Profeet

dejongHet was gisteravond weer gezellig in de Breedstraat. Twee belangrijke onderwerpen waarvan we de behandeling in de commissievergadering hadden moeten missen omdat iemand had vergeten de radioknop aan te zetten.

Wat het de ontwikkeling van het recreatieoord betreft was er een mooi succesje voor de actiegroep (vereniging) Enkhuizerzand die dit gebied open wil houden voor inwoners van Enkhuizen.

Niet helemaal duidelijk of er partijen zijn die het tegenovergestelde willen, maar ik juich het altijd toe als er ergens verzet tegen wordt aangetekend.

De vereniging heeft inmiddels haar eigen website waarop nog één en ander moet gebeuren, maar het eerste succes is binnen. Vrijwel de gehele raad was voorstander van een extra-informatie clausule.

Zodat de burgers zich zouden kunnen uitspreken over het onderhandelingsresultaat voor dat dit door de raad zal worden bekrachtigd.

Een motie met die strekking werd door het college overgenomen.

Bij de behandeling van dit onderwerp werd al snel duidelijk, dat er binnen de raad een tamelijk brede afkeer bestaat voor lieden die plannen maken om dit soort projecten te ontwikkelen. De zogenaamde projectontwikkelaars. Ze worden er van verdacht dit werk alleen te doen om er geld aan te verdienen.

SWLAls dit een serieuze overweging van de raad is, dan hebben we een klein probleem, omdat in dit land (maar ook daarbuiten) het werk meestal wordt gedaan door mensen die daar een boterham mee proberen te verdienen.

Dat neemt niet weg, dat de overgrote meerderheid (met gepaste tegenzin) het college toestond om met deze verderfelijke lieden in zee te gaan op basis van nieuwe randvoorwaarden.

De oude randvoorwaarden waren kennelijk zo onrealistisch dat verder praten geen zin meer had.

De lokale ontwikkelaar Sprookjeswonderland bleek zichzelf in poll-position te hebben geplaatst door alle raadsleden zijn plannen voor het gebied drie dagen voor de raadsvergadering te presenteren.

Voor de Jong (NE) genoeg reden om de overige mededingers meteen terzijde te schuiven.

Dat ging de andere raadsleden wat te ver, maar duidelijk is dat de Jong zich (waarschijnlijk onbedoeld) door deze opstelling een uitstekende uitgangspositie heeft verworven voor de aanstaande verkiezingen.

De toekomst van het recreatieoord wordt beslist tijdens de verkiezingen, zij heet Sprookjeswonderland en Nieuw Enkhuizen is haar profeet.

Concurrentie gerichte dialoog.

enkhuizerzandOp 7 januari dan eindelijk de raadsvergadering waarin over twee belangrijke zaken zal worden gediscussieerd.

Zoals bijvoorbeeld het recreatieoord het Enkhuizerzand met als beoogd resultaat;

Ruimte te geven aan het college om het aanbestedingstraject voor de herontwikkeling van het Recreatieoord Enkhuizer Zand voor te bereiden geënt op de op concurrentie gerichte dialoog met daarbij, binnen bandbreedtes, verruiming van de eerder door uw raad vastgestelde randvoorwaarden”.

Het is jammer dat de betreffende commissie vergadering niet is uitgezonden, want daarom weet ik dus nog steeds niet wat er bedoeld wordt met een concurrentie gerichte dialoog.

Gelukkig begrijpen de dames/heren 17 dat wel, zodat we tijdens de raadsvergadering deelgenoot zullen worden gemaakt van dat begrip. Maar ik kom nog uit de tijd dat als de gemeente 20.000 m2 grond in de verkoop had (waar je vakantiehuisjes gebouwd wilde hebben) je gewoon geïnteresseerde partijen vroeg hoeveel ze voor die grond wilde betalen, zodat je als gemeente een beetje wist wat je in handen kreeg.

Maar tegenwoordig beschikken we over zulke slimme onderhandelaars, dat de gemeente van alles en nog wat door anderen gerealiseerd wil hebben zonder dat die in de gaten hebben wat hun dat allemaal wel niet kost.

Zoals bij het SMC bijvoorbeeld, of dat multifunctionele gebouw op het Dirk Chinaplein of het wellnesshotel in de Oksel.

Daardoor raak ik ook het zicht een beetje kwijt op de eerder belofte van ons financiële wonderkind Franx. Die beloofde namelijk dat de financiering van de N23 probleemloos zou verlopen, omdat we de grondprijs van de te verkopen grond simpelweg met € 10,- m2 zouden verhogen en het de gemeente dus eigenlijk geen cent zou kosten.

Gaat dat binnen die verruimde bandbreedtes nu echt gebeuren of wordt mijn vrees bewaarheid, dat we domweg genoegen moeten nemen met een lagere grondopbrengst (vanwege de N23) en dat we dus gewoon minder leuke andere dingen kunnen doen op dat recreatieoord dan we eigenlijk van plan waren.

Maar goed, het college wenst dus verruimde bandbreedtes. Omdat ik er van uit ga dat het college en de ambtelijke ondersteuners slim genoeg zijn om zichzelf niet niet de vingers te snijden (alhoewel in Enkhuizen weet je zoiets nooit helemaal zeker) ga ik er vanuit dat de uiteindelijke goedkeuring van het geheel een fluitje van een cent zal zijn.

De nieuwe raad zal een en ander nog wel formeel moeten goedkeuren, maar die mag alleen maar beoordelen of men binnen de nu nieuw vastgestelde bandbreedtes is gebleven en dat gaat ongetwijfeld lukken.

Proefballon

Gisteren in het NHD opmerkelijk nieuws, de toekomstige woningbouwlocatie in het Westeinde is van de baan.

Nog niet formeel natuurlijk, want de boodschapper is niet het college zelf maar een beleidsambtenaar die gaat over de ruimtelijke ordening Jacco Eenkoren (inderdaad dezelfde die 7,5 jaar volhield dat de schuur op de Burgwal deel uitmaakte van een woning).

Het college zelf, dat uiteraard geen mening heeft over zaken die in de media verschijnen, houdt het kruit nog even droog, maar laat langs deze onsympathieke weg weten dat partijen die een  besluit over Gommerswijk West/West nog dachten te kunnen uitstellen door op de locatie in het Westeinde te wijzen hun verzet beter kunnen staken. Omdat het daar toch niets wordt.

Ik kan ze eerlijk gezegd geen ongelijk geven. Ik heb namelijk nooit iets begrepen van het verzet tegen woningbouw in GWW, er van uitgaande dat woningbouw ook echt noodzakelijk is natuurlijk.  In mijn ogen is locatie landschappelijk gezien nu ook weer niet zo uniek, dat je enorme schade aanricht door er woningen te gaan bouwen.

Daar staat dan weer tegenover dat je wel kunt blijven roepen je met de Seed Valley een aantal wereldbedrijven binnen je grenzen hebt, maar zolang die stuk voor stuk gelegen zijn aan een uit zijn krachten gegroeid fietspad vind ik het geheel toch weinig allure hebben.

Ik weet dat Apple ooit in een garage is begonnen, maar dat stadium zijn ze volgens mij al een tijdje ontgroeid. Als je jezelf Seed Valley wilt blijven noemen dat zouden daar toch ook eens een paar aansprekende de gebouwen moeten verrijzen en het lijkt me verstandig als je (als gemeente) daar ruimtelijk gezien rekening mee houdt.

Lijkt me in ieder geval een steviger economische basis dat “de toerist” waar nu al het geld en aandacht naar uitgaat.