Pim's Prietpraat

Bemoeienissen van een voormalig buitenstaander

Ondermijning

Ondermijning is hot. Voormalig burgemeester Baas had het er over. De minister van Binnenlandse zaken heeft het er over en wie haar daarover vragen wil stellen, kan dat doen als hij bereid is om € 295,- neer te tellen voor een middagje meebabbelen.

ondermijningWat is in hemelsnaam ondermijning? Binnenlands bestuur, periodiek voor iedereen die zich met binnenlands bestuur bezighoudt geeft uitsluitsel.

Ondermijning bestaat. In Brabant, in Drenthe, in Overijssel. Ondermijning is in ons land genesteld en geworteld.

Burgemeesters, wethouders, raadsleden en ambtenaren worden bedreigd of omgekocht.

Criminelen infiltreren in het lokale bestuur en krijgen zo vertrouwelijke informatie of beïnvloeden de besluitvorming. Miljardenwinsten die met criminele activiteiten worden behaald verstoren het normale maatschappelijke proces.

Hoog tijd dus voor een INSPIRATIEDAG – ONDERMIJNING VAN HET LOKAAL BESTUUR, waar burgemeesters, wethouders, raadsleden en ambtenaren zich (à raison van € 295,- voor een middagje)  kunnen laven aan de opvattingen van een minister, burgemeester en Officier van Justitie.

Wat de diverse instanties ons nu al geruime tijd proberen wijs te maken is, dat gemeenteraadsverkiezingen een risico vormen. Omdat men vermoedt, dat criminele elementen zich bij de aankomende verkiezingen kandidaat zullen stellen en op die manier toegang zullen verkrijgen tot het lokale bestuur.

Een in mijn ogen absurde voorstelling van zaken waarbij het sop de kool niet waard is. Omdat alleen de domste criminelen deze ingewikkelde route zullen volgen.

Een beetje crimineel verklungelt zijn tijd niet met zich kandidaat stellen en er op hopen dat hij gekozen wordt. Om vervolgens ellenlange raadsvergaderingen uit te zitten, (waarin niets gebeurt wat voor hem van belang is en waarbij hij geacht wordt in te stemmen met hetgeen er wordt voorgesteld).

Ook van de vertrouwelijke informatie van raadsleden blijft weinig over. Een veel gehoorde klacht bij raadsleden is namelijk, dat zij pas worden geïnformeerd als iedereen het al weet, dus ook op dat punt valt weinig eer te behalen.

Dus waarom zou je, als crimineel, een dergelijke lijdensweg volgen? Is het niet veel eenvoudiger om te veronderstellen, dat criminelen zich helemaal niet staan te verdringen om toegelaten te worden tot het binnenlands bestuur, maar dat ze daar allang deel van uitmaken? En dat er slechts een bescheiden som geld nodig is om hen de dingen te laten doen, waar je als criminele buitenstaander wat aan hebt.

Kortom, dat je er als full time crimineel verstandiger aan doet om burgemeester, wethouder of ambtenaar op ouderwetse wijze om te kopen, dan dat je raadslid wordt. Het omkopen van functionarissen is van alle tijden en is ook niet voorbehouden aan landen die zuidelijk van ons liggen. Zelf doen we ook al jaren mee. Ook al omdat de kans op betrapping vrij gering is.

Ik heb een tijdje in België gewoond er daar ging iedereen er gemakshalve van uit dat de overheid niet te vertrouwen was en nam men dus passende maatregelen om zichzelf te beschermen. In Nederland denkt men eerder dat de overheid wel te vertrouwen is, neemt men derhalve geen passende maatregelen en is men vervolgens hevig teleurgesteld als blijkt dat de eerdere veronderstelling onjuist bleek te zijn geweest. Tegelijkertijd zien we ons als slimmer dan de Belgen.

Crimineel gedrag bij de lokale overheden komt voornamelijk neer op misbruik van bevoegdheden en daar wordt nauwelijks op toegezien.

Zeker wanneer het hoogwaardigheidsbekleders betreft.

Dus anders dan de minister denkt, lijkt ondermijning me niet zo’n groot probleem te zijn. Hoogstens goed om daar een middagje over te laten babbelen door gezagsdragers en daarmee € 30.000,- aan belastinggeld binnen te halen.

De deelnemers aan deze inspiratiemiddag (burgemeesters, wethouders, raadsleden en ambtenaren) beschikken namelijk altijd over “potjes” waaruit ze hun deelname kunnen bekostigen.

Advertenties

februari 3, 2018 Posted by | Gebakken lucht | Plaats een reactie

Verkiesbaar

Stella 2Ruim een week geleden schreef ik over Stella Quasten, die twee kandidaat raadsleden van Nieuw Enkhuizen “overlopers” had genoemd.

