Pim's Prietpraat

Bemoeienissen van een buitenstaander

Voortschrijdend inzicht.

floriade2022nhnEr is weer nieuws over de Floriade. Niet die van Enkhuizen, maar van Venlo natuurlijk. Een verlies van 9 miljoen waar de gemeente Venlo en een aantal omliggende gemeenten voor gaat opdraaien.

En dat, terwijl Venlo toch alles had wat Enkhuizen niet had. Zoals een dichtbevolkt achterland binnen een straal van 200 km. (Enkhuizen grenst hoofdzakelijk aan water) Venlo bevindt zich op een kruispunt van auto- en spoorwegen. Het terrein zelf lag pal aan de snelweg. Terwijl in Enkhuizen de te verwachten miljoenen bezoekers via polderweggetjes of dwars door een woonwijk zich naar hun bestemming zouden moeten begeven.

Allemaal details die onze razend enthousiaste bestuurders even over het hoofd hadden gezien toen ze de plannen presenteerden. Je kon zelfs ambassadeur worden. Dat wil zeggen dat je een reden mocht opschrijven waarom je vond dat Enkhuizen de Floriade zou moeten organiseren.

En voor deze keer mocht zelfs gemeente-personeel (via het internet) zijn instemming betuigen. Een aantal reacties heb ik voor de vergetelheid bewaard en kunt U hier lezen.

Ook leuk om nog eens te lezen is het berichtje ter afsluiting van de Floriadekolder schreef. Illusiepolitiek waarin ik de euforie waarmee Nieuw Enkhuizen zich op het project had gestort nog eens naar voren haalde.

Ik concludeerde toen ook, dat het Drommedarisproject eenzelfde lot te wachten stond, maar dat heb ik uiteindelijk toch verkeerd gezien.

Dat is er wél doorgedrukt, dank zij de weloverwogen steun van VVD/D’66, NE, CDA,SP, CU/SGP en GL.

Ik ben benieuwd of zij daar over een jaar,  als de eerste tekorten zich gaan aandienen, nog aan herinnerd willen worden.

Overigens, alles wat ik ooit over de Floriade schreef (20 berichten) kunt U nalezen als U in de rubriek “Waar gaaat het over” (rechts naast de berichtenkolom) op Floriade klikt. Altijd handig zo’n archief. Destijds was men gelet op het aantal neergaande duimpjes niet zo enthousiast over wat ik schreef, maar misschien heeft het voortschrijdende inzicht zijn werk inmiddels gedaan.

Advertenties

december 21, 2012 Posted by | Drommedaris, Floriade, Nieuw Enkhuizen | 5 reacties

Illusiepolitiek

Het ligt weer al weer achter ons, al het gedoe over de Floriade.  In mijn ogen was het niet veel meer dan aandachtrekkerij van een wethouder en een college dat elk project van enige omvang dat zij heeft ondernomen heeft zien mislukken.

Illusiepolitiek in optima forma.

Bij Nieuw Enkhuizen zien ze dat natuurlijk anders. Dat roemt men onverminderd het optreden van de eigen wethouder.

Of het nu gaat om een twitteractie om de houtribdijk op de weerkaart te krijgen (of hem te herbenoemen tot aansluitdijkdijk), of het promoten van Westfriese wielerkleding, of het binnenhalen van de Floriade, alles wat de brave man onderneemt is in de ogen van fractievoorzitter Wijchers goud waard.

Zo schrijft hij op de website van Nieuw Enkhuizen. Ik citeer maar even letterlijk,

Floriade 2022 Naar Enkhuizen ?

De voortekenen zijn geweldig, Enkhuizen de uitgekozen plaats voor de provincie Noord-Holland, wat zal dat een economische opbloei geven voor de werkgelegenheid voor de regio en onze stad.

Investeringen voor onze Zaad Vallei, Hollands woord voor Seed Valley  en voor alle bedrijven in de omgeving ,wat te denken van de hotels dan komt het hotel in de Oksel ook een stuk dichterbij.

De tomeloze inzet van de wethouder van Nieuw Enkhuizen werpt ook hier zijn vruchten weer af ,net als met het project Toeristen over het water.

Nog hoor ik de scheidende fractievoorzitter van de PvdA  snerend ,bij de behandeling van de restauratie van de Drom ,ook een project waar Nieuw Enkhuizen volledig achter staat ,zeggen dat wij onze partij beter de Toeristen Partij Enkhuizen kunnen noemen ,niet bedoelend dat het een compliment zou zijn .

Welnu het welzijn van onze burgers hangt af van werk ,inkomen, en wonen en dat zijn de doelen waar Nieuw Enkhuizen zich al jaren sterk voor maakt en blijft maken.

