Stadspanel

Het stadspanel heeft de uitkomsten van zijn laatste enquête openbaar gemaakt.

Van de “vaste” panelleden (623) heeft bijna de helft gereageerd. Wat tegenvalt is het aantal mensen dat reageerde op de aanvullende steekproef onder 1000 anderen.

Slechts 12% ging in op het verzoek om de vragen te beantwoorden.

Volgens de onderzoekers heeft er een weging plaats gevonden die de uitkomsten representatief maken voor alle inwoners van Enkhuizen.

Geen idee hoe ze dat kunnen doen, maar het zal wel waar zijn.

Uiteraard ging mijn belangstelling naar Enkhuizen Actief. Een drie jaar geleden met veel bombarie aangekondigd sport initiatief van de gemeente.

Uit de cijfers blijkt dat 2% heeft meegedaan en dat 40 procent overweegt dat in de toekomst misschien ook te doen. Dan zullen ze vlug moeten zijn, want volgens mij loopt het project over een jaar af.

Maar liefst 60% neemt niet deel en heeft ook geen interesse om het te doen.

Toch staat in het begeleidend schrijven dat 8 op de 10 inwoners positief staan tegenover het initiatief.

Zou dat iets te maken hebben met de vraagstelling? Wat valt er met dit soort enquêtes eigenlijk te bewijzen? Dat mensen heel positief staan ten opzichte van dingen waaraan ze niet zullen meedoen.

Wanneer noem je zo’n project eigenlijk geslaagd? Als 2% meedoet, of als 80% er positief tegenover staat.

Hieronder een filmpje waar Enkhuizen Actief zich zo al mee bezig houdt.

Zelfbewuste Senioren

De gemeente kent verschillende programma’s waarmee senioren worden aangemoedigd om hun lichamelijke conditie te verbeteren.

Die leidt tot een verhoogd zelfbewustzijn van de betrokken senioren, maar is niet helemaal zonder gevaar.

Hieronder een filmpje van senioren die de grenzen van hun fysieke capaciteiten opzoeken.

Succes?

GALM-les_29okt09- 04 In de sportnota van de gemeente Enkhuizen wordt veel aandacht besteed aan Enkhuizen Aktief.

Op de website van dit project laat wethouder Boland weten dat dit project een groot succes is.

Eerder plaatste ik die opvatting al in perspectief, dien ik mijn mening te herzien? Gelukkig is is er op de website van Enkhuizen Actief beeldmateriaal beschikbaar.GALM-les_29okt09- 05

Daarop zien we hoe de oudere Enkhuizers geïntroduceerd worden in sporten als basketbal, gewichtheffen en een mijn onbekende sport die ik zou willen omschrijven als beentje trekken.

We hebben het hier natuurlijk over Galm+, het bewegingsprogramma waarvoor iedereen boven de 65 jaar persoonlijk een uitnodiging heeft gekregen van de gemeente.

In ruil voor € 36,- krijgt men 12 keer bewegingslessen. De eerste groep bestond uit 18 deelnemers heb ik me laten vertellen, op basis van de foto’s van de tweede groep schat ik dat er zo’n twaalf deelnemers zijn.

Dus pakweg 30 deelnemers.

GALM-les_29okt09- 07 Het budget (2009) voor dit project bedraagt op € 17.000,- en staat vermeld in de sportnota die U hier kunt lezen.

Als we dat omrekenen per deelnemer komt dat neer op  € 566,- per deelnemer.

Ik vind het ontroerend om te zien dat de gemeente zoveel geld wil uitgeven aan het in beweging brengen van oudere Enkhuizers, maar anderszins lijken me de deelnemers oud en wijs genoeg om zelf initiatief te nemen als ze wat meer aan beweging willen doen.

Misschien had je het geld beter rechtstreeks kunnen over maken aan de lokale sportverenigingen.

Wanneer de wethouder dit een succes noemt, dan rijst natuurlijk de vraag wanneer hij iets een mislukking noemt, maar ik vrees dat dit woord niet in zijn woordenboek  voorkomt.

Sport oproer

wfdp1 Elders op deze site fulmineert Jacco Dekkers over het sportbeleid van de gemeente. Met name de stand van zaken in de Immerhornpolder.

Wat hem betreft kun je met de sportnota de kachel aansteken en ik denk dat hij daar gelijk in heeft.

