Kwetsbaar opstellen.

Als ik het goed heb zijn ze op radio 5 weer bezig met de Evergreen Top 1000. Ooit heb ik daar, door mee te doen, een prijs gewonnen. Niet door het voorspellen van een winnaar, maar door het onderstaande nummer als tot één van de beste van Elvis Presley uit te roepen.

Omdat hij zichzelf in dat nummer zo lekker kwetsbaar opstelt.

Effe wat anders.

Vandaag niets te lezen alleen maar kijken en luisteren.

Kirsty MacColl, de veel te vroeg overleden Iers/Engelse folksinger, bezingt het vriendje dat haar trouw gezworen heeft.

Ik draag het graag op aan alle Enkhuizer politici, die zweren, dat ze de politiek zijn in gegaan om Enkhuizen beter te maken.

Burgerpanel

applebyWie mijn fascinatie met het politieke bedrijf kent zal het niet verbazen dat ik een groot liefhebber ben van de Britse sitcom. “Yes, Minister”.

Briljant acteerwerk door de hoofdpersonen. Minister Jim Hacker en zijn topambtenaar Sir Humphrey Appleby. De serie gaat over de voortdurende strijd tussen de politiek (de minister) en de ambtelijke organisatie over (de uitvoering van) het te voeren beleid.

Wat er op neerkomt dat de minister voortdurend voorstellen doet die als voornaamste doel hebben zijn kans op herverkiezing te vergroten.

Terwijl Sir Humphrey alleen maar dingen wil doen die in het landsbelang zijn.

Waarbij het landsbelang opvallend vaak identiek is aan het belang van de ambtelijke organisatie (in het algemeen) en de persoonlijke belangen van Sir Humphrey in het bijzonder.

In deze aflevering laat de secretaris van de minister aan Sir Humphrey weten dat de minister overweegt de dienstplicht opnieuw in te voeren, omdat hij er (als gevolg van een opinie-onderzoek) achter is gekomen, dat dit stemmen gaat opleveren.

Sir Humphrey kondigt onmiddellijk een tegenonderzoek aan waaruit zal blijken dat de kiezer precies het tegenovergestelde wil van hetgeen het opinie-onderzoek eerder had vastgesteld.

En daarmee demonstreert hoe je tot een tegenovergestelde opinie kunt komen.

Het leek me wel een passende reactie op de aankondiging van de nieuwe burgemeester dat er een burgerpanel is gestart waarop gewone burgers hun opvattingen over diverse onderdelen van beleid kunnen geven.

Wat mij betreft een prima ontwikkeling, maar waarvan het ook goed is om te weten dat de onderzoeksresultaten eenvoudig te manipuleren zijn en dus vroeg of laat zullen worden gemanipuleerd.

Tuinkabouters

tuinkabouters

Terwijl ik altijd dacht dat ik mijn beschouwingen baseerde op gemeentelijke  publicaties, notulen van raadsvergaderingen en nieuwsberichten in de officiële pers, als de Enkhuizer Krant, weet wethouder Olierook te vertellen dat ik schrijf vanuit een onderbuik gevoel.

Althans dat beweert hij in een TV interview in de serie Westfriese Kopstukken van de lokale TV zender Weeff. (vanaf 5.35)

Hoe hij tot die conclusie is gekomen wordt niet duidelijk tijdens het gesprek, want hij zegt mijn “rommel”  niet te lezen.

Zelf hanteer ik een andere werkwijze. Ik lees eerst wat hij geschreven heeft en concludeer dan pas dat hij de kluit probeert te belazeren.

Waarna ik netjes uitleg waarom ik vind dat hij dat doet.

Dat hij, noch zijn hondstrouwe volgelingen, daar tot dusver geen ander weerwoord op hebben kunnen vinden dan mijn kritiek  als “rommel” te kwalificeren past binnen de lange traditie van (zogenaamd linkse) regenten.

Olierook mag zich gelukkig prijzen dat hij wethouder is van Enkhuizen. Waar het begrip democratische controle niet meer is dan een vage notie van hoe de dingen idealiter zouden moeten gaan.

Ik begrijp dat hij na de verkiezingen niet meer terug zal komen, maar in zijn tuin wil gaan werken.

Een passend afscheidscadeau van de raad lijkt me een set van tuinkabouters. Waardoor een soepele overgang van zijn huidige naar zijn toekomstige werkomgeving kan worden bewerkstelligd.

Dan kan hij in Wijdenes, zonder verder te worden tegengesproken, zijn zegenrijke werk voortzetten.

Gehaktdag

dinsdag

Capaciteiten

In de vijf jaar dat ik over de Enkhuizer politiek schrijf heb ik het nooit eerder meegemaakt dat zo openlijk werd getwijfeld aan de capaciteiten van een wethouder. In dit geval wethouder de Jong van Nieuw Enkhuizen.