Ik vond dat toen (en eigenlijk nog steeds) een gewaagde uitspraak. Voor de jeugdige lezer, Stella heeft zich in een grijs verleden kandidaat laten stellen door de SP, maar eenmaal namens die partij gekozen in de raad, maakte ze zich razendsnel los van die partij om haar eigen winkeltje te beginnen onder de naam Lijst Quasten.

Kwade tongen beweren dat ze dat deed omdat ze geen zin had aan de door de SP gehanteerde afdracht regeling en de voor raadsleden geldende vergoeding liever zelf hield. Met zo’n achtergrond doe je er volgens mij niet verstandig aan om anderen te bestempelen als overlopers.

quasten

Bij mijn weten hebben beide kandidaat raadsleden van NE keurig afscheid genomen van de partij waar ze ooit lid van waren en hebben ze niet (zoals Stella wel had gedaan) hun partij van een zetel beroofd.

Wat me wel opviel was dat Stella in een latere versie van het bericht de term “overlopers” had vervangen door een neutraler en minder agressieve term.

Had dit wellicht iets te maken met het gerucht dat Stella zelf op het punt stond om over te lopen? Zo vroeg ik me af. Overlopen naar Enkhuizen Vooruit of Voor Enkhuizen of hoe die club uiteindelijk ook gaat heten.

Een lezer confronteerde Stella met het gerucht dat ze op punt stond zelf over te lopen, waarop Stella liet weten niet verkiesbaar te zullen zijn voor Enkhuizen Vooruit.

En nu, een week later is alles weer anders en is Stella wel verkiesbaar voor Enkhuizen Vooruit.

Ze doet wel net alsof het niet zo is, maar laat U geen zand in de ogen strooien, iedereen die op een kieslijst staat is, ongeacht de plek waar hij op staat, verkiesbaar.

En als Stella voldoende voorkeurstemmen weet te bemachtigen, dan gaat ze gewoon weer 4 jaar lekker meebabbelen.

februari 1, 2018 Posted by | Gebakken lucht, Klein Leed | 17 reacties

Geen gezeik, iedereen rijk.

olierook 2

Oplossing ?

Onder de pakkende titel “Stop het potverteren” heeft oud-wethouder Marcel Olierook een column geschreven die geplaatst is op de website van de SP West-friesland Oost.

Na de gebruikelijk sneer richting VVD en D66 beweert hij, dat er een alternatief is voor de oplossing die de drie gemeenteraden hebben gekozen om de problemen bij de SED organisatie weg te werken.

Dat is niet zo maar een oplossing, maar een oplossing die meer dan 13 miljoen kost en waarbij de SP er genoegen mee nam, dat de bijdrage van de Enkhuizer inwoners 30% hoger zal zijn dan die van de inwoners van StedeBroec.

Zijn conclusie is, dat er onvoldoende is nagedacht over de aansturing van de organisatie. Daar ben ik het wel mee eens, maar volgens mij was hij al sinds 2013 wethouder van de gemeente Enkhuizen.

Jammer dat we hem, gedurende de tijd dat hij wethouder was en in die capaciteit deel uitmaakte van het algemeen bestuur van de SED, nooit over dat onderwerp hebben gehoord. En dat ook hij kennelijk niet goed had nagedacht over de manier waarop de SED organisatie diende te functioneren en geleid moest worden.

Maar nu hij niet langer verantwoordelijk is, weet hij precies wat de oplossing moet zijn.

Maak de integratie van ambtelijke diensten voor een deel weer ongedaan. Splits het personeel in uitvoerende- en beleidsmedewerkers.

Laat de uitvoerders in dienst bij de SED en hevel de beleidsmedewerkers dan weer over naar hun respectievelijke gemeenten. Alle problemen opgelost en het levert een besparing van ruim 13 miljoen op.

Hoe hebben we dat genie, die in een handomdraai een besparing van 13 miljoen weet te realiseren, ooit als wethouder kunnen wegsturen?

Volgens Olierook is er niet te weinig personeel in dienst, maar teveel en dient het overtollige personeel te worden ontslagen. Op die manier hoeft er geen geld bij en besparen we zelfs geld. Dat kun je nu natuurlijk makkelijk vanaf de zijlijn roepen, maar zo nadrukkelijk en duidelijk als hij het nu vertelt heb ik het de Enkhuizer SP fractie nog niet horen verkondigen.

Volgens Olierook wordt het ontslag van SED leidinggevenden (voor de SP) inzet van de verkiezingen. Alleen op die manier kan er een sociaal gezond Enkhuizen worden gerealiseerd, waar de lasten voor de burger niet worden verhoogd en de voorzieningen worden uitgebreid.