Wat ik daarin gemist heb was een inventarisatie van de wensen en verlangens van de lokale verenigingen. Het waren voornamelijk plannen die voortvloeiden uit door de Rijksoverheid geformuleerd beleid.

Over de ambities en wensen van West-Frisia, Dindua, Madjoe en de ETC  om er maar een paar verenigingen te noemen, viel niets te lezen.

De belangrijkste reden hiervoor is, vreest ik, dat de sportnota is geschreven door Sportservice in Nibbixwoud, een semi-ambtelijke instantie die belast is met de uitvoering van projecten die door de Rijksoverheid als wenselijk worden gezien.

Men doet dat hetzelfde voor Medemblik, Andijk en Drechterland, maar grappig genoeg niet voor Stede-Broec, die haar eigen sportbeleid formuleert en waar de afgelopen jaren aanzienlijke bedragen zijn geïnvesteerd in de verbetering van sportaccommodaties.

De Enkhuizer sportnota maakt ook melding van nieuw accommodaties en stelt een beachvolleybalterrein en fietscrossterrein in het vooruitzicht. Op papier zijn ze er al, maar ik heb er nog niets overgelezen dus het zal wel vertraagd zijn.

Overigens heb ik begrepen dat alle sportclubs op 9 april van dit jaar zijn geconsulteerd en klaarblijkelijk was het resultaat daarvan zodanig, dat geen van de clubs aanleiding zag om contact op te nemen met een raadslid.

Omgekeerde geldt natuurlijk hetzelfde, kennelijk onderhouden raadsleden niet of nauwelijks contact met de locale sportbestuurders, zodat ze geen idee hebben wat daar leeft.

Niet serieus

actiefEnkhuizenIn reactie op vragen van Hans Langbroek (zie hieronder) laat het college verder weten.

“Mocht er een capaciteitsprobleem zijn, dan zal de werkgroep Senioren van Enkhuizen Actief gevraagd worden om met voorstellen te komen.”

Goed, ik ben waarschijnlijk een van de weinigen die de sportnota heeft gelezen en weet dus dat er zoiets bestaat als een Senioren werkgroep binnen Enkhuizen Actief.

Geen flauw idee wie daar allemaal deel van uitmaken, in welke hoedanigheid ze daar aan deelnemen en wat ze in die werkgroep eigenlijk doen. Terwijl ik toch echt mijn best doe om de boel een beetje te volgen.

Ook geen website waarop valt te lezen waar ze mee bezig zijn, terwijl je zoiets toch kosteloos en in een namiddag kan realiseren.

Niet de wethouder, maar deze gezichtsloze instantie moet dus beoordelen of er een capaciteitsprobleem is op jeu de boules gebied.

Plotseling gaat het niet meer over de vraag of het misschien wenselijk zou zijn dat er voor ouderen een soort hangplek zou komen waar ze actief bezig kunnen zijn, maar gaat het over de vraag of er een capaciteitsprobleem is.

De klemmende vraag is nu, is er een capaciteitsprobleem om in badkleding op het stand te gaan volleyballen.

Bestaat er ook een capaciteitsprobleem in Enkhuizen om op kleine fietsjes hard te gaan fietsen.

Boland deelt kaarten uit.
Boland deelt kaarten uit.

Ik vrees in beide gevallen van niet. Toch beloofd wethouder Boland in zijn sportnota dat hij een beachvolleyballterrein gaat aanleggen en een BMX parcours.

In het kader van Enkhuizen Actief start hij zelfs een bridgecursus.

Wat mij betreft is jeu de boules geen sport, maar een tijdverdrijf voor ouderen en kan het bijdragen tot de sociale cohesie van stad of wijk. Vanuit die filosofie is het zinloos om prat te gaan op voorzieningen die je ergens buiten de stad hebt realiseert.

Zolang dat inzicht bij de gemeente ontbreekt, is zij als gesprekspartner niet serieus te nemen.

Bochtenwerk

BochtenIk steek een beetje de draak met het aantal schriftelijke vragen dat gesteld wordt en daar maakt Hans Langbroek dan weer van dat ik hem kennelijk wil beperken in zijn rechten als raadslid.

Beetje kort door de bocht natuurlijk, maar dat hoort volgens mij tot de vrijheid van blogschrijvers, want het is het bochtenwerk dat de meeste blogs de moeite waard maakt om ze te lezen.

