Pim's Prietpraat

Bemoeienissen van een buitenstaander

Niks te kiezen

zinloos-stemmenMijn eerste werkgever was een levensverzekeringmaatschappij waarbij me de titel wiskundig assistent werd toebedeeld.

Mijn taak bestond uit het berekenen van de conversiewaarde van individuele polissen.

Weinig van doen met wiskunde, alles van doen met rekenen. Daar leerde ik dat er maar twee soorten van polissen bestonden.

Eén die bij leven uitkeerde en één bij dood. De meest verkochte polis was er een die bij leven en dood uitkeerde en de toepasselijke naam gemengde verzekering had gekregen. In feite ging het om twee verzekeringen waarvan de premies bij elkaar waren opgeteld.

De maatschappij verkocht talloze verschillende polissen, die echter allemaal variaties waren op hetzelfde thema.

Later in mijn leven verkocht ik ureum van technische, als wel van landbouw kwaliteit. De technische kwaliteit had een gegarandeerde zuiverheid van 99%, terwijl de landbouwkwaliteit een zuiverheid van 95% had.

De fabriek die het maakte kon alleen maar technische kwaliteit maken. De gebruikers die de ureum voor technische toepassingen kochten, konden net zo goed de lager geprijsde landbouwkwaliteit kopen, maar dat zeiden we er natuurlijk niet bij.

Wat ik hiermee wil zeggen is, dat het soms lijkt of we een enorme keuze uit goederen en diensten hebben, maar dat veel van die keuzes berusten op oppervlakkige waarnemingen en niet op gedegen inzicht.

Zo ook in de politiek. Een enorm aantal politieke partijen die allemaal hun best doen om voor te wenden dat ze verschrikkelijk veel anders zijn dan al die andere, maar  in de meerderheid van de gevallen gewoon met het elkaar eens zijn. Gewoon omdat een verstandige oplossing daar om vraagt.

Het verschil tussen rechts en links is inmiddels dood verklaard. Ik vraag me af waarom en wie heeft daar belang bij? De kiezer? Ik geloof van niet.

Het probleem is natuurlijk dat het niet in het belang van politieke partijen is dat de stemgerechtigden een keuze kunnen maken. Ze mogen stemmen, maar het zijn de politieke partijen die na afloop van de stemming de keuzes maken.

Als ik naar de Enkhuizer raad kijk, dan denk ik dat je SP, PvdA, D66, LQ enHEA tot de linkse partijen kunt rekenen. samen hebben ze 10 zetels. Daartegenover staan de rechtse partijen als VVD, CDA, NE, CU/SGP en LvdP die samen 7 zetels hebben.

Zou het leven niet eenvoudiger zijn (en de politiek aantrekkelijker) als we de kiezer zouden benaderen met het voorstel dat er een keuze is tussen links en rechts? En dat wie links kiest de keuze heeft uit 5 verschillende smaken. Zoals de kiezer voor rechts de keuze heeft uit 5 verschillende smaken.

Het lijkt me beter als je zou kunnen kiezen voor een coalitie van partijen en vervolgens een keuze maakt tussen de partijen die deel uitmaken van die coalitie. Eerst bepalen of je links of rechts wilt stemmen en vervolgens hoe links of hoe rechts.

Eén van de voornaamste voordelen van democratie is dat je op vreedzame wijze van machthebber kunt wisselen. Helaas bestaat die keuzemogelijkheid niet in Nederland. Dat maakt dat we wel ergens op mogen stemmen, maar eigenlijk niks te kiezen hebben.

Omdat politieke partijen liever niet hebben dat we een keuze kunnen maken. Want anders dan politici beweren gaat het zelden om de politiek, maar altijd om de poppetjes en wil niemand de kans op het  wethouderspluche mislopen als hij vooruit zegt tot welk kamp (links of rechts) hij behoort.

februari 2, 2017 Posted by | Beslommeringen | 6 reacties

Verzinsels

Trots

Trots

Tijdens de nieuwjaarsreceptie riep burgemeester Baas vol trots dat de gemeente in geen enkele procedure was betrokken. Toen had ik natuurlijk heel hard moeten roepen “Jawel, maar ik ben druk bezig om daar wat aan te veranderen”, maar daar ben ik dan weer niet brutaal genoeg voor.

