (dat strikt genomen nooit heeft plaatsgevonden) inmiddels 4 slachtoffers heeft geëist.

Ik vraag me af hoe het Enkhuizer presidium (fractievoorzitters van alle in de raad vertegenwoordigde partijen) hierop zal reageren.

Dat presidium liet destijds weten vierkant achter burgemeester Baas te staan toen hij het ontslag (wegens seksuele-intimidatie) van de swaffel-dreiger bekend maakte. In de krant van zaterdag liet het slachtoffer weten zich helemaal niet seksueel geïntimideerd te hebben gevoeld en dat er wat hem betrof ook niemand ontslagen had hoeven worden.

Ik ben dan ook bang dat de leidinggevende van de veiligheid regio het swaffel-incident alleen maar als voorwendsel heeft gebruikt om overtollige brandweer-vrijwilligers de laan uit te kunnen sturen. Ze hebben er op dit moment 1400 en willen terug naar 1200 heb ik begrepen.

Hoe dan ook, ik neem aan dat Baas in de eerstkomende presidium vergadering de laatste ontwikkelingen in swaffelgate zal bespreken, zodat het presidium zich weer vierkant achter hem kan stellen en de krant daar weer over kan berichten.

Maar het kan natuurlijk ook zijn dat het hele incident niet meer dan een swaffel in een glas water blijkt te zijn geweest. Of zoals ze op Texel zeggen, “Veel geswaffel, weinig wol”.

april 13, 2015 Posted by | Fratsen | Plaats een reactie

Inschatten

kliko-1

Inhoud bestuderen

Waren “ludieke” acties in het verleden de beproefde methode van het (langharig werkschuw) tuig om publiciteit te genereren. Vandaag de dag deinzen zelfs gedegen overheidsinstellingen als HVC en ons college er niet voor terug om, langs die weg, zaken onder de aandacht te brengen.

Althans, dat lees ik in de Enkhuizer krant van j.l. vrijdag. Het HVC is (samen met het college) van plan om in het kader van de burgerparticipatie een “afvalmarkt“ te organiseren. Daarbij zullen op verschillende plekken in de stad grijze bakken worden omgekeerd, waarna de inhoud ervan met de bewoners zal worden bestudeerd.

Een en ander in het kader van de actie “de wijk in”. Een jaarlijks terugkerend ritueel waarbij het college (gewapend met gevulde koeken, balpennen en andere snuisterijen) de wijk intrekt om de bevolking te vragen of er wellicht nog verdere wensen zijn.

Dat optreden heeft in het verleden al eens tot verrassende resultaten geleid. Ik denk daarbij aan de plotselinge aanleg van jeu de boules banen op een kinderspeeleiland zonder enig overleg met de plaatselijke jeu de boules vereniging.

Verder schijnt het de bedoeling te zijn dat we niet alleen de inhoud van grijze bakken bestuderen, maar ook nog dat we posters gaan ophangen die oproepen tot afvalscheiding. Met als voorlopig hoogtepunt van deze vorm van burgerparticipatie, het instellen van een klankbordgroep.

Van voormalig wethouder Boland heb ik begrepen dat dergelijke klankbordgroepen bemenst zullen worden door voorstanders van de te nemen maatregelen (het verstrekken van een oranje kliko en het maandelijks legen van de grijze kliko) zodat de uiteindelijke uitkomst zich laat raden.

Kortom, één en al burgerparticipatie wat de klok slaat. De kosten van het geheel worden geschat op bijna € 25.000,-.  Voeg daar aan toe de €10.000,- die het onderzoek naar de samenstelling van het rioolwater kost en dan hebben we het budget voor burgerparticipatie (voor wat betreft 2015) wel zo’n beetje uitgeput, schat ik zo in.

maart 28, 2015 Posted by | Fratsen | 1 reactie

Wat zegt Ivo

ivoHet is weekend dus we doen het rustig aan.

Een klein eerbetoon aan onze voormalige minister van justitie die talloze onder U in vervoering heeft weten te brengen met zijn kernachtige uitspraken.

Allemaal te vinden op een soundboard met de naam “Wat zegt Ivo” dat U hier aantreft.

maart 21, 2015 Posted by | Fratsen | Plaats een reactie

Thuisblijvers

thuisblijverGodzijdank zijn de verkiezingen weer voorbij en staat niet langer elke nieuwsuitzending ten dienste van de praatjesmakers die roepen hoe goed ze wel niet zijn en welke oplossingen ze hebben bedacht voor de problemen die ze eerst zelf veroorzaakt hebben.

Als gebruikelijk ook nauwelijks aandacht voor het eclatante verkiezingssucces van de grootste deel van het electoraat die ik voor het gemak maar even de Thuisblijversbeweging noem. De Thuisblijversbeweging  wist zich (na een kleine dip tijdens de vorige verkiezingen) ijzersterk herstellen en slaagde er in om (ondanks de fanatieke inspanningen van de diverse politiek partijen) maar liefst 52,5 % van het lectoraat achter zich te krijgen.

