Pim's Prietpraat

Bemoeienissen van een voormalig buitenstaander

Juf Ank’s stemadviezen.

juf ankHallo allemaal, fijn dat je er bent.

Kom je hier wel vaker en heb je al gestemd?

Stamp met je voeten, handen in je zij.

Kies lijst 6 en stem op mij.

 

Soms, om in de stemming te komen, lopen de pappa’s en de mamma’s van groep 3 wel eens met in hun blote voorbibs en hun blote pielemuis door het huis.

Dat vinden we niet raar, alleen maar bijzonder.

Toch is het niet verstandig om zo gekleed naar het stemlokaal te gaan, want dan kon de voorzitter ervan  wel eens heel erg ontstemd raken.

Dus morgen een fijne stemdag allemaal. (fijn dat je er bent etc, etc, etc.)

 

Advertenties

maart 20, 2018 Posted by | Fratsen | Plaats een reactie

Niet veel onrust.

Bier & Ballen voor twee HRVanmiddag even op kosten van het CDA een biertje pakken in brouwerij de Werf in de Paktuinen. In Nederland hebben we er geen weet van, maar in het Verenigd Koninkrijk is dat een gevaarlijke associatie.

“They even couldn’t organise a piss-up in a brewery” is een populaire zegswijze aldaar. Om aan te geven dat de betrokkenen (organisatorisch gezien) nogal zwak begaafd zijn.

Een piss-up is een drink sessie met als enig oogmerk dronken te worden. Op het oog een eenvoudige opdracht in een brouwerij, maar als zelfs dat niet lukt, wat valt er verder dan nog te verwachten van de organisatoren van dat festijn?

Zo erg is het nu ook weer niet voor wat betreft de Enkhuizer politiek, hoewel die toch voornamelijk uitblinkt in het langs elkaar heen praten. Dat daardoor het grootste deel van de bevolking inmiddels heeft afgehaakt is helaas een feit.

Niet dat de direct betrokkenen zich daar heel erg druk over maken. Al brengt maar 10% van de kiesgerechtigden hun stem uit, de 17 pluchen zetels zullen moeten worden gevuld en blijven in die zin een zekerheidje voor iedereen die meedoet.

Dat neemt niet weg dat ik het een angstige gedachte vind, dat iedereen, die een flink deel van de (nu nog) thuisblijvers weet te mobiliseren het bestaande politieke landschap volledig overhoop kan gooien.

Maar zover zal het in Enkhuizen niet zo gauw komen. Als stad zijn we ooit eens tegen het wettige gezag opgestaan, maar dat is al weer honderden jaren geleden.

Dus de verwachting is gerechtvaardigd, dat het door het CDA georganiseerde bierfestijn uiteindelijk niet tot veel onrust in de stad zal leiden.

maart 17, 2018 Posted by | Fratsen | Plaats een reactie

Weeff “debat”?

WEEFF debatAfgelopen zaterdag de herhaling van het een week eerder afgelaste WEEFF  debat.  Van 10 tot 12 uur.

Geen idee wat voor mensen het zijn die op zaterdagochtend via de radio twee uur lang gaan zitten luisteren naar lokale politici die het (voor wat betreft bijna alles) met elkaar eens zijn.

Het was zelfs zo erg, dat de gespreksleider aan Van Reijswoud (VVD) en Michèl de Jong (EV!) na afloop van hun “debat” vroeg, waarom zit U eigenlijk in verschillende partijen?

Ook voor wat betreft het “debat” tussen Langbroek en mezelf vielen de verschillen reuze mee. Hans heeft de neiging om vanuit zijn positie als gemeenteraadslid voor elk wereldprobleem een oplossing te suggereren, terwijl ik de neiging daartoe redelijk kan onderdrukken en bovendien slechts lijstduwer ben.

Maar als het alleen maar gaat om lokale problemen, dan vallen onze verschillen reuze mee en wie weet keert Hans ooit nog eens terug in de moederkerk.

Wel heb ik geprobeerd de aandacht te vestigen op iets dat de overige partijen discreet proberen te verzwijgen, namelijk dat de inwoners van Enkhuizen 30% meer bijdragen aan de verdere ontwikkeling van onze ambtelijke organisatie (SED) dan de inwoners van Stede Broec en dat Nieuw Enkhuizen daartegen iets wenst te doen. Maar toen bleek de beschikbare tijd verstreken.

Geen man overboord leek me, want de overgebleven 3 luisteraars (niet zijnde familieleden) leken me niet van doorslaggevende betekenis.