Bovendien is wat Baas beweert niet waar. Volgens mij is er ook nog een akkevietje met de architect (over € 80.000,-) dat via de rechter wordt uitgevochten. Kortom, je moet niet alles geloven wat ze zeggen.

Misschien had ik tijdens de nieuwjaarsreceptie ook wel naar Olierook moeten stappen en hem zeggen dat hij in mijn ogen best wel een goeie wethouder is, maar dat hij alleen niet moet doen of hij van niets weet. Dat deed hij, tijdens de commissievergadering, namelijk regelmatig.

Toen beschikte ik nog niet over een dossier, maar nu wel. Dank zij een bescheiden diepte investering zullen we maar zeggen. En op basis van de stukken die zich daar in bevinden kun je toch een redelijke reconstructie maken.

De aannemer geeft op 4 maart een offerte af, die de gemeente later zal gebruiken als “bewijs” voor zijn aanspraken op betaling.

Die offerte is gebaseerd op aanleg “na inhuizing”. Dat wil zeggen na oplevering en de ingebruikname van het pand.

Op 11 maart wordt een nieuwe offerte gemaakt die de titel “opdracht” kreeg en die € 15.000,- lager was dan de eerdere offerte (die aan de raad werd voorgelegd).

Het lijkt me redelijk te veronderstellen dat die tweede offerte onderwerp van bespreking is geweest tijdens de vergadering op dezelfde dag (11 maart 2015) tussen de gemeente (vertegenwoordigd door de nu tijdelijke gemeente-secretaris en de bouwdirectie) en de directie van Hillen & Roosen.

Over die vergadering is eigenlijk alleen maar bekend wat de gemeente NIET gedaan heeft. Geen opdracht gegeven en geen betaling toegezegd. Waarna (na een schorsing) de aannemer uit eigen beweging besloot om de verzwaring aan te leggen. Uit eigen beweging?

Zou het niet zo zijn geweest dat de aannemer verzekerd was dat de gemeente alles uit de kast zou halen om betaling te doen plaatsvinden. Maar dat men daar geen formele toezeggingen over kon doen, omdat de beslissingsbevoegdheid nu eenmaal bij de raad ligt?

En dat de aannemer toen gedacht heeft, dat gedoe met de raad lossen ze altijd op, dus dat lukt ze nu ook wel. Naar nu blijkt onverstandig, maar wel begrijpelijk.

De gemeente heeft tot tweemaal toe geprobeerd de raad er van te overtuigen dat de aannemer moest worden betaald, dus wat dat betreft hebben ze in ieder geval woord gehouden.

Maar dat gebeurde dan weer op zo’n knullige, om de brei heendraaiende  manier, dat het wel mis moest lopen.

Bovendien, als je op 11 maart beschikt over een lagere offerte, waarom laat je die dan niet aan de raad zien?  Maar kom je met een offerte die betrekking had op een situatie die zich nooit heeft voorgedaan.

Namelijk “na inhuizing”, terwijl de verzwaring ruim voor de oplevering (onder toezicht van de gemeente) was gerealiseerd.

Dus Olierook’s bewering dat hij van niets wist lijkt me een verzinsel, net zo als zijn bewering dat hij niet over meer documentatie beschikte dan hij aan de raad ter inzage had gegeven. Of wil hij nu beweren, dat de aannemer die tweede offerte zorgvuldig voor de gemeente geheim heeft gehouden?

Helaas voel ik me een beetje te oud om nog plezier te beleven aan verzinsels.

De volgende keer (voor de verandering) iets over de verzinsels van de aannemer.

januari 9, 2017 Posted by | Beslommeringen, Bovenbaas, Drommedaris, Olierook | 3 reacties

Onacceptabel

Niet slim?

