Even schrikken.

Was dat afgelopen zaterdag (om 16.35 uur) even schrikken. Op dat moment liet de lokale VVD weten dat zij haar profielfoto op haar Facebookpagina had gewijzigd. En wel in het logo dat u (hier linksboven) ziet weergegeven

Volkomen onverwacht en of het niets kost (Dat laatste is inderdaad het geval, het kost niets om je profielfoto op Facebook aan te passen).

Wie op de VVD gestemd heeft, heeft voor “doen” gekozen en van wat dat “doen” precies inhoudt wordt (op hun facebookpagina) een duidelijk beeld geschetst.

edoZo is in 2014 Ivo “bonnetje” Opstelten op bezoek geweest en is er ook nog (ter gelegenheid van de verkiezingen in 2014) koffie geschonken in de hal van het station.

In 2018 (alweer in het kader van de verkiezingen) is beloofd iets te zullen doen aan de ondergrond van het Hertenkamp.

Tussentijds heeft de partij kennelijk geen activiteiten ondernomen die de moeite van het vermelden waard waren.

Tot afgelopen zaterdag dus, toen als een donderslag bij heldere hemel en zonder dat er verkiezingen aanstaande zijn, de mededeling kwam dat men zijn profielfoto (op de Facebookpagina) had gewijzigd.

Het kan bijna niet anders of dit is ter voorbereiding van een nog veel gewichtiger mededeling, waarvan de lokale VVD ons (via Facebook) eerdaags op de hoogte gaat stellen.

Uiteraard weet ik niet wat die gewichtige mededeling zal zijn, maar ik vermoed, dat het te maken zal hebben met het sluitstuk van het raadsbrede akkoord. Waarvoor men zich (van VVD zijde) zo heeft ingespannen.

Ofwel, wie is er uiteindelijk (uit de grote groep sollicitanten) gekozen om als partijloze, maar meest bekwame wethouder zitting te nemen in het college van B&W.

Advertenties

Raadsbreed?

De meest verrassende uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen is natuurlijk, dat na de verkiezingen, alle fracties hun handtekening hebben gezet onder een document, waarin wordt verklaard, dat politieke benoemingen voortaan uit de boze zullen zijn en dat toekomstige bestuurders alleen zullen worden beoordeeld op hun kwaliteit.

Volgens de liberale analytici Van Reijswoud (VVD) en Koning (D66) was het mislukken van de voorgaande coalities het gevolg van de binding van de wethouders met hun partij en hun twijfelachtige vakbekwaamheid. Tekortkomingen die alleen maar te herstellen zijn als je (vanaf nu) de politieke afkomst niet langer van doorslaggevende betekenis acht en wethouders alleen benoemt op basis van hun vakbekwaamheid.

En wie is beter in staat die vakbekwaamheid te beoordelen dan de gemeenteraad?

college_enkhuizen
onbekwaam

Door een keuze te maken uit de nog overgebleven groep bestuurders (die in hun eigen gemeente niet vakbekwaam genoeg waren bevonden om tot wethouder te worden benoemd), zal de kwaliteit van de Enkhuizer wethouders tot een nooit eerder bereikt niveau stijgen.

Ik kan hierover niets anders zeggen dan dat ik het een zeer bijzondere gedachtegang vind, die kennelijk door alle raadsfracties wordt onderschreven.

College van B&W
onbekwaam

Ons gewone burgers is, zover ik weet, niets gevraagd. Terwijl we, als Nieuw Enkhuizen, de kiezer een unieke belofte hadden gedaan.

Aan het Organisatie Ontwikkelingsplan van de SED droeg Enkhuizen 8 ton meer bij dan op haar inwonertal viel te rechtvaardigen.

Het plan was dat ongedaan proberen te maken, maar die poging staat niet vermeld in het raadsbrede akkoord.

Dus waarom NE het nodig vond het raadsbrede akkoord te ondertekenen is me een raadsel.

Ik dacht dat het idee was om anders te denken en daardoor de dingen anders te gaan doen, maar we zijn nog maar net bezig en we doen al weer mee aan de waan van de dag.

Enfin, de hele gang van zaken maakt in ieder geval volstrekt duidelijk, dat in de toekomst het uitbrengen van een stem een futiele bezigheid zal worden. Volgende keer kunnen we beter gewoon loten.

Juf Ank’s stemadviezen.

juf ankHallo allemaal, fijn dat je er bent.

Kom je hier wel vaker en heb je al gestemd?

Stamp met je voeten, handen in je zij.

Kies lijst 6 en stem op mij.

 

Soms, om in de stemming te komen, lopen de pappa’s en de mamma’s van groep 3 wel eens met in hun blote voorbibs en hun blote pielemuis door het huis.

Dat vinden we niet raar, alleen maar bijzonder.

Toch is het niet verstandig om zo gekleed naar het stemlokaal te gaan, want dan kon de voorzitter ervan  wel eens heel erg ontstemd raken.

Dus morgen een fijne stemdag allemaal. (fijn dat je er bent etc, etc, etc.)

 

Niet veel onrust.

Bier & Ballen voor twee HRVanmiddag even op kosten van het CDA een biertje pakken in brouwerij de Werf in de Paktuinen. In Nederland hebben we er geen weet van, maar in het Verenigd Koninkrijk is dat een gevaarlijke associatie.

“They even couldn’t organise a piss-up in a brewery” is een populaire zegswijze aldaar. Om aan te geven dat de betrokkenen (organisatorisch gezien) nogal zwak begaafd zijn.