In het daarop volgende “debat” moest het gaan over duurzaamheid.

Waarschijnlijk omdat de gespreksleidster zich in dat onderwerp had verdiept, maar probeer maar eens negen verschillende standpunten over dat onderwerp in te nemen.

Dat is een schier onmogelijke opgave, zodat ik vermoed dat ook de laatste drie luisteraars op zoek zijn gegaan naar lichtvoetiger vermaak. Dat neemt niet weg, dat het best wel een gezellige bijeenkomst was van alle lokale politieke kopstukken. Verzameld in het voormalige dameswachtlokaal in het station van Enkhuizen.

De echte campagne begint natuurlijk pas in maart. Op 28 februari is er eerst nog een kennismakingsbijeenkomst in het Wapen van Enkhuizen, waar U onze lijstaanvoerder Jannie Aukes en alle anderen die op de kieslijst staan kunt ontmoeten. Ik zou zeggen grijp Uw kans, de bijeenkomst duurt van 19.00 tot 21.00 uur.

februari 25, 2018 Posted by | Fratsen | Plaats een reactie

Grappenmakers

Opstelten-Baas

Nee, ik heb nooit gezegd dat we ze kwijt waren, ik heb gezegd dat we dat soort verslagen  nooit hebben gemaakt. En de raad, maar ook de rechter vonden dat heel geloofwaardig.

februari 8, 2018 Posted by | Fratsen | 1 reactie

Spontaan

Zo’n twee 2 maanden geleden ontnam burgemeester Baas (op persoonlijke titel) een gekozen volksvertegenwoordiger één van haar belangrijkste rechten. Het stemrecht, zoals hij ook op persoonlijke titel haar van haar stemplicht onthief. Op één uitzondering na protesteerde niemand.

Wat ik daarover schreef kun U lezen in “Mierenneuken”.

Gisteren was hetzelfde raadslid, ook op persoonlijke titel, uitverkoren om als het langst zittende raadslid een afscheidsrede te houden tijdens de bijzondere raadsvergadering in de Drom.

Dat vind ik dan weer enorm geestig. Twee maanden eerder zetten ze je voor paal vanwege vermeende belangenverstrengeling en vervolgens mag je jezelf overtreffen in het geven van complimenten aan degene die je voor paal zette.

Het heeft toch masochistische trekjes zo’n raadslidmaatschap.

Van dat langst zittende ben ik trouwens niet zo zeker. Dat is volgens mij Hans Langbroek, maar die had mogelijk geen zin, of werd als een te groot risico beschouwd.

Hoe dan ook, er is een einde gekomen aan het Baas tijdperk, dat zich nog het best laat kenmerken door weer een ander een jaren 60 liedje. “Puppets on a string”. Let ook even op het spontane gedrag van de figuranten in de clip.  Ook heel toepasselijk.

januari 10, 2018 Posted by | Fratsen | 4 reacties

Stropdas

In de krant las ik dat de overheveling van taken van de rijksoverheid naar de gemeenten zo’n 1.2 miljard had opgeleverd voor de gemeenten, terwijl ik me toch herinner dat ze voor die tijd steen en been klaagden over het feit dat ze daarvoor onvoldoende werden gecompenseerd.

Gisteravond vergaderde men over de begroting voor 2017. Dat wilde zeggen de tweede ronde, de eerste ronde was schriftelijk afgedaan. Omdat de betreffende stukken nog niet op de gemeentelijke website stonden leek het me nutteloos om “real time” de vergadering te beluisteren.

Tijdens de rust van PSV- Bayern München (21.30 uur) heb ik opnieuw gekeken. Toen stonden ze er wel op en bleek dat er een embargo op lag tot 1 november 20.00 uur.

Om 21.30 uur was de vergadering afgelopen begreep ik uit het krantenverslag.

Waarom de kiezer pas na afloop van de beraadslagingen mocht weten wat de hem of haar vertegenwoordigende partijen (in eerste instantie) naar voren hadden gebracht is me een raadsel, maar past wel binnen de Enkhuizer opvattingen over transparantie.

Mocht U nieuwsgierig zijn, dan kunt U hun stellingnames  hier lezen.

Enfin, vrijwel iedereen bleek uiterst tevreden dus het grootste politieke nieuws van de avond was dat de CDA fractie een stropdas had omgedaan.

november 2, 2016 Posted by | Fratsen | 12 reacties

Solliciteren.

