Verstandig besluit.

Onder de link een persbericht van de SP-LQ waarin ze aankondigen dat ze de motie over het beëindigen van de overeenkomst met de Nijs intrekken.

Verstandig besluit lijkt me, omdat tijdens de commissievergadering over dat onderwerp een meerderheid aangaf er voorstander van te zijn dat de wethouder nog even bleef doormodderen.

Jammer dat er ook geen enkele steun bleek te zijn voor het idee om de Raad iets zelfstandiger te laten opereren. Bijvoorbeeld door zelf advies in te winnen over de juridische haken en ogen in geval van een beeindiging, maar zo gaan de dingen in Enkhuizen nu eenmaal.

Gewoon afwachten wat er op je bordje neergelegd wordt en dan netjes “ja” zeggen.

LIJST QUASTEN :: PERSBERICHT SP – LQ :: March :: 2012.

Beantwoording vragen LQ-SP-PvdA

Vijzelstraat

Na een brandbrief op 30 januari, binnen een dag antwoord van het college.

Klaarblijkelijk kunnen ze het toch, als ze maar willen.  

Onder de link het antwoord op de vragen die in december door de oppositie partijen zijn gesteld.

LIJST QUASTEN :: Beantwoording vragen LQ-SP-PvdA :: January :: 2012.

Waarom iedereen in Nederland moet weten van Wilma Verver (+ het hele rapport)

Welingelichte Kringen – Waarom iedereen in Nederland moet weten van Wilma Verver (+ het hele rapport).

Burgemeester Verver uit Schiedam is de laan uit gestuurd omdat ze deed aan vriendjespolitiek en machtsmisbruik.

Bovendien was ze zo overtuigd van haar eigen belangrijkheid, dat ze een straat naar zich heeft laten vernoemen in haar vorige gemeente. (Voorschoten)

Maar vaak komt hoogmoed ten val.

Dat het allemaal toch zo lang heeft kunnen duren komt voor een niet onbelangrijk deel deel door de serviele houding van de gemeenteraad.

En daarvan zijn er veel meer in het land.

Open brief aan politiek Enkhuizen.

Open brief aan politiek Enkhuizen..

De vereniging Onze Zorg heeft een open brief gepubliceerd aan de politiek van Enkhuizen. U kunt hem lezen door op de bovenstaande link te klikken die naar hun website voert.

Daarin spreekt men zijn zorgen uit over de kosten die er gemaakt gaan worden voor de realisatie van het SMC.

Zorgen, die ik met hen deel.

Eerst verantwoordelijke voor dit project is loco burgemeester Hendrik Boland, onder wiens transparante leiding ook de verbouwing van de Drommedaris tot stand gebracht zal worden en de Uilenbanen werden aangeschaft.

Mooi moment dus voor de VVD/D’66 fractie om in te gaan op de argumenten die vanuit de bevolking naar voren worden gebracht.

Alle reden dus om hun website’s (de gezamenlijke website is na de verkiezing weer opgeheven, met let op de eigen kleintjes) in de gaten te houden. Die van de VVD vindt U hier, terwijl D’66  zich hier bevindt.

Op beide site’s als “hot” item natuurlijk de provinciale statenverkiezing.

Sindsdien heeft er zich volgens dit dynamische duo niets in Enkhuizen voorgedaan, dat het vermelden waard is.

Twitteren doen ze natuurlijk wel, maar inhoudelijk stelt dan niet zo veel voor en bovendien, hoeveel gewone kiezers hebben een Twitter account.