Hoewel de Thuisblijversbeweging daarmee moreel recht verwierf om de beschikking te krijgen over de zeker 29 van de 55 statenzetels in Noord-Holland worden die met een inmiddels eeuwenoude, (maar slinkse wisseltruc) opnieuw ingepikt door de baantjesjagers teneinde ze onder elkaar te kunnen verdelen.

Waardoor wederom een jaarlijkse besparing op het provinciebudget van 3 tot 4 ton onmogelijk werd gemaakt.

De taak van statenleden bestaat er uit wat vrienden aan te wijzen die deel uit mogen maken van het dagelijks bestuur (gedeputeerden) en de plannen goed te keuren welke door de provinciale ambtenaren worden voorgelegd.

Of die plannen nu worden goedgekeurd door 55 man of 26 man maakt mij eerlijk gezegd weinig uit en met mij de meerderheid van de bevolking.

Het is de kabaal makende minderheid die daar moeilijk over doet. Maar dat heeft verder weinig te maken met de belangen van de meerderheid van het electoraat, maar met het eigenbelang van  de deelnemers aan die verkiezingen en hun tamelijk naïeve volgelingen.

Het wordt daarom tijd dat de thuisblijvers zich gaan verenigen om voor hun rechten op te komen.

Wie geen van de gestelde kandidaten geschikt genoeg vindt om hem te vertegenwoordigen, hoort het recht te hebben om niet vertegenwoordigd te worden.

En niet, zoals nu gebeurd, er machteloos op toe moeten zien dat de zetel die hem (en zijn mede thuisblijvers toebehoort) wordt ingenomen door een of andere hansworst die zich met behulp van valse voorwendselen naar voren heeft weten te dringen.

Hoogste tijd dus voor een Bond van Thuisblijvers die opkomt voor de rechten van de thuisblijver.

maart 20, 2015 Posted by | Fratsen | 4 reacties

Niet over rozen.

Swafffelverbod

Swafffelverbod

Toen ik vijf jaar geleden met mijn blog begon nam ik me voor alleen commentaar te leveren op zaken die lokaal speelden. Volgens mij waren er al meer dan voldoende commentatoren op landelijk en wereldniveau. Mijn commentaar daar aan toevoegen leek me nutteloos.

Vorige week, na de brute moordpartij op een redactielokaal, ontstond er even een dilemma. Moest ik me publiekelijk ook niet Charlie noemen? Per slot van rekening bestaat ook mijn blog bij de gratie van vrijheid van meningsuiting.

Dit dilemma werd enigszins verzacht toen ik zondag de hoogwaardigheidsbekleders zag die zich plotseling ook allemaal Charlie noemden. Alleen Poetin ontbrak nog, maar dat zal wel op een misverstand hebben berust.

Enfin, gelukkig is er nog genoeg plaatselijk politiek nieuws om over te schrijven. Zo lees ik in de krant dat er een brandweerman door de burgemeester is ontslagen vanwege seksuele intimidatie tijdens een trainingsbijeenkomst. Twee brandweerlieden zijn niet ontslagen, maar zijn “vrijwillig” opgestapt.

Toen ik las wat het vergrijp was, moest ik onmiddellijk terug denken aan mijn voormalige jeu de boules vereniging.

Na afloop van een geslaagde avond vroeg een mede bouler of we de vorige dag nog geswaffeld hadden. Niemand kende het begrip. De vragensteller wenste geen toelichting te geven en verwees naar het internet voor meer informatie. Aan het eind van dat jaar werd swaffelen uitgeroepen tot het woord van het jaar.

Uit het krantenbericht begrijp ik dat het swaffelen niet heeft plaatsgevonden en er alleen maar mee is gedreigd en dat voor het slachtoffer van deze swaffeldreiging professionele hulp is geregeld.

De daders zelf bieden geen excuus aan, maar wijzen er op dat zij al 32 en 20 jaar bij de brandweer zijn. Geen sterk verweer. Senioriteit kan nooit een vrijbrief zijn voor het intimideren van collega’s.

Hoewel een swaffelaar zich (naar mijn mening) in een één op één situatie vrij kwetsbaar opstelt en een niet te onderschatten risico neemt, kan de aanwezigheid van twee companen (die de beswaffelde mogelijk in bedwang kunnen houden) wel degelijk intimiderend zijn.

Mijn gevoel zegt me echter dat deze swaffeldreiging voortvloeide uit overmatig alcohol gebruik en dat lijkt me dan weer een betere reden voor ontslag dan een ontslag vanwege seksuele intimidatie.

Maar goed, er zijn brieven geschreven aan een tweetal raadsfracties en ik ben dus benieuwd hoe die er mee om zullen gaan.

Burgemeester Baas, die eerst al eens furore heeft gemaakt met een begraafplaatsverbod voor een oud begraafplaatsmedewerker, moet nu weer door het leven als handhaver van een swaffelverbod.  Waar maar weer eens is aangegeven dat het leven van een burgemeester niet over rozen gaat.

januari 12, 2015 Posted by | Fratsen, Klein Leed | 4 reacties