Hamerstukken

olierook 2
Vette pech

Vette pech noemt wethouder Olierook het feit dat (tot driemaal toe) de ambtenaar (belast met de ondersteuning van de WMO raad) de organisatie heeft verlaten voordat hij/zij die werkzaamheden ter hand kon nemen.

Zou dat bij elke andere werkgever zijn gebeurd, dat zou de SP allang een werkgroep hebben gestart met als oogmerk een zwartboek te produceren waarin het personeelsbeleid van die organisatie aan de kaak zou worden gesteld. In dit geval doet men er het zwijgen toe.

Immers, nummer vier is inmiddels aangenomen en wellicht blijft die langer dan een paar maanden.

Een verklaring voor dit opeenvolgende vertrek kon Olierook niet geven. Hij is namelijk niet verantwoordelijk voor de organisatie. Dat is burgemeester Baas en die weet gewoonlijk alleen maar te melden dat alles op rolletjes loopt.

Misschien moet Baas eens kijken op de vernieuwde website van Nieuw Enkhuizen. Daar vertelt raadslid de Jong het verhaal van een burger die zonnepanelen op zijn dak wil installeren.

De gemeente weigert toestemming te geven, wat de betreffende burger merkwaardig vindt, omdat 20 meter verder in de straat iemand wel toestemming heeft gekregen. Bovendien realiseert Welwonen verderop in de straat een nieuwbouw project waarbij (U raadt het al) de daken worden voorzien van zonnepanelen.

Deze kwestie is in de deskundige handen van Michel de Jong dus ik wil me er verder niet mee bemoeien, maar om Baas op zijn woord te blijven geloven (over die soepel werkende organisatie) vind ik (eerlijk gezegd) net iets teveel gevraagd.

Het valt me trouwens ook op, dat Olierook nog geen uitsluitsel heeft gegeven over de bemiddelingspoging tussen de gemeente en de stichting Drommedaris over de betaling van een elektra-rekening aan de aannemer die de Drommedaris verbouwde.

Voor wie niet meer weet hoe dat ook al weer zat. Olierook wilde de aannemer wel betalen en vroeg daarom om een krediet van € 100.000,- aan de raad.

Die heeft hem dat krediet geweigerd, zodat (in theorie) de aannemer niet kon worden betaald voordat het geschil met de stichting Drommedaris was opgelost.

Olierook dacht daar een paar maanden voor nodig te hebben, maar we zijn inmiddels een jaar verder. Om druk op de ketel te zetten besloten SP en NE destijds om de nieuwjaarsreceptie te boycotten, maar klaarblijkelijk heeft dat ook geen effect gehad want de kwestie is nog steeds niet opgelost. Althans zo lijkt het.

Volgens mij is die aannemer allang betaald, wat er formeel op zou neerkomen dat de wethouder een motie van de raad niet heeft uitgevoerd.

Normaal gesproken is dat een ernstig vergrijp, maar de ervaring leert dat de meerderheid van de raad daar niet zo zwaar aan tilt. Het streven is om de zaken toch vooral “gezellig” te houden en mekaar niet lastig te vallen met zaken van principiële aard.

De gebruikelijke gang van zaken is om zo’n vergrijp te melden in een raadsvergadering met “zware” agendapunten, zodat niemand er verder aandacht aan besteedt.

kok-1
Hamerstuk

Hetzelfde geldt trouwens ook voor dossier Oksel.

Ook daarin zijn raadsbesluiten genegeerd, maar het archief is via het raadsinformatiesysteem niet langer bereikbaar en de meeste zittende raadsleden hebben geen flauw benul waar het over gaat.

Wethouder Kok is inmiddels al weer bijna een jaar bezig met iets wat hij bestuurlijk overleg noemt.

De uitkomst is natuurlijk allang bekend, het wachten is op een raadsagenda die zo overladen is dat niemand er aandacht aan zal schenken en het als hamerstuk kan worden afgedaan.