Voor elke raadsvergadering is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Ik heb de notulen over 2009 er op nagekeken en volgens mij is daar dit jaar één keer gebruik van gemaakt.

Bokhove stelt een vraag over de voortgang van het SMC, er ontspint zich een kleine discussie met de wethouder, Quasten doet ook een duit in het zakje. Zo zie ik het graag.

Het niet stellen van mondelinge vragen vind ik een gemiste kans. Je moet die jongens in het college een beetje scherp houden. Door bijvoorbeeld vragen naar de voortgang der dingen.

Ik geef een voorbeeld.

Ik heb me nogal kritisch uitgelaten over een onderdeel van de sportnota. Namelijk het Galm+ onderdeel. Is die kritiek gerechtvaardigd? Geen idee, want veel feiten komen er niet naar buiten.

Ik hoor dat er maar een paar mensen hebben meegedaan, wat natuurlijk teleurstellend is als je iedereen persoonlijk uitnodigt.

We kunnen met ze allen gaan zitten wachten op het evaluatiemoment, maar dan verzuipt alles in weer algemene nietszeggende beschouwingen.

Ik zou graag een paar concrete dingen willen weten, hoeveel mensen zijn er uitgenodigd voor dat project, hoeveel hebben er gereageerd op die uitnodiging en hoeveel hebben er uiteindelijk deel genomen aan dat project.

Is er een vervolgproject en hoeveel mensen doen daar aan mee.

Natuurlijk weet de wethouder dat niet uit zijn hoofd, maar dat geeft niet, als hij binnen een maand de feiten niet op een rijtje heeft, gewoon opnieuw vragen.

Waarom wil ik dit weten? Het Galm+ project is verdeeld over 2 jaar. Voor elk jaar is 15.000 euro uitgetrokken.

Als we na een jaar al kunnen vaststellen dat iets niet werkt, waarom zou je er dan nog mee doorgaan om vervolgens bij het evaluatie moment te concluderen dat die opzet mislukt is.

De sportnota is raadbreed met veel gejuich ontvangen. Prima, maar nu niet wegzakken met het idee, daar hoeven we het de komende 5 jaar niet meer over te hebben.

Gewoon even mondeling aan de wethouder vragen wanneer het toegezegde beachvolleyball veld er nu eigenlijk komt en wanneer dat crossterrein voor de BMX.

Allemaal kleine dingen, die niet vreselijk belangrijk zijn, maar waarmee je de wethouders wel bij de les houdt.

Want veel beloven en weinig geven, doet alleen de gek in vreugde leven.

Perspectief

actiefenkhuizenHet Galm+ project van de gemeente prijst zichzelf aan als een “bewegingsintroductieprogramma waarin men de deelnemers gedurende 12 weken kennis laat maken met verschillende vormen van sport, bewegen en spel. Met als voorbeelden volleybal, tennis, badminton, basketbal, slagbal en circuitvormen.”

Uiteraard in samenwerking met allerlei instanties in de gezondheidszorg.

Nu ben ik geen arts, maar ik kan me niet voorstellen dat een dokter tegen een 70 jarige zegt, U hebt tot dusver een bewegingloos bestaan geleid, tijd dat U eens wat aan basket- of volleyball gaat doen.

Wat meer wandelen of fietsen ligt (denk ik) meer in de lijn der verwachting.

clipMaar om te wandelen of te fietsen heb je natuurlijk geen organisatie nodig die dat “aanstuurt” of “begeleid”.

En om het bestaan van zo’n organisatie te rechtvaardigen blaas je gewoon haar activiteiten een beetje op.  Geen raadslid die dat door heeft, of vragen over stelt.

Dat aansturen en begeleiden kost natuurlijk geld. Er is 30.000 euro voor uitgetrokken. Maar ook de deelnemer betaalt mee. Om precies te zijn 36 euro voor een traject van 12 weken.

Laten we deze bedragen even in perspectief plaatsen. De enig overgebleven Jeu de Boules club in Enkhuizen (Enkhuizerzand) heeft de gemeente nog nooit een cent gekost.

Voor de bijdrage die de gemeente vraagt in het Galm+ project kun je daar 2 jaar lang 3 keer in de week jeu de boules spelen.

Lekker in de buitenlucht.

Maar niet met teveel natuurlijk, want er zijn maar vier baantjes en voordat je het weet moet je als gemeente weer een lapje grond ter beschikking stellen.