Onacceptabel

Tijdens de nieuwjaarstoespraak van Burgemeester Baas vielen er harde woorden richting wegenbouwer Heijmans.

“Het is blijkbaar voor sommige aannemers normaal om overheden onder druk te zetten als iets financieel tegen zit. Maar ik vind het onacceptabel”. tekent de Enkhuizer krant van vandaag op. Die zit.

Maar hoe zat het ook al weer met die andere aannemer en de Enkhuizer overheid? Die overheid had ruzie met de toekomstige huurder van haar pand over wie de kosten van een elektraverzwaring moest betalen.

Die ruzie duurde al een paar maanden en het einde was nog niet in zicht.

Dus wat doe je dan als aannemer? Het bijltje er bij neergooien, zoals Heymans deed? Of het werk gewoon volgens bestek afmaken, zodat gemeente en stichting met een gebouw zitten waar ze geen gebruik van kunnen maken omdat de elektra aansluiting niet deugt?

Of ga je met die overheid overleggen of er geen oplossing valt te bedenken.  Zoals Hillen & Roosen heeft gedaan en zich door de gemeente liet overtuigen dat het met de betaling wel op de een of andere manier goed zou komen.

Dan sta je (voor dat je het weet) voor Jan met de korte achternaam en kun je naar je centen fluiten.

Want die zogenaamd betrouwbare overheid beroept zich er dan plotseling op, dat ze geen opdracht heeft gegeven en dus ook niet hoeft te betalen.

Nou ja, misschien toch wel, maar wij (het college) gaan er niet over. Dat is de raad. Die mag kiezen, of de gemeente moet betalen, de stichting of de aannemer.

Maar wacht, de stichting kan niet betalen, dus kan de raad eigenlijk alleen maar kiezen tussen de gemeente en de aannemer, maar wij (het college) adviseren de gemeente. Ziet U door de bomen het bos niet meer? Geen paniek, U bent niet de enige, de hele gemeenteraad heeft daar ook last van.

Burgemeester Baas memoreerde eerder in de nieuwjaarstoespraak ook nog luchtigjes dat er ook nog ergens een rekeningetje lag voor de Drommedaris. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, dat je iemand, die je anderhalf jaar geleden uit de brand heeft geholpen, niet betaalt.

Zo betrouwbaar is de Enkhuizer overheid dus. Je eigen aandeel in de kwestie blijven ontkennen en ondertussen weigeren om te betalen voor werk dat is geleverd.

Dat is iets waar je als overheid je diep, heel diep, voor zou moeten schamen.

Ik weet het, de overheid kent geen schaamtegevoel, maar om de woorden van de burgemeester te gebruiken, ik vind dat onacceptabel. Het college geeft de schuld aan de raad en de raad vraagt zich vertwijfeld af waarvoor ze € 60.000,- moeten betalen als de verzwaring niet meer dan € 20.000,- heeft gekost.

Dinsdag zitten ze weer bij elkaar om te besluiten dat hun fractiebijdrage met € 500,- verhoogd moet worden. Tijd zat om een Motie Vreemd Aan De Orde Van De Dag te bespreken waarin je vastlegt dat de aannemer € 20.000,- betaald krijgt voor het aanleggen van de elektraverzwaring.

Over de resterende € 40.000,- beslis je, zodra het college het behaagt om te verklaren waar dat voor is. Maar wel goed oppassen, want ze verzinnen het waar je bij zit.

Ik weet, als ik het voorzeg doen ze precies het tegenovergestelde. In dat opzicht gedraagt de raad zich graag als balsturige  puber die het liefst zelf het zwarte garen wil uitvinden. Maar er zijn natuurlijk ook grenzen.

Daarom mijn oproep aan de raad. Hou nou eens op met het mekaar vliegen afvangen en begin het nieuwe jaar nu eens met het nemen van een positief besluit en betaal de aannemer voor werk, waarvan je zeker bent dat het is uitgevoerd.