Aanleiding was natuurlijk de raadsbrief met de vermelding dat de openbare aanbesteding van het REZ was uitgelopen op een totale mislukking. Na jarenlange voorbereiding door de ambtelijke organisatie en veel “positief” uitgevallen “consultaties” bleek er niemand bereid de klus op zich te nemen op basis van de door de gemeente gestelde eisen.

Geen mens die trouwens wist waaruit de “consultaties”hadden bestaan. Discreet als altijd werd er door de raad ook geen navraag naar gedaan.

Deze onderdanige houding doet me altijd denken aan het liedje “Op een mooie Pinksterdag”. Daarin bezingt een vader de gezagsverhoudingen tussen vader en dochter tijdens de kleutertijd van zijn dochter.

“Vader was een duidelijke mengeling van Onze Lieve Heer en Sinterklaas. Ben je bang voor het hondje, hondje bijt niet Pappa zegt dat hij niet bijt”.

Maar goed, gisteravond leek het er op dat de Raad zich (onder leiding van Van Reijswoud en Van Oostende) zich aan haar kleutergedrag wilde ontworstelen en werd de Jong bestookt met kritische vragen.

Aanvankelijk probeerde die zich te verdedigen met bekende excuus dat hij slechts de uitvoerder was van de door de raad gegeven opdracht. Olierook wordt ook nooit moe om daar op te wijzen, maar wekt daarbij ook nog de indruk dat hij weet waar hij het over heeft.

Helaas ontbeert de Jong een dergelijke gave. Die probeert zich alleen maar krampachtig te herinneren wat hem door de ambtelijke organisatie is ingefluisterd en daarbij laat zijn geheugen hem nog wel eens in de steek.

Bovendien staat dat onderdanige gedoe (wij voeren slecht uit wat U als raad ons heeft opgedragen) volstrekt buiten de werkelijkheid.

Raadsbesluiten worden geformuleerd door de ambtelijke organisatie, die tevens belast is met de uitvoering van die besluiten.

Je mag toch aannemen dat ze daar slim genoeg zijn om die besluiten zodanig te formuleren die ook in staat zijn om ze uit te voeren.

Als zo’n besluit eenmaal geformuleerd is, dan wordt het overgenomen door het College die het ter bekrachtiging voorlegt aan de Raad, wat in de meeste gevallen niet meer is dan een formaliteit.

Het is dus onzin om te beweren dat je als College alleen maar uitvoert wat je door de Raad is opgedragen. In de praktijk voer je als college alleen maar datgene uit wat je jezelf hebt opgedragen.

Een hoogst enkele keer neemt de raad zelf het initiatief tot het nemen van een besluit. Ik herinner me een besluit over de verbouwing van de Drommedaris, maar dat besluit werd gewoon niet uitgevoerd. Een tweede voorbeeld is het besluit over het nemen van rioolmonsters in het kader van een drugsonderzoek. Ook dat raadsbesluit is tot op de dag van vandaag niet uitgevoerd.

Dus als het even kan, als college niet meer roepen dat je alleen maar datgene doet wat je door de Raad is opgedragen. De Raad doet weinig meer dan het bekrachtigen van de besluiten die je eerder zelf hebt genomen.

Enfin, de Jong probeert nu (door middel van een enquête) te achterhalen wat potentiële inschrijvers bezielde om niet in te schrijven op het prachtige aanbod van de gemeente. In november zal hij daar verslag over uitbrengen.

In februari 2016 denkt hij met een voorstel te komen over hoe het verder moet. Dat vonden verschillende raadsleden weer te lang duren,  maar die slaan daarmee de plank volledig mis. Maar daarover een andere keer. Ter verstrooiing “Op een mooie Pinsterdag”.

Juinen

Ik lees in de krant dat er onder de Syngenta medewerkers wat onrust is ontstaan over de aanstaande verkoop van hun bedrijf aan een nog onbekende koper.

Ik denk niet dat die onrust erg zal zijn afgenomen doordat Burgemeester Baas in dezelfde krant verklaarde dat de potentiële kopers “alle medewerking van het college zullen krijgen”.

Typisch gevalletje van jezelf op de voorgrond willen plaatsen en jezelf belangrijker voordoen dan je bent.

Ik begrijp best dat Baas en de Jong (economische zaken) graag de indruk willen wekken dat ook zij geraadpleegd  moeten worden wanneer de verkoop condities ter sprake komen, maar dat is natuurlijk kletskoek.

De gang van zaken deed me terug denken aan het burgemeester/wethouder duo uit Juinen. Voor de wat jongere lezers een filmpje ter illustratie.