Het in stand houden van de sociale voorzieningen kan alleen maar als je de plaatselijke werkgelegenheid blijft stimuleren .

Harry Wijchers

Inmiddels weten we natuurlijk dat de Houtribdijk nog steeds niet op de weerkaart staat, het evenmin storm loopt voor de Westfriese wielerkleding en de organisatie van de Floriade ook niet is doorgegaan vanwege verregaande domheid van het organisatiecomité, dat zich klaarblijkelijk geen raad wist met de briljante invallen van de  Nieuw Enkhuizer wethouder.

Grappig genoeg noemt Wijchers in zijn bijdrage nóg twee projecten die óók gedoemd zijn te mislukken.

Het hotel in de Oksel, dat binnenkort in Venhuizen zal worden gebouwd en het project Drommedaris, dusdanige tekorten vertoont dat het feitelijk zou moeten worden afgeblazen.

Zodat er feitelijk maar een ding overblijft waar we wethouder Franx dankbaar voor moeten zijn, namelijk dat hij de succesvolle grondlegger is van de invoering van het betaald parkeren in Enkhuizen.

Maar vreemd genoeg willen ze bij Nieuw Enkhuizen daar nu net niet meer aan herinnerd worden.

Past niet in hun illusiepolitiek neem ik aan.

februari 25, 2012 Posted by | Floriade, KLetskoek, Nieuw Enkhuizen, Wijchers | 4 reacties

Plannetje

En dan natuurlijk ook nog dat plan (in het NHD van zaterdag jongstleden) van de actiegroep “de grens bereikt” om een nieuw recreatie gebied te realiseren tussen het streekbos en Gommerswijk-West

Bij de onthulling van dit plan waren  maar liefst drie raadsleden aanwezig. Noorman (CU), Langbroek (NE) en Kunst (PVDA). Ze waren onder de indruk, net als Bokhove die van de zijlijn zijn bewondering twitterde.

Noorman schreef er zelfs over op de website van de CU. Uiteraard maakte hij, net als de overige Raadsleden, het nodige voorbehoud.

Gelukkig hoeven we niet bang te zijn dat dit plan ook maar enige kans maakt om te worden uitgevoerd. Het bestaande recreatieoord ligt er desolaat bij en dat blijft zo, zolang een deel van de daar aanwezige grond niet wordt verkocht aan een projectontwikkelaar. Anders is er geen geld beschikbaar.

Bovendien vind ik de locatie niet erg logisch. Als je zoiets wil realiseren, doe het dan op een plek waar veel meer Enkhuizers er lol aan kunnen beleven. Ik denk daarbij natuurlijk aan het westelijk deel van het schootsveld.

Uiteraard krijg ik met dat voorstel de schootsveld-puriteinen op mijn dak, die vinden dat op een schootsveld geen grote bomen mogen staan, omdat die dekking zouden kunnen bieden voor  vijanden die Enkhuizen vanuit het Noorden willen aanvallen, maar zelf til ik daar niet zo zwaar aan.

Er zijn zelfs momenten dat ik denk dat een overname door StedeBroec wel eens gunstig zou kunnen uitpakken voor Enkhuizen.

Kortom, geweldig plan op de verkeerde locatie, dat in dezelfde la kan worden opgeborgen waar de Floriadeplannen zijn opgeborgen.

februari 13, 2012 Posted by | Floriade, Klein Leed, KLetskoek | 2 reacties

Schone schijn

Het zal wel tot de politieke folklore horen, maar als Paljas vind ik het idee dat je als college 14 dagen voor de verkiezingen een “nadere”overeenkomst sluit die tot doel heeft een “drempel” op te werpen voor een mogelijk nieuw college tamelijk verwerpelijk.

En dan druk ik me nog netjes uit.

Ik heb het natuurlijk over de “nadere” overeenkomst die het college 14 dagen voor de verkiezingen in 2010 nog even sloot met de Nijs.

Mijn vraag daarover was, welk gemeentelijk belang was daarmee gediend. Maar hoewel volgens Bokhove “tout” politiek Enkhuizen hier mee leest, krijgt je daar natuurlijk geen antwoord op.

Want “tout” politiek Enkhuizen houdt er niet zo van tussentijds verantwoording af te leggen over wat ze doen en laten.

Dat doet de meerderheid eens in de 4 jaar, wanneer ze in vrolijke hesjes de Westerstraat en het Koperwiek vervuilen met hun foldertjes en loze praatjes.