Volgens het raadsvoorstel kostte de verzwaring € 30.000,- waarvan hij er zelf € 10.000,- voor zijn rekening wilde nemen. Over de resterende € 40.000,- kun je het dan altijd later nog over hebben.

januari 6, 2017 Posted by | Beslommeringen, Drommedaris | 2 reacties

Hendrik Groen

hendrik-groenAllemaal de beste wensen voor 2017.

Met al die gezelligheid om me heen heb ik het de laatste weken rustig aan gedaan. De lokale politiek kon me even niets schelen.

Baas heeft het SMC dossier aan Kok overgedragen? Moet ik daar iets van vinden? Ik denk het niet. Kok is nu de beheerder van twee slakkendossiers. REZ en SMC en daarover schrijven vergt een nauwkeurige bestudering van het slijmspoor dat ze tot dusver hebben achtergelaten. Even geen zin in.

Gewoon lekker de boeken lezen die ik voor mijn verjaardag heb gekregen. Het geheime dagboek van Hendrik Groen (83 1/4 jaar) heeft diepe indruk op me gemaakt. Ik voelde een zekere verwantschap. Mijn schrijfsels zijn namelijk ook niet veel meer dan pogingen om nog iets van het leven te maken.

Hendrik Groen beschrijft de gang van zaken in een verzorgingstehuis vanuit een licht anarchistisch perspectief. Ik doe ongeveer hetzelfde, maar dan over de lokale politiek.

Twee onderwerpen waarvan je zegt, daar valt geen eer aan te behalen. Maar ziedaar, Hendrik Groen, heeft al meer dan honderdduizend exemplaren van zijn dagboek verkocht.

Ik heb op mijn blog al zeker 220 keer over de Drommedaris geschreven. Met elkaar eigenlijk gewoon een boek. Moet ik ook een uitgever zoeken? Zou er brede belangstelling zijn voor “Financiële beslommeringen rond de Drommedaris”? Ik vrees van niet.

Mijn bemoeienissen met de Drommedaris (dat wil zeggen de financiële strapatsen die daarbij zijn uitgehaald) hebben tot dusver alleen maar geld gekost en niets opgeleverd. Eerst de kosten voor het dossier en nu weer de griffiekosten voor behandeling door de bestuursrechter.

Hendrik Groen heeft het wat dat betreft slimmer aangepakt. Hij heeft tenminste nog iets over gehouden aan zijn schrijverij.

Het schrijven van een bezwaarschrift blijkt toch nog een heel gedoe waar ik een paar dagen druk mee ben geweest. Maar iemand moet het doen anders blijft het een zooitje.

De gemeente daagt me uit te bewijzen dat de documenten (die ze niet zegt te hebben) er toch zijn. Dat is de wereld op zijn kop. Alleen bij de maffia vinden ze het hartstikke normaal dat, wanneer je afspraken op financieel gebied maakt, je dat alleen mondeling doet. Daar kunnen we de raad van Enkhuizen dus aan toevoegen.

Die neemt er gewoon kennis van, om vervolgens langdurig te vergaderen over de hoogte van de eigen fractievergoeding.

Dat de door mij gevraagde documenten er behoren te zijn, lijkt me tamelijk vanzelfsprekend. Anders is democratische controle namelijk onmogelijk.  En als je dat (per ongeluk of expres) onmogelijk hebt gemaakt, dan moet er toch iemand zijn die daar iets van zegt, dunkt me.

Maar als onze gemeenteraadsleden er niets van zeggen (omdat ze het te druk hebben met hun  eigen probleempjes, zoals de fractievergoeding ) dan blijft er niets anders over dan naar de rechter te stappen en hem te vragen wat hij er van vindt.

Enfin, ik kijk dus reikhalzend uit naar een proces waarin de gemeente probeert de rechter er van te overtuigen dat het bij hun een zooitje is en ik hem ervan moet overtuigen dat het allemaal best meevalt. Dat zal nog niet zo eenvoudig zijn denk ik.

januari 6, 2017 Posted by | Beslommeringen, Drommedaris, Verzetshelden | 3 reacties