Een piss-up is een drink sessie met als enig oogmerk dronken te worden. Op het oog een eenvoudige opdracht in een brouwerij, maar als zelfs dat niet lukt, wat valt er verder dan nog te verwachten van de organisatoren van dat festijn?

Zo erg is het nu ook weer niet voor wat betreft de Enkhuizer politiek, hoewel die toch voornamelijk uitblinkt in het langs elkaar heen praten. Dat daardoor het grootste deel van de bevolking inmiddels heeft afgehaakt is helaas een feit.

Niet dat de direct betrokkenen zich daar heel erg druk over maken. Al brengt maar 10% van de kiesgerechtigden hun stem uit, de 17 pluchen zetels zullen moeten worden gevuld en blijven in die zin een zekerheidje voor iedereen die meedoet.

Dat neemt niet weg dat ik het een angstige gedachte vind, dat iedereen, die een flink deel van de (nu nog) thuisblijvers weet te mobiliseren het bestaande politieke landschap volledig overhoop kan gooien.

Maar zover zal het in Enkhuizen niet zo gauw komen. Als stad zijn we ooit eens tegen het wettige gezag opgestaan, maar dat is al weer honderden jaren geleden.

Dus de verwachting is gerechtvaardigd, dat het door het CDA georganiseerde bierfestijn uiteindelijk niet tot veel onrust in de stad zal leiden.

Weeff “debat”?

WEEFF debatAfgelopen zaterdag de herhaling van het een week eerder afgelaste WEEFF  debat.  Van 10 tot 12 uur.

Geen idee wat voor mensen het zijn die op zaterdagochtend via de radio twee uur lang gaan zitten luisteren naar lokale politici die het (voor wat betreft bijna alles) met elkaar eens zijn.

Het was zelfs zo erg, dat de gespreksleider aan Van Reijswoud (VVD) en Michèl de Jong (EV!) na afloop van hun “debat” vroeg, waarom zit U eigenlijk in verschillende partijen?

Ook voor wat betreft het “debat” tussen Langbroek en mezelf vielen de verschillen reuze mee. Hans heeft de neiging om vanuit zijn positie als gemeenteraadslid voor elk wereldprobleem een oplossing te suggereren, terwijl ik de neiging daartoe redelijk kan onderdrukken en bovendien slechts lijstduwer ben.

Maar als het alleen maar gaat om lokale problemen, dan vallen onze verschillen reuze mee en wie weet keert Hans ooit nog eens terug in de moederkerk.

Wel heb ik geprobeerd de aandacht te vestigen op iets dat de overige partijen discreet proberen te verzwijgen, namelijk dat de inwoners van Enkhuizen 30% meer bijdragen aan de verdere ontwikkeling van onze ambtelijke organisatie (SED) dan de inwoners van Stede Broec en dat Nieuw Enkhuizen daartegen iets wenst te doen. Maar toen bleek de beschikbare tijd verstreken.

Geen man overboord leek me, want de overgebleven 3 luisteraars (niet zijnde familieleden) leken me niet van doorslaggevende betekenis.

In het daarop volgende “debat” moest het gaan over duurzaamheid.

Waarschijnlijk omdat de gespreksleidster zich in dat onderwerp had verdiept, maar probeer maar eens negen verschillende standpunten over dat onderwerp in te nemen.

Dat is een schier onmogelijke opgave, zodat ik vermoed dat ook de laatste drie luisteraars op zoek zijn gegaan naar lichtvoetiger vermaak. Dat neemt niet weg, dat het best wel een gezellige bijeenkomst was van alle lokale politieke kopstukken. Verzameld in het voormalige dameswachtlokaal in het station van Enkhuizen.

De echte campagne begint natuurlijk pas in maart. Op 28 februari is er eerst nog een kennismakingsbijeenkomst in het Wapen van Enkhuizen, waar U onze lijstaanvoerder Jannie Aukes en alle anderen die op de kieslijst staan kunt ontmoeten. Ik zou zeggen grijp Uw kans, de bijeenkomst duurt van 19.00 tot 21.00 uur.

Spontaan

Zo’n twee 2 maanden geleden ontnam burgemeester Baas (op persoonlijke titel) een gekozen volksvertegenwoordiger één van haar belangrijkste rechten. Het stemrecht, zoals hij ook op persoonlijke titel haar van haar stemplicht onthief. Op één uitzondering na protesteerde niemand.

Wat ik daarover schreef kun U lezen in “Mierenneuken”.

Gisteren was hetzelfde raadslid, ook op persoonlijke titel, uitverkoren om als het langst zittende raadslid een afscheidsrede te houden tijdens de bijzondere raadsvergadering in de Drom.

Dat vind ik dan weer enorm geestig. Twee maanden eerder zetten ze je voor paal vanwege vermeende belangenverstrengeling en vervolgens mag je jezelf overtreffen in het geven van complimenten aan degene die je voor paal zette.

Het heeft toch masochistische trekjes zo’n raadslidmaatschap.

Van dat langst zittende ben ik trouwens niet zo zeker. Dat is volgens mij Hans Langbroek, maar die had mogelijk geen zin, of werd als een te groot risico beschouwd.

Hoe dan ook, er is een einde gekomen aan het Baas tijdperk, dat zich nog het best laat kenmerken door weer een ander een jaren 60 liedje. “Puppets on a string”. Let ook even op het spontane gedrag van de figuranten in de clip.  Ook heel toepasselijk.