Mdejong

Solliciteren

Iedereen die belangstelling heeft om wethouder de Jong op te volgen wil natuurlijk weten wat het “schuift”. Maar U doet er beter aan te informeren naar de “bezoldiging”.

Deze circulaire van onze rijksoverheid geeft daarop het antwoord.

Voor een gemeente als Enkhuizen komt de bezoldiging (inclusief vakantietoeslag) ongeveer neer op zo’n € 75.000,-  per jaar.

Daarboven komt nog een maandelijkse onkostenvergoeding, zodat je, als je in de kroeg een rondje geeft om je populariteit wat te vergroten, je dat in ieder geval niet uit je eigen zak hoeft te betalen.

Nu hebben we in Enkhuizen 4 in plaats van 3 wethouders en dus hebben de 4 gelukkigen besloten dat ze genoegen nemen met 80% van hun jaarsalaris. Daar hoeven ze dan ook maar 4 dagen in de week voor te werken. Maar zelfs dat lukt niet altijd. Ik hoor in de stad verontrustende berichten over wethouders die pas om 10 uur op hun werk verschijnen en om 12 uur weer met onbekende bestemming vertrekken.

Goed, 80% van € 75.000,- is altijd nog € 60.000,- wat evengoed leuk betaald is voor het bijwonen van allerlei vergaderingen. (Het eigenlijke werk wordt natuurlijk gedaan door ambtenaren, jouw taak is het lezen van de stukken waarin ze uitleggen hoe de vork in de steel zit.)

Vervolgens moet je daar een beetje deftig over kunnen praten, zodat het lijkt of je het allemaal zelf hebt bedacht.

Het is natuurlijk handig als je ergens verstand van hebt, maar strikt genomen hoeft dat niet, zolang je maar gewichtig kunt doen en smeuïg kunt vertellen over wat je allemaal (door je ambtenaren) is bijgebracht.

Veel belangrijker is het dat je goede vriendjes blijft met je partijgenoten, waarvan er altijd een paar tussen zitten die graag jou baantje willen hebben.

Een mooie bijkomstigheid van het wethouderschap is dat je voor elke maand dat je het weet vol te houden je een maand wachtgeld krijgt. Dus als je 6 jaar voor je pensioen zit, hoef je het nog maar 3 jaar vol te houden en krijg je evengoed tot je pensioen doorbetaald.

De laatste 3 jaar weliswaar iets minder, maar het is een kniesoor die daar op let. Voor de goede orde, daar zit tegenwoordig een grens aan. Na drie jaar wachtgeld is de pret voorbij.

Anders dan in het bedrijfsleven mag je zelf bepalen wanneer je er mee ophoudt, zonder dat dit gevolgen heeft voor je uitkering. Dus niettemin voor sommigen toch redelijk soepele voorwaarden.

Maar om kans te kunnen maken op het wethouderschap moet je natuurlijk wel eerst even lid worden van Nieuw Enkhuizen. Dat zijn op zichzelf best aardige mensen dus dat is het probleem niet, maar je moet ook nog een beetje kunnen opschieten met de grappenmakers die al wethouder zijn.

Daarnaast moet je zeker 9 keer per jaar met de raad vergaderen en dat zijn ook niet allemaal lachebekjes. Gelukkig duren die vergaderingen nooit langer dan 3 uur. Als U dat allemaal geen probleem vindt, dan is de baan van wethouder misschien iets voor U.

Enfin, U ziet maar wat U er mee doet. Solliciteren kunt U bij het Nieuw Enkhuizen raadslid Michel de Jong (06) 36 50 71 61.

september 30, 2016 Posted by | de Jong, Fratsen | 5 reacties

Cosa nostra

cosa-nostraBehoudens de maffia ken ik geen bedrijfstak of organisatie waarin het werknemers is toegestaan om betalingsverplichtingen aan te gaan met derden zonder dat de reden voor die verplichting op enigerlei wijze schriftelijk is vastgelegd.

Maar naast de maffia is er tegenwoordig ook de gemeente Enkhuizen. Daar beweert capo Olierook dat er geen schriftelijk verslag bestaat van de overeenkomst die op 11 maart 2015 met de aannemer is gesloten, waarbij een betalingsverplichting van € 100.000,- aan de aannemer werd overeengekomen.

Wel suggereerde capo Olierook dat die betaling voortvloeide uit de aanleg van de verzwaring van elektranetwerk in de Drommedaris. Maar blijkens zijn meest recente raadsvoorstel is hij daar inmiddels weer op teruggekomen en erkent hij, dat de kosten daarvan niet meer dan € 30.000,- bedroegen.