We zullen zien, maar de opvattingen van Olierook lijken me teveel op die van de eerdere tegenpartij. Die van Jacobse en van Es met de slogan. “Geen gezeik, iedereen rijk.

januari 24, 2018 Posted by | Gebakken lucht, KLetskoek | 2 reacties

Spookbeelden

Parkeren ZZM’Enkhuizerzand straks één groot asfaltterrein’ kopt de Enkhuizer krant vandaag. Het is een bewering van de vereniging Tot Behoud Van Het Enkhuizerzand (in oprichting). Aangezien veel mensen alleen de kop van een artikel onthouden, is de vereniging (die al sinds 2013 in oprichting is) er dank zij de Enkhuizer krant in geslaagd een spookbeeld op te roepen dat niet eenvoudig zal zijn weg te nemen.

Op bijgaande schets staat de ruimte die het ZZM graag voor zichzelf gereserveerd zag als parkeerterrein. Dat is bij lange na niet het gehele REZ en er is evenmin sprake van asfalt,

De vereniging heeft een website die de bedoeling had de bewoners van Enkhuizen inzicht te verschaffen in de besluitvorming rond het REZ. Volgens die website is er sinds 2014 helemaal niets gebeurd voor wat betreft de besluitvorming rond het REZ. Vanaf die datum is er namelijk geen enkel (inzicht verschaffend) bericht geplaatst.

De vereniging heeft ook een Facebookpagina en is kennelijk op dat moment nog een comité, dat volgens haar openingsbericht tot doel heeft het Enkhuizer strand toegankelijk te maken voor de Enkhuizers. (Nooit geweten dat het strand op dat moment niet toegankelijk was).

Het openingsbericht dateert van 9 september 2014. Een daarop volgend bericht  (12 september 2014) bevat 25 door Netty Reder genomen foto’s van het recreatieoord. Het laatste bericht op deze pagina dateert van 13 september en ging over de kosten van het maaien van gras. Kortom na 4 dagen hield men het alweer voor gezien. Over doorzetten gesproken.

We mogen er dus van uitgaan, dat er sinds september 2014 volgens het comité/vereniging in oprichting niets meer te melden viel over de besluitvorming rond het REZ. Pas in februari 2016 ontwaakt men weer en wordt het kennelijk tijd voor een nieuw krantenbericht. Via de Enkhuizer Krant laat de vereniging weten tegen de komst van een vakantiedorpje te zijn en voor het behoud van de camping.

Ik schrijf daarover het  bericht “Dichttimmeren”

Nu, weer bijna 2 jaar later, zijn de bezwaren tegen het vakantiedorpje kennelijk vervallen en is het ZZM de boosdoener geworden en wordt de Enkhuizer krant opnieuw opgezocht om dat wereldkundig te kunnen maken.

Ik wordt daar verschrikkelijk moe van. Ik begrijp dat het comité/vereniging met enige regelmaat in de publiciteit wenst te komen en het bijhouden van een website of Facebookpagina  allemaal te veel werk vindt en daarom een beroep doet op de krant om haar laatste oprispingen naar buiten te brengen, maar daarbij worden allerhande zaken door elkaar gehaald.

Het echte grote nieuws rond het REZ dateert al van februari vorig jaar en is noch door het comité, noch door de krant opgepikt.

Het  aanvankelijke uitgangspunt van de gemeente was om de grond 30 jaar lang vrij van erfpacht uit te geven. Sinds februari is duidelijk dat de voor het vakantiedorp benodigde grond zal worden verkocht, al weet niemand tegen welke prijs.

Het enige wat we weten is dat men een adviesbureau heeft ingehuurd om te bevestigen dat de afgesproken prijs overeenkomstig de marktwaarde is.

Nu denkt U misschien, wat kan mij het schelen tegen welke prijs die grond wordt verkocht. Welnu, dan kunt U tevreden zijn over de huidige raad, want die kan het namelijk ook niks schelen.

januari 11, 2018 Posted by | Enkhuizerzand, Gebakken lucht, Recreatieoord | 6 reacties

Bit of a chat.

Drommedaris_Enkhuizen_Zuidwestzijde[1]

Clubhuis van onze notabelen

Ja hoor, de gemeenteraad is bezorgd over het exploitatieresultaat van de Drommedaris lees ik in de krant.

Nou ik niet. Ik (en iedereen die dit blog leest) weet immers allang dat veel van de door  het stichtingsbestuur gedane beloften nooit zijn waargemaakt. Maar dat de genegenheid voor het voormalige stichtingsbestuur bij de gemeente kennelijk zo groot is, dat men dit voor de buitenwereld verborgen probeert te houden.

