Omgekeerde Volgorde

wijkwerk1

Het wijkberaad in de Bonte Veer (smaakvol etablissement overigens) voltrok zich helaas in een verkeerde volgorde.

Aan het einde een bezielde ambtenaar die ontvouwde welke voornemens de gemeente had om het gestrandde wijkberaad weer op gang te krijgen.

Daar was weinig mis mee.

Daarvoor een hoop gedoe met gekleurde papiertjes, waarop je met steekwoorden je mening mocht ventileren en waar een begripvolle inleider dan weer de essentie van probeerde weer te geven.

Het zogenaamde inspraak model uit de 60tiger jaren.

Laten we daar nu eens mee ophouden. Wat daar op afkomt zijn beroepsinsprekers die jarenlange ervaring hebben en zichzelf graag horen spreken.

Op elke twee bewoners was er bijna 1 ambtenaar aanwezig die (ieder op zijn terrein) zijn best doet het leven in de wijk zo aangenaam mogelijk te maken.

Ondankbaar werk lijkt me, zeker als je daar een avond voor moet opofferen, wetende dat nog geen 0,5 procent van de bewoners bereid is om de moeite te nemen om langs te komen.

wijkwerk21Hoe dan ook, de gemeente komt in het voorjaar weer eens met een krant waar ze haar plannen in ontvouwd.

Ik heb een beter idee. Probeer per wijk iemand te vinden die een weblog (geen statische website) bijhoudt over wat er in de wijk aan de hand is.

Een elektronische wijkkrant dus. Dat kost om te beginnen geen geld. Iedereen (op wat bejaarden na) is inmiddels on-line en kan hem dus lezen.

Men kan niet alleen lezen, maar ook reageren.

Je krijgt op die manier ook een ander publiek. Naar ik aanneem wat jonger dat wat er nu op zo’n vergadering komt.

Gewoon eens proberen en zien wat er van komt.

Zo’n krantje voor de papierverslaafden kan altijd nog.

Hans

langbroekHans Langbroek (raadslid Nieuw Enkhuizen) heeft ook een weblog, helaas plaats hij daar geen nieuwe berichten meer. Dat wil niet zeggen dat Hans niet meer schrijft.

Dat doet hij wel degelijk, alleen verschijnen zijn bijdragen nu op de website van Nieuw Enkhuizen. Daar maakt hij zich druk over het feit dat lokale partijen geen subsidie van de rijksoverheid krijgen.

Lijkt me eerder een zaak van de lokale overheid zou ik zeggen, maar vooruit.

Verontwaardigd daarover denk hij na en schrijft vervolgens een vlammend protest per email naar alle landelijke partijen. Te weten,  VVD, LPF, PvdA, GroenLinks, SP, D’66.

Jammer dat je niet wat langer nagedacht hebt Hans, want dan had je geweten dat de LPF niet meer in de kamer zit en er ook nog landelijke partijen zijn die bekend staan als CDA, CU, SGP en last but not least TON.

Drukke week

Op dinsdagavond 9 december is er natuurlijk het grote stadsdebat in de Westerkerk over visie 2030. Komt allen, de toekomst van Enkhuizen wordt hier bepaald.

Maar ook op Donderdagavond 11 september wil het stadsbestuur met ons praten. Nu in wijkcentrum de Bonte Veer.

Ditmaal over de leefbaarheid van de wijken buiten de vest. Moet ik natuurlijk ook naar toe. Niet dat ik zelf klachten heb of enig idee wat ze uitvreten in Kadijken of plan Noord maar, misschien levert het wel stof tot schrijven op.

Als dat eenmaal achter de rug is, hoop ik op een rustige aanloop naar de Kerst en het Nieuwe Jaar.

Geen toegang na 12 uur

De Enkhuizer gemeenteraad zou zichzelf niet zijn geweest als zij geen tussenoplossing had bedacht voor het regionale plan om de toegang tot de horeca gelegenheden na 12 uur te verbieden. (Bron NHD)

Een aantal  fracties leek 1 uur een beter tijdstip.