Dus waar was die resterende € 70.000,- voor bedoeld?  Capo Olierook, maar ook de Enkhuizer Godfather (capo di tutti capi) zwijgen daarover in alle talen.

Inmiddels is echter duidelijk geworden dat de € 70.000,- bedoeld was als betaling voor nog openstaande vorderingen van de aannemer.

Hoewel ik niet beschik over een schriftelijke vastlegging van de bijeenkomst zelf, heb ik inmiddels wel een uittreksel van de notulen van een vergadering waarin vertegenwoordigers van de gemeente en aannemer bevestigen dat dit de uitkomst van die vergadering was.

Nu is het in maffiakringen niet ongebruikelijk dat er facturen worden gemaakt die geen getrouwe weergaven zijn van de geleverde goederen en diensten, maar dat de gemeente Enkhuizen daar zijn medewerking aan verleent komt toch als een verrassing. Het is een illustratie van de bestuurscultuur die daar in de loop der jaren is ontstaan.

Dat niet alleen, het lijkt zelfs een export artikel te zijn geworden. De voormalige wethouders Franx en Boland zijn momenteel in dezelfde functie  werkzaam in de gemeente Gooise Meren. En wat blijkt uit een reportage van RTVNH, daar zijn ze inmiddels ook documenten kwijt geraakt van een groot vastgoedproject.

Al met al begin ik me steeds vaker af te vragen of ik er niet veel verstandiger aan doe om deze kwestie voor te leggen aan de Commissaris van de Koning in onze provincie of wellicht aan het OM. Want het onder valse voorwendselen aangaan van een betalingsverplichting lijkt me namelijk een strafbaar feit.

Van onze volksvertegenwoordigers valt in dat opzicht weinig te verwachten. Kennelijk hebben die een zwijgplicht opgelegd gekregen. In maffia kringen bekend als Omerta.

 

september 28, 2016 Posted by | Fratsen, Geldsmijten | 1 reactie

Op zijn Grieks

vanouvakisNu de lokale beslissers genieten van een welverdiende rust (volgens mij gaan ze na harddraverijdag weer verder met beslissen) is het natuurlijk belangrijk dat we met iets anders proberen de geest levendig te houden teneinde mijnheer Alzheimer voor te blijven.

En zie daar, Margreet Keesman, voorzitter van de lokale SP fractie, is kennelijk op dezelfde gedachte gekomen. Op het SP blog schrijft ze over Griekenland en produceert daarbij een link naar een Belgische opinieblad waarin Guy Verhofstadt (Belgisch Europarlementariër)  wordt afgebrand door de voorzitter van de Belgische SP, die daar dan (grappig genoeg) weer PvdA heet.

Het verschil tussen de Belgische PvdA en de SP is natuurlijk dat de eerste haar gedachtengoed ontleent aan het marxistisch-leninisme, terwijl de de oorsprong van de SP ligt in de opvattingen van grote roerganger Mao (en zijn rode boekje).

Uiteraard kunnen PvdA (Belgisch) en SP veel sympathie opbrengen voor het Griekse SYRIZA waar het marxistisch-leninistisch gedachtengoed ook welig tiert.

Net als Margreet heb ik besloten me een beetje te verdiepen in de Griekse kwestie. Maar omdat na lezing van Animal Farm het tussen mij en het marxistisch-leninisme nooit meer is goedgekomen, probeer ik daarbij ook wat andere bronnen te raadplegen.

Dus naast het blog van Yanis Varoufakis lees ik tegenwoordig ook het blog van een voormalig volgeling maar hedendaags criticus Ioannis Glinavos. Gelukkig allemaal in Engels want van Grieks heb ik geen kaas gegeten.

Fascinerend spul, dat voldoende is om de geest levendig te houden, maar wat ik verder niemand aanraad. Tenzij je (net als ik) over voldoende tijd beschikt.

juli 29, 2015 Posted by | Fratsen, SP | Plaats een reactie

Genoeg kommer en kwel

Het is weekend. Genoeg van kommer en kwel. Tijd voor cultuur en goede luim.

Hierbij het duo Jessica & Joop.

De ouderen onder ons herkennen de voormalige Jaap Fisher en herinneren zich zijn wereldhit “het ei”

Elk gelijkenis met bestaande personen berust op toeval

mei 9, 2015 Posted by | Fratsen, Video | Plaats een reactie