Keer op keer verschaft de gemeente de stichting (boven de reguliere subsidie) de middelen om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Kan de stichting haar afspraken ten aanzien van de inrichting en de kosten van verzwaring niet voldoen?

Geen punt, dan neemt de gemeente die wel voor haar rekening.

Moet er te veel ontvangen subsidie terug betaald worden? Geen punt, dat neemt de gemeente wel voor haar rekening.

Er is destijds veel ophef gemaakt over het feit dat de stichting i.p.v. 1 euro bereid was om € 15.000,- huur per jaar te betalen. Een bedrag waarvoor je nog geen snackbar in de Westerstraat kan huren.  Laat staan een zalen complex met uitgebreide horeca voorzieningen. Er doen inmiddels geruchten de ronde, dat zelfs die bescheiden huur nooit is (en nooit zal worden) betaald.

Kortom de gemeenteraad heeft zichzelf, op aandringen van de maatschappelijk bovenlaag, een Witte Olifant cadeau gedaan. Een object dat er schitterend uitziet, maar waarvan de kosten van onderhoud ver uitstijgen boven wat het praktisch nut van de voorziening rechtvaardigt.

Enkhuizen is in dat opzicht niet veel anders dan tal van andere gemeenten. Terwijl er, ter meerdere glorie van bestuurders overal cultuurpaleizen worden opgericht, worden er tegelijkertijd allerhande cultuurvormen de nek omgedraaid door de subsidie er voor te verminderen. Je kunt geld nu eenmaal maar één keer uitgeven.

Maar een weg terug is er niet. Je bezorgdheid uitspreken helpt niet. Oogsten wat je gezaaid hebt is het enige wat overblijft.

Wat ik ook wel lief in de krant vond genotuleerd was de blijdschap van een raadslid (ik ben vergeten wie) over de nieuwe extra korting die de aannemer had gegeven op de uitgevoerde werkzaamheden. Zo had hij een vordering van € 60.000,- terug gebracht naar € 40.000,-.

Dat wil zeggen, zijn vordering op grond van een bepaald onderdeel. Zijn totale vordering was gestegen van € 60.000,- naar € 75.000,-.

Wat nu “nog resterende opleverpunten” heet, was in 2016 ook al bekend en zal dus toen ook al deel hebben uitgemaakt van de vordering.

Trouwens het idee dat de aannemer nog niet betaald zou zijn vind ik ook tamelijk hilarisch, want waarom zou een aannemer, die met instemming van de gemeente allerhande verbeteringen had aangebracht (zonder welke het gebouw niet eens in gebruik had kunnen worden genomen) meer dan drie jaar op zijn geld wachten?

Omdat de gemeenteraad van Enkhuizen het zicht op de werkelijkheid was kwijtgeraakt?

Karin Kunst liet in dat verband trots weten, dat iedereen inmiddels wel zou beseffen dat de Enkhuizer raad ook “nee” kan zeggen. Dat wist iedereen natuurlijk allang, zoals men ook weet dat dit verder helemaal niets uitmaakt, omdat de Enkhuizer raad uiteindelijk (al dan niet tandenknarsend) toch “ja” zegt.

Om die reden heeft het geen zin om betalingen (die makkelijk kunnen worden afgedwongen) niet te verrichten en daarmee een rechtszaak te riskeren. Het zijn de hoofse omgangsvormen binnen de gemeente die verhinderen, dat mevrouw Kunst op de hoogte wordt gesteld van de werkelijke gang van zaken. Zodat ze kan blijven geloven in het  illusionaire wereldbeeld dat ze zichzelf heeft eigen gemaakt.

Maar godzijdank hoeven we het daar niet langer over te hebben en kan het dossier over de verbouwing van de Drommedaris  worden gesloten. Ter afsluiting een uiterst kort instructiefilmpje over de menselijke voortplanting uit de jaren 50 van de vorige eeuw.

Het filmpje is een trefzekere metafoor aangaande de wijze waarop college en raad met elkaar (over een moeilijk onderwerp) dienen te communiceren om uiteindelijk tot een gezamenlijk standpunt te kunnen komen.

In die zin is het ook illustratief voor de werkwijze van het Enkhuizer gemeentebestuur.

december 15, 2017 Posted by | Drommedaris, Gebakken lucht | 3 reacties

Omdopen

geloofwaardigDe krant presenteert zich zelf graag als steunpilaar voor de democratie, maar die kwalificatie verdien je natuurlijk niet door aandacht te geven aan het feit  dat ergens weer een nieuwe nagelstudio is geopend. Het volstaat evenmin om de uitspraken van lokale politici netjes over te schrijven, je zult ze soms ook met die uitspraken moeten confronteren.