Waarschijnlijk omdat men onder de indruk was van het argument van cafehouder Bierhaalder (nomen est omen) dat minder toeristen Enkhuizen aan zullen doen.

Nooit geweten dat de laatste trein naar Enkhuizen zoveel toeristen bevatte.

Die hier tot in de kleine uurtjes willen komen doordrinken, maar dat nu niet meer kunnen omdat ze voor 12 uur binnen moeten zijn.

Visie

De grootste toeristische attractie in Enkhuizen (Sprookjeswonderland) is er gekomen, omdat een jonge Enkhuizer ondernemer een bepaalde visie had en daaraan vasthield.jan_franx03_3

Die andere attractie danken wij aan de visie van oud burgemeester de Zeeuw, die het ijzer wist te smeden toen het heet was. Hij bewerkstelligde een uitbreiding van het Enkhuizergrondgebied, waar nu het Zuiderzeemuseum, de Compagniehaven, Sprookjeswonderland en het zwembad zijn gerealiseerd.

Aan deze initiatieven lag, net zo min als aan de vestiging van zaadbedrijven in Enhuizen, een door een ambtelijke instantie 20 jaar daarvoor ontwikkelde visie ten grondslag.

Daarom deed het me deugd om in het NHD van zaterdag 22 november te lezen dat wethouder Franx de leiding op zich heeft genomen van de stuurgroep Aquacultuur.

Een interessant initiatief waar Enkhuizer ondernemers bij betrokken zijn.

De kennis en inzichten die hier vergaard worden konden wel eens vele malen belangrijker zijn voor de toekomst van Enkhuizen, dan hetgeen er in de hoorzittingen van Enkhuizen Naief naar voren wordt gebracht.

Aan de slag.

Met enig tromgeroffel is Enkhuizen Aktief van start gegaan. Het Logo is bekend.

Vrijwilligers Enkhuizen Aktief
Vrijwilligers Enkhuizen Aktief

Er zijn drie werkgroepen gevormd, jeugd, senioren en alles er tussenin. Plannen zullen worden gesmeed en vanaf februari zullen die plannen worden uitgevoerd.

Er is 370.000 in kas, dus wat kan er nog mis gaan.

Waarschijnlijk het zelfde als wat er misgaat met de plannen van de overheid om werkelozen aan het werk te helpen.

Lees meer daarover hier.

Enkhuizen naief

Het project Stadsvisie 2030 is een anderhalfjaar durend project waarin de gemeente Enkhuizen haar toekomst verkent.

Uiteraard begeleid door alweer een extern projectbureau, dat (naar mag worden aangenomen) het overgrote deel van het beschikbare budget van 200.000 euro zal opstrijken.

Enkhuizen Naief
Enkhuizen Naief

Het zal in ieder geval niet opgaan aan koffie en cake voor de bezoekers van de hoorzittingen.

Wat de toekomst van Enkhuizen betreft, een ding is vrijwel zeker, Enkhuizen heeft haar langste tijd als zelfstandige gemeente gehad. Of zij straks deel uitmaakt van een Stede Broec/Enkhuizen combinatie of opgaat in een nog groter verband (waar wethouder Franx rekening mee houdt) maakt weinig uit.

Je kunt niet van onze toekomstige fusiepartners verwachten dat zij rekening zullen houden met wat er door pakweg 100 bewoners bijeen is gebabbeld over de toekomst van Enkhuizen.

Dit nog allemaal los van de vraag of er iets zinnigs valt te zeggen op basis van de 3 voorgelegde scenarios.

Ik kom daar (per scenario) in toekomstige berichten nog op terug.

Jammer dus, dat Raad gemeend heeft om zoveel geld beschikbaar te moeten stellen aan een project dat gedoemd is te mislukken.

Wat mij betreft kan dit project in plaats van “Visie 2030” dan ook beter worden omgedoopt naar “Enkhuizen Naief”.

Rijmt ook lekker met dat andere project “Enkhuizen Actief”, waarvan we inmiddels weten hoe het logo er uit ziet.