Belangen afwegen.

okselZiedaar, er is weer een informatieve raadsbrief over het project Oksel. Werd het project in juni 2014 voor de allerlaatste keer uitstel gegund. In deze raadsbrief laat men weten dat dit voor de aller, allerlaatste keer gebeurd.

Project Oksel hoort wat mij betreft dan ook (naast SMC en REZ) thuis in de top drie van de EOGG’s. Waarbij EOGG staat voor Enkhuizer Onroerend Goed Gegoochel.

Volgens de raadsbrief heeft het bestuurlijk overleg tussen de gemeente en Ontwikkelings Maatschappij Krabberszand BV zich sinds half augustus geïntensiveerd. Over inhoudelijke zaken kunnen helaas nog geen mededelingen worden gedaan.

Binnenkort zal (na afweging van alle belangen) een definitief besluit worden genomen. De vraag is natuurlijk welke belangen er dienen te worden afgewogen.

Ontwikkelings Maatschappij Krabberszand BV is de tamelijk ambitieuze naam voor een beleggings-BV.

Wie de aandeelhouders zijn is niet bekend, maar zouden (gezien haar voorgeschiedenis) best wel eens kunnen bestaan uit een aantal welvarende Enkhuizers. Bestuurder is/was een bekende Enkhuizer oud ondernemer en miljonair.

Als beleggings-BV kocht Krabberszand  in 2001 een stukje grond van de gemeente. Liet vervolgens door een derde een plan  ontwikkelen met als oogmerk, plan en grond met redelijke winst door te verkopen aan een investeerder.

Bij de aankoop van de grond moet iets zijn mis gegaan. In een kanttekening van 7 augustus 2009 maakt ik daarvan melding.

Volgens een raadsvoorstel van 3 juli 2001 zou de grond voor FL 270.00,- worden verkocht. Die verkoop gaat echter niet door en vier maanden later ligt er een voorstel om de grond voor FL 1.178.984,- te verkopen. Dus viermaal het oorspronkelijke aanbod van de gemeente.

Hoewel de grond dus reeds in 2001 is verkocht werd tevens bepaald dat betaling ervoor pas zou plaatsvinden nadat de grond in juridische zin zou zijn overgedragen. Tot het moment waarop dat zou gebeuren zou de oorspronkelijke grondprijs jaarlijks met 6 % worden worden verhoogd. Althans volgens het raadsvoorstel.

Dat wil zeggen dat als de grond juridisch nog niet is over gedragen de oorspronkelijk grondprijs in theorie (bij een overdracht in 2016)  met een factor 2.4 zou moeten worden verhoogd.

Uit de jaarstukken die ik in 2009 opvroeg bleek niet dat de grond al was overgedragen. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat dit inmiddels wel zou zijn gebeurd. De vermogenspositie van Krabberszand was toen zodanig dat ze de grond alleen kon kopen als ze (back to back) een koper had voor plan en grond.

Daarom zeg ik in theorie, want de gemeente stelt dat zij haar grondpositie rond de Oksel inmiddels heeft afgewikkeld. Hetgeen (naar ik aanneem) betekent, dat zij de grondverkoop tegen een voorlopige prijs in haar boeken heeft opgenomen.

De consequentie daarvan is dan weer dat als de juridisch overdracht uiteindelijk toch niet plaatsvind (en ik acht de kans daarop vrij groot tenzij men daar een tijdelijke AZC zou willen vestigen) de gemeente er niet aan zal ontkomen om de reeds geboekte verkoop van grond nietig te verklaren en een verlies te boeken op haar grondpositie in de Oksel.

Enfin, hiermee heeft U een beetje een indruk welke belangen er (tijdens het bestuurlijk overleg) allemaal moeten worden afgewogen. Ik wacht (net als de gemeenteraad waarschijnlijk) met spanning af welk besluit het college zal nemen.