Aanstaande dinsdagavond wordt het Dromdossier formeel afgesloten. In het raadsvoorstel schrijft wethouder Struijlaart dat hij opnieuw een korting heeft weten te bedingen van € 20.000,- en dat de kosten van verzwaring nu € 40.000,- bedragen i.p.v. de eerder genoemde € 60.000,- en i.p.v. de oorspronkelijk genoemde € 100.000,-.

Struijlaart zuigt dit (ongetwijfeld op aangeven van de verantwoordelijke ambtenaar) volledig uit zijn duim. Eerder heeft de gemeente al in een raadsvoorstel verklaart dat de kosten van verzwaring € 20.000,- waren.

Waar het resterende bedrag voor bedoeld was bleef lang onduidelijk. Inmiddels is daar (dankzij het antwoord van wethouder Luyckx) wel duidelijkheid over ontstaan.

De ruim € 20.000,- aan gebruikerswensen die de stichting Drom aan de aannemer kenbaar had gemaakt (en die deel uitmaakten van de offerte) zijn (anders dan tussen gemeente en stichting was overeengekomen) nooit door de stichting betaald, maar door de gemeente.

Deze gebruikerswensen, waaronder een telefooncentrale en extra afzuiginstallatie voor de keuken, zijn welbewust omgedoopt als kosten van verzwaring, wat zij uiteraard niet zijn.

Het is niet de eerste keer dat kosten worden omgedoopt. In het Dromdossier is zeker een kwart miljoen aan kosten omgedoopt. Met als oogmerk de schijn te wekken dat men binnen het budget is gebleven.

Zijn raadsleden van dit soort omdooppraktijken op de hoogte? Uiteraard, maar men zwijgt daar liever over. Is de krant van deze omdooppraktijken op de hoogte? Uiteraard, maar ook de krant gaat niet op onderzoek uit en doet er liever het zwijgen toe.

En in plaats van onze raadsleden te confronteren met het feit dat ze dergelijke omdooppraktijken tolereren, schrijft de krant alleen datgene op wat raad en college kwijt willen.

Als je je daartoe beperkt, word je nooit een waakhond van de democratie, maar blijf je de poedel van de gevestigde orde.

Ik begrijp dat de overheid de gang van zaken graag zo rooskleurig mogelijk voorstelt, maar het is mijns inziens niet de taak van de krant daar aan mee  te werken. Wat de overheid ook mag beweren, er bestaat geen enkel bewijs dat de kosten van verzwaring van het elektra netwerk in de Drommedaris ooit € 100.000,- zijn geweest , of € 60.000,- of € 40.000,-.

Het echte en het meest opvallende nieuws in deze kwestie is dan ook, dat de raad er tot dusver nooit in is geslaagd om dat gebrek aan bewijs op te merken.

december 11, 2017 Posted by | Drommedaris, Gebakken lucht, Luyckx, Struijlaart | 1 reactie

Geen knip voor de neus.

Tenzij er alsnog vertraging optreedt weet ik over anderhalve week of de rechter mijn eis, t.w. inzage kopinzandgeven in de ontbrekende stukken van mijn WOB verzoek, heeft toegewezen. Dat is uiteraard alleen mogelijk als de rechter het verweer van de gemeente (ze zijn niet gemaakt) ongeloofwaardig vindt.

Loco secretaris Jan Slagter heeft tot tweemaal toe gesprekken gevoerd met Hillen & Roosen directeur Jan Verhulst. In beide gesprekken zijn afspraken gemaakt over betalingen die door de gemeente dienden te worden gedaan. In het eerste gesprek ging het daarbij om € 100.000,- , in het tweede om € 60.000,-.

In elke niet criminele organisatie worden van dit soort gesprekken, ook al vanwege de betalingsverplichtingen die er uit voortvloeien, verslagen gemaakt voor de superieuren van degene die de gesprekken voert.

Niet in Enkhuizen, althans dat beweert de gemeente.

Ik vind dat ongeloofwaardig, zoals ik het ook ongeloofwaardig vind dat Hillen & Roosen wel de verwachting uitspreekt betaald te worden, maar geen bewijs stuurt voor de reden van die betaling, een factuur. Althans, dat beweert de gemeente.

De gemeente vertelt, de gemeente vertelt verder, de gemeente kan me nog meer vertellen. (Vrij naar  Willem van Iependaal.)

Ondertussen is er schriftelijk bewijs dat aannemer en stichting hun verklaringen op die van de gemeente afstemmen en lijkt de gemeenteraad er een heuse zwijgplicht (omerta) op na te houden. Op één na doen alle raadsfracties of er niets bijzonders aan de hand is en zwijgt men in alle talen.