Volgens de websites van VVD/D’66, CDA en GL gebeurd er in de tussenliggende jaren niets dat het vermelden waard is.

Nieuw Enkhuizen is nog even druk met de hondendrollen, kortom geen wonder dat “tout” politiek Enkhuizen hier mee leest.

Zelf hebben (durven) ze niks te vertellen. Veilig onder de kaasstolp en druk druk druk met het bakken van lieve broodjes.

Het enige waar ze zich mee bezig houden is met het ophouden van de schijn.

Dat ze een Floriade kunnen organiseren, of de Drommedaris verbouwen of het SMC tot een fatsoenlijke afronding brengen.

Enfin, wethouder Franx gaat weer naar het ondernemersgala, maar weer eens afwachten wat voor ideetjes hij daar weer opdoet.

februari 9, 2012 Posted by | Floriade, Franx, KLetskoek, SMC | 1 reactie

Hardleers

Ook smullen was natuurlijk de reactie van de professionals op het afwijzing van Enkhuizen.

Ik bedoel natuurlijk de projectmanager.

Wat iedereen met een beetje gezond verstand op zijn klompen kon aanvoelen, was bij hem als een mokerslag aangekomen.

“Wat had de provincie gedaan”, vroeg de verslaggever.  Er zaten maar liefst twee gedeputeerden in de stuurgroep van Agriboard was het antwoord en bovendien was de CvK ook heel blij met het idee.

Met het Wieringerrandmeerplan en Distriport in het achterhoofd lijkt me de aanwezigheid van twee gedeputeerden in je stuurgroep eerder een reden tot zorg, dan een reden voor opgewektheid, maar daar denkt men in semi-ambtelijke kring natuurlijk heel anders over.

Vleierij van bestuurders garandeert namelijk werkgelegenheid, ongeacht de resultaten die er behaald worden.

In de reportages van het NHD is naar voren gekomen dat de regio een groot aantal agrarisch georiënteerde bedrijven werkzaam zijn, die ieder op zijn eigen gebied toonaangevend zijn.

Dat is mooi, maar wat we vooral niet moeten vergeten is, dat dit succes voornamelijk te danken is aan de beslissingen van individuele ondernemers en dat die successen er al waren voor dat Agriboard zich er mee begon te bemoeien.

Maar overal waar succes van ondernemers dreigt, zijn er bestuurders en ambtenaren die zich naar voren dringen om hun deel van dat succes voor zich op te eisen.

Er moet plotseling gestuurd en gecoördineerd worden. Er moet tot bloedens toe vergaderd worden met bestuurders (die anders niets om handen hebben), in de hoop dat daardoor het succes ook een beetje op hun afstraalt.

De Floriade gaat niet door, niet getreurd, dan gaan dezelfde  mensen die bij dat project de plank volledig hebben misgeslagen zich nu bezighouden het opwaarderen van een tulpententoonstelling in Bovenkarspel tot een soort mini Floriade.

Van de 10.000 bezoekers die er nu komen wil men naar 100.000 bezoekers. De burgemeester is gevraagd en die vind het allemaal fantastisch, dus het gaat zeker lukken.

Kortom een volgende echec is nu al in de maak, want bij de overheid zijn ze hardleers en leren ze nooit van eerder gemaakte fouten.

februari 2, 2012 Posted by | Floriade, KLetskoek | 2 reacties

Niet zo belangrijk

Verdient wethouder Franx vaak een eervolle vermelding, wanneer het gaat om het overdrijven van de zaken die hij heeft opgelost (zoals het snel varen in de Enkhuizer wateren, dat dank zij zijn regionale aanpakt de laatste tijd volledig de kop in is gedrukt ) zijn opmerking in het NHD van vandaag valt in de hors categorie.

Ik bedoel natuurlijk dat hij het NHD laat optekenen, dat het wereldvoedselprobleem door West-Friesland kan worden opgelost.

Het maakt maar weer eens duidelijk dat Franx geen overdrijving schuwt als het er om gaat zijn gelijk te halen.

Daar tegenover staat dan weer die ongelofelijke naïviteit voor wat betreft zaken die toch eenvoudig zijn uit te leggen. Zo begrijpt hij dan weer niet waarom Amsterdam wel een bidbook mag uitbrengen en Enkhuizen niet.

Het gaat om een tentoonstelling sukkel, zou je bijna willen uitroepen. De Auto-Rai en de Hiswa vinden niet in Amsterdam plaats omdat het daar sterft van de autofabrieken en jachtbouwers, maar omdat het daardoor beter bereikbaar is voor een groot publiek.