Maar een verlies aan geloofwaardigheid is dodelijk voor het functioneren van een democratie. Dat overheden hun eigen belangen nastreven en dat daardoor het belang van de burger wel eens in gedrang komt, is een gegeven.

Maar als degenen (die zich er op laten voorstaan dat ze die burger vertegenwoordigen) niet anders doen dan zwijgend toekijken, dan doet men niet anders dan de democratie in diskrediet brengen en wordt de roep om een “sterke man”  alleen maar sterker.

Een raad die niet in staat is om voor zichzelf te bepalen of iets geloofwaardig is en die geen enkele maatregel neemt om die geloofwaardigheid te herstellen is geen knip voor de neus waard.

september 4, 2017 Posted by | Drommedaris, Gebakken lucht | 4 reacties

Gebruikerswensen

image

 

image

 

 

 

Ten behoeve van de raadsvergadering op 12 juli 2015 sloot het college een offerte bij, die gold als bewijs voor de hoogte van het krediet waar ze om vroeg.  Het totaal van de offerte was € 103.257,-. Dat rechtvaardigde ogenschijnlijk het krediet waar men om vroeg: € 100.000,-.

Van meet af aan heb ik kritiek gehad op die offerte vanwege de conditie die er in stond vermeld: “Na inhuizing”. Dat wil zeggen nadat het pand in gebruik was genomen. Bij mijn weten was de verzwaring aangelegd vóór dat het pand in gebruik was genomen. Iets wat me kort daarop werd bevestigd, dank zij het WOB dossier dat me ter inzage was gegeven.

Dat bevatte fotografisch bewijs van het tijdstip en de duur van de aanleg. Het bevatte ook een offerte die was aangepast aan de werkelijke gang van zaken.

Aangepast is een wat groot woord. Er was sprake van een weglating (het afbreken en de opbouw meubilair) ter waarde van € 15.000,- . Ze bevatte echter nog steeds elementen die niet van toepassing waren. Zoals een werkduur van 4 weken,  terwijl de klus in één week geklaard was.

Ook bevatte de offerte nog steeds stelposten voor overbodige bouwplaatsvoorzieningen die niet getroffen hoefden te worden omdat de realisatie “voor inhuizing” plaatsvond.

De eerste offerte dateerde van 4-3-2015, de tweede (€ 15.000,- lager) was gedateerd op 11-3-2015. Het raadsvoorstel was weer 3 weken later. De vraag die opwelt is, waarom informeert het college de raad op basis van een offerte die achterhaald was en hoger uitviel dan de uitgevoerde werkzaamheden rechtvaardigden?

Hoewel ik daar meermalen over heb geschreven heeft geen raadslid daar ooit vragen over gesteld.

Maar het gekste waren natuurlijk die gebruikerswensen. Waarom kwamen die voor op een offerte voor de verzwaring? Hadden gemeente en stichting niet met elkaar afgesproken dat de kosten van de verbouwing voor de gemeente kwamen, terwijl de stichting de kosten voor inrichting voor haar rekening zou nemen?

Ik heb altijd aangenomen dat deze kosten van inrichting gewoon door de stichting zouden zijn betaald, maar realiseer me sinds kort, dat daar geen enkel bewijs voor bestaat. De stichting heeft dat in het verleden rondgebazuind, maar niet alles wat de stichting rondbazuint is waar.

Als de gemeente de kosten voor gebruikerswensen zou hebben doorbelast, dan zou het bewijs daarvan (factuur) in het WOB dossier hebben gezeten. Dat bewijs ontbrak zodat het vermoeden ontstond dat deze kosten niet aan de stichting waren doorbelast en dat deze kosten mondeling waren kwijtgescholden.

Van deze kwijtschelding was niets schriftelijk vastgelegd, zoals er over de afspraken die met de aannemer gemaakt waren ook niets schriftelijk was vastgelegd. Niets nieuws onder de zon op dat punt.

Hoewel onwaarschijnlijk, het zou het echter ook kunnen zijn, dat de aannemer de kosten van de gebruikerswensen rechtstreeks aan de stichting had gefactureerd en niet via de omweg van de gemeente.

De offerte spreekt van een opdracht. Als die opdracht gegeven is door de stichting (het gaat namelijk om wensen met betrekking tot de inrichting) dan valt niet helemaal uit te sluiten dat de aannemer de kosten van deze specifieke inrichtingswensen rechtstreeks aan de stichting in rekening had gebracht.

Om die mogelijkheid uit te sluiten heb ik de stichting gevraagd of de aannemer haar de gebruikerswensen in rekening had gebracht.

Het bestuur van de stichting heeft me inmiddels laten weten dat men zich wil onthouden van commentaar op mijn verzoek tot informatie. Volgens het kastje/muur principe wijst men naar de gemeente voor een antwoord op mijn vraag.