Wat is er nu simpeler, 2 miljoen mensen overhalen om naar een uithoek van Nederland gaan, of 10 bedrijven over te halen hun producten te tonen op een plek waar gegarandeerd  2 miljoen mensen komen.

Hoe moeilijk is het om dat te begrijpen?

Bovendien, dat Franx het niet snapt, daar kan ik nog mee leven. Per slot van rekening hebben we het over een wethouder van een kleine gemeente, maar dat al die duurbetaalde krachten bij Agriboard het niet snappen, dat is pas echt zorgelijk.

Trouwens, volgens mij staat geen van al die prachtige bedrijven (die vinden dat de Floriade in Enkhuizen had moeten komen) op de Floriade in Venlo. Dus zo belangrijk vinden ze die tentoonstelling kennelijk nu ook weer niet.

februari 1, 2012 Posted by | Floriade, Franx | 9 reacties

Knullig

Vanochtend in het NHD een teleurgestelde wethouder Franx. Wat heet teleurgesteld, hij was woedend. Omdat van de 7 kandidaten die zichzelf  hadden voorgedragen, Enkhuizen bij de laatste 3 terecht was gekomen.

Net als zijn grote voorbeeld, gedeputeerde Bond, hekelt hij de gronden waarop dit was gebeurd. Als voorbeeld noemt hij de bereikbaarheid. Tegenover het NHD stelt hij dat in 2022 de nieuwe Westfrisiaweg (en de nieuwe aansluiting op de Houtribdijk) gerealiseerd zullen zijn en dat je vervolgens binnen 1,5 uur vanuit Duitsland op het terrein kunt zijn.

Nu wil het toeval dat ik afgelopen najaar op op een camping in Werlte heb gestaan, circa 30 km over de grens bij Emmen. Het kostte toch zeker 2,5 uur om daar te komen ook al mocht je na Hoogeveen 130 km per uur rijden. Maar dat is niet het enige, Emsland is ongeveer net zo dicht bevolkt als Oost-Groningen. Voor plaatsen van enige betekenis (qua inwoner aantal) moet je veel verder Duitsland in.

Dan de aansluiting van de N23 op de Houtribdijk (die ondanks de inspanningen van Franx overigens nog steeds niet op de weerkaart staat). Er bestaat inderdaad een regiovisie waarop die aansluiting staat aangegeven.

Echter de kosten daarvan worden geschat op 20 miljoen en zijn niet inbegrepen in de kosten voor de verbetering van de N23. De 5.5 miljoen die Enkhuizen (op voorspraak van Franx) heeft bijgedragen aan de verbetering van de N23 betreffen het traject Heerhugowaard/Hoogkarspel.

Over het oplossen van de te voorziene bottle-neck bij Broekerhaven zijn geen afspraken gemaakt, omdat er volgens de Provincie nauwelijks sprake zal zijn van een verhoogde verkeersdruk. [Het aangevoerde argument dat er dank zij een verbeterde N23 een betere verbinding met de Duitse havensteden Bremen en Hamburg zou komen is dan ook nergens op gebaseerd. Dat Franx daar geloof aan hechtte maakt alleen maar duidelijk dat hij bijzonder goedgelovig is en verder niets].

Maar goed, zelfs al zou die aansluiting er komen, dan nog ben je daarmee nog niet op de Haling. Je moet vervolgens of dwars door Enkhuizen (Plan Noord) of dwars door Bovenkarspel (Broekerhavenweg) wil je ook maar in de buurt van de Haling komen.

Samengevat, Franx noemt een aanrijtijd die niet klopt naar een gebied waar nauwelijks mensen wonen, gebaseerd op een wegverbinding die hoogst waarschijnlijk niet in 2022 zal zijn gerealiseerd en verwijt de organisatoren vervolgens, dat ze niet half weten wat er in West-Friesland gebeurd.

De arrogantie ten top. Eerder denk ik dat de NTR de hete lucht die Franx en consorten hebben uitgeblazen precies naar waarde hebben ingeschat en op grond daarvan besloten hebben Enkhuizen niet uit te nodigen voor het maken van een bidbook.

Een wijs besluit. Ook al omdat het Enkhuizer  College de Raad had laten weten dat ze (nadat ze de uitnodiging had ontvangen) bekend zou maken onder welke voorwaarden ze die uitnodiging zou accepteren.

Zo’n knullige werkwijze valt de Enkhuizer Raadsleden misschien niet op, maar het zal de organisatoren zeker niet zijn ontgaan.

februari 1, 2012 Posted by | Floriade, Franx, KLetskoek | 2 reacties

Hoop

Afwijzing Floriade leidt tot onbegrip lees ik in het NHD.