Dat de gemeente niet gefactureerd heeft wist ik al, vanwege mijn WOB onderzoek. Wat ik wilde uitsluiten was mogelijke facturatie door de aannemer. Gezien de reactie van de stichting denk ik dat we die mogelijkheid kunnen uitsluiten. Zodat we eindelijk kunnen vaststellen wat het met de stichting getroffen compromis inhoudt.

In ruil voor betaling van de helft van de verzwaringskosten (€ 10.000,-) zijn de kosten van gebruikerswensen (zoals een telefooncentrale en extra afzuiging voor de keuken) ten bedrage van € 21.000,- kwijtgescholden.

Waar het raadsvoorstel 8 pagina’s lang over door mekkert, kan ook in 1 1/2 regel worden weergegeven.

Het gemekker is natuurlijk niet zonder reden. Met behulp daarvan probeert men te verbergen dat de stichting (via de achterdeur) een extra subsidie is verstrekt.

Het is ook niet de eerste keer dat dit gebeurt, maar een terugkerend verschijnsel. We hebben het niet voor niets over een witte olifant.

Al met al een diep treurige gang van zaken. Het gênante is niet dat de overheid haar burgers beliegt en misleidt. We weten allemaal zo langzamerhand wel dat ze dit zonder enige scrupules doet als het haar beter uitkomt.

Het meest gênante is echter, dat degenen die we gekozen hebben om ons daartegen te beschermen zo gemakzuchtig zijn geworden, dat ze er niets meer tegen ondernemen, maar schouderophalend vanaf het pluche toekijken.

Zodoende hebben we lange tijd opgescheept gezeten met colleges van List en Bedrog. Of het het nieuwe college andere normen en waarden heeft valt af te wachten.

september 1, 2017 Posted by | Drommedaris, Gebakken lucht | Plaats een reactie

De tijd zal het leren.

baas.jpg

Jan Transparant

Onlangs schreef ik dat ik binnenkort een antwoord verwacht van het bestuur van de stichting Drom op een door mij gestelde vraag. Inmiddels is duidelijk, dat de penningmeester van de stichting het bestuur heeft geadviseerd om de vraag niet te beantwoorden.

Wat was de vraag die ik stelde?

In het kader van de inrichting van het gebouw had de stichting de aannemer gevraagd een aantal voorzieningen te realiseren. Zoals een bierleiding, telefoon en data centrale en wat extra wandcontactdozen.

De aannemer had daarvoor netjes een offerte gemaakt en die offerte maakt onderdeel uit van de raadsstukken die door het college aan de raad zijn voorgelegd.

In die offerte worden ze aangeduid als zijnde gebruikerswensen. De kosten van deze gebruikerswensen (zonder 10% winstopslag) bedroegen € 21.756,-.

Volgens de tussen gemeente en stichting gemaakte afspraken zouden deze kosten voor rekening van de stichting komen. Het gaat hier namelijk niet om “verbouwingskosten”, maar om “inrichtingskosten”.

Mijn vraag aan de stichting was, zijn deze inrichtingskosten rechtstreeks aan U gefactureerd of zijn deze kosten eerst aan de formele opdrachtgever (de gemeente) in rekening gebracht en heeft die ze vervolgens aan U gefactureerd?

Penningmeester Harlaar adviseert het bestuur dus om op die vraag geen antwoord te geven. Ik denk niet dat het de bedoeling was dat ik op de hoogte zou worden gesteld van zijn advies aan de overige leden van het bestuur, maar op dat punt is er kennelijk iets niet helemaal goed gegaan.

Het kaartenhuis aan verzinsels dat onze notabelen opdienen is kennelijk zo fragiel dat men nergens meer antwoord op durft te geven. De aannemer niet en nu ook de stichting niet. Ze hebben van alles met elkaar afgesproken, er zijn geldbedragen toegezegd, maar niets daarvan staat op papier en alles moet geheim blijven.

Jan Transparant en zijn kornuiten in hun element  Alles is openbaar, tenzij Jan en zijn kornuiten anders beslissen. Ook wel, “alle dieren zijn gelijk, maar sommigen zijn meer gelijk dan anderen.”

Aard en omvang van de uitgevoerde werkzaamheden zijn niet geheim en het daarmee gemoeide bedrag ook niet. Maar wat de penningmeester van de stichting wel geheim wil houden is, wie hem die kosten in rekening heeft gebracht en wie hij heeft betaald.

Of probeert hij misschien te verbergen dat hem helemaal geen kosten in rekening zijn gebracht? Dat het hier gaat om een “geschenk” van de gemeente aan de stichting? Je kent dat wel, notabelen onder elkaar, die elkander (uit de belastingpot) geschenkjes toebedelen.

Mij weigeren te antwoorden is één ding, een antwoord weigeren aan de reguliere pers of leden van de raad is wat anders. De stichting kan wel zonder mij, maar niet zonder beide andere instituten.

De raad, (coalitie en oppositie), houdt zich al meer dan een jaar angstvallig stil. Kennelijk willen ze niet weten waarom hen om een krediet gevraagd werd, terwijl een deel van de kosten (op basis van de tussen gemeente en stichting gesloten overeenkomst) sowieso door de stichting zou worden gedragen.

Maar het kan ook zijn dat de stichting niets heeft betaald en de kosten voor rekening van de gemeente zijn gekomen. Dat zou dan neerkomen op een extra subsidie, waarover je de raad eigenlijk zou moeten informeren, hetgeen (volgens mij) niet is gebeurd.

Dus nu maar hopen, dat de reguliere pers (of de raad) dezelfde vragen durven te stellen die ik heb gesteld. Heeft de stichting betaald voor de gebruikerswensen die ze aan de aannemer kenbaar heeft gemaakt en indien dat het geval is (wat ik aanneem) heeft men die betaling rechtstreeks gedaan of via de gemeente?

Zal het de reguliere pers en waakhond van onze democratie zijn die deze vragen stelt, of zullen het raadsleden zijn (die we betalen om er op toe te zien dat alles volgens de regels verloopt). De tijd zal het leren.

augustus 24, 2017 Posted by | Drommedaris, Gebakken lucht, Klein Leed | Plaats een reactie

Criminele raadsleden?

Don quichotIn de krant van zaterdag maar liefst twee pagina’s over de crimineel, die aast op politieke invloed. In het bericht wordt de nadruk gelegd op de (tijdens de aanstaande verkiezingen) nieuw te kiezen raadsleden. Aanbevolen werd, om nieuwe kandidaten beter te screenen.

Het probleem wordt ook in Enkhuizen serieus genomen. Op de agenda van de  presidiumvergadering van 19 juli 2017 staat het volgende onderwerp;

  • De griffier zal de besturen van de politieke partijen in Enkhuizen uitnodigen voor een informatieavond in september over integriteitstoetsing voor kandidaat raadsleden; ook de burgemeester zal tijdens deze informatieavond een bijdrage leveren.

Ja hoor, ze bedenken het waar je bijstaat. Er moet weer eens een niet bestaand probleem worden opgelost omdat ze anders niks te doen hebben.

Burgemeester en griffier die als Don Quichot en Sancho Panza ten strijde trekken tegen een vermeend gevaar. Want er is natuurlijk geen doorgewinterde crimineel die tijd en geld gaat besteden aan iemand van wie nog maar moet afgewacht of hij wordt gekozen.

En die, als dat gebeurt, helemaal niets te vertellen heeft en er gewoon zit om de dingen die hem door bestuurders en ambtenaren  worden voorgelegd goed te keuren.

Als je als crimineel invloed wilt uitoefenen dan doe je er veel verstandiger aan om aan te pappen met lieden die wel over enige invloed beschikken.

Zoals de burgemeester, de wethouder of de hoge ambtenaar. Enkhuizen is daarbij een bijzonder vruchtbaar werkterrein.

Daar kun je werkzaamheden begroten op € 100.000,- om ze een jaar later te begroten op € 20.000,- zonder dat een haan er naar kraait.

Zonder dat er ambtelijke stukken beschikbaar zijn waaruit kan worden afgeleid hoe een dergelijke ommekeer zich heeft voltrokken.

Het zou zo maar kunnen dat de twee hoofdpersonen, die toevallig allebei  Jan heten, met elkaar hebben afgesproken, “als jij nu een offerte in elkaar flanst, dan zorg ik er voor dat hij door de raad wordt aangenomen en delen we het verschil”.

“Weet je wat, we proberen het gewoon en als het niet lukt, dan proberen we het nog eens voor een lager bedrag en desnoods een derde keer.”

“Is het dan nog niet gelukt, dan laten we de boel de boel en moet je een verlies nemen van € 10.000,-, maar dat kan bruin wel trekken neem ik aan. En maak je vooral ook geen zorgen om die andere Jan, die de boel zogenaamd in de gaten moet houden.

Dat regel ik wel met hem en die is bovendien veel te druk criminele aspirant-raadsleden de pas af te snijden”.

Voor een dergelijke gang van zaken hebben we een goed Nederlands woord. We noemen het een Janboel.

 

augustus 7, 2017 Posted by | Bovenbaas, Gebakken lucht, Integer, Verkiezingen | 5 reacties