Gedeputeerde Bond vindt het “onbegrijpelijk” dat NHN is afgewezen als locatie voor de Floriade.

Net als de stoet burgemeesters, wethouders en ambtenaren die zich ook als pleitbezorger hebben opgeworpen en nu evenzeer zijn teleurgesteld.

Dit soort van reacties maakt weer eens duidelijk, dat onze bestuurlijke elite  gespeend is van elke vorm van realiteitszin.

En zich daarom liever bezig houdt met verspreiden van sprookjes, dan met besturen.

De simpele werkelijkheid is, dat Enkhuizen nooit ook maar een schijn van kans heeft gehad om de Floriade te mogen organiseren en dat we dus dankbaar mogen zijn, dat ons niet gevraagd is een bidbook te maken.

Dat zou ons alleen maar veel geld hebben gekost, maar verder niets hebben opgeleverd.

Ik leg het nog één keer uit.

Het organiseren van een tentoonstelling kost geld. Die kosten moeten worden opgebracht door de deelnemers en de bezoekers van zo’n tentoonstelling.

Hoe meer bezoekers, hoe meer de organisatoren aan de deelnemers kunnen vragen voor hun deelname. Deelnemers kijken niet alleen naar aantallen, maar ook of die bezoekers (veelal dagjesmensen)  ook passen binnen hun (zakelijke) doelgroep. Wat er in de regio wordt geproduceerd, wordt in de meeste gevallen niet rechtstreeks aan Jan Publiek verkocht.

Maar het grootste probleem met Enkhuizen is natuurlijk dat het ver van grote bevolkingsconcentraties ligt, wat een nadelige invloed heeft op het aantal bezoekers. Daarnaast is de infra-structuur (waar die bezoekers gebruik van zouden moeten maken) volstrekt ontoereikend.

Al die sentimentele overwegingen die door onze bestuurders als argument werden gebruikt zijn leuk voor de bühne, maar snijden in de grote mensen wereld natuurlijk geen hout.

Dus al met al zijn we er goed van af gekomen.

Als nu die twee andere nutteloze prestige objecten, de Drommedaris en het SMC, ook niet doorgaan ontstaat er weer een sprankje hoop dat we de aanstaande (en onvermijdelijke) crisis zonder al te veel kleerscheuren het hoofd kunnen bieden.

januari 31, 2012 Posted by | Floriade, Geldsmijten, KLetskoek | 2 reacties

Gouden tijden

Het was even een gedoe, maar uiteindelijk is het toch nog gelukt.

De website van Enkhuizens nieuwste politieke loot is in de lucht en bereikbaar.

Rechts van dit bericht staat het logo (de paljasmuts) als U daar op klikt komt U terecht op de unieke Enkhuizer PVV versie. PIM’s PVV.

Die andere PVV is nog steeds bezig om in stilte (belangrijke) dingen voor te bereiden heb ik begrepen.

Ik schreef al over de problemen die er zijn om de magische letter combinatie PVV te mogen gebruiken op het stembiljet, maar ik schat in, dat ik met de toevoeging PIM’s een redelijke kans maak.

Nu er een speciale website is waarop de voor en tegens van het Paljassime kunnen worden besproken, ga ik me er op Prietpraat niet meer mee bezig houden en vraag ik lezers om dat ook niet meer te doen.

Prietpraat gaat dan ook weer gewoon verder met (het liefst op zo luchtig mogelijke wijze)  commentaar leveren op de verwikkelingen in de Enkhuizer politiek. Daar gaan we spannende tijden tegemoet.

Op 1 februari valt de beslissing of we eens kans maken op de Floriade, 2 Februari uitspraak over het gezondheidscentrum aan de Molenweg. Ook een oordeel over de verbouwing van de Drommedaris kan niet lang meer op zich laten wachten en half februari is er dan weer het stappenplan voor het SMC.

Kortom, als blogschrijver beleven we gouden tijden.

januari 28, 2012 Posted by | Drommedaris, Floriade, Harrewar, SMC | 12 reacties

Gekkigheid

In een zeldzame tweet van de VVD/D66 Enkhuizen combinatie lees ik dat men in teleurgesteld is over de negatieve grondhouding in het NHD verslag over nazit van de raadsvergadering, waarbij de Raad werd bijgepraat over de stand van zaken rond de Floriade.

Zeldzaam, omdat de daaraan voorafgaande Tweet dateert van mei 2011.

Wie het account beheert is niet duidelijk. De fractieleden  Stomp en van Marle hebben een eigen account, blijft over het derde fractielid de heer Slier, tevens secretaris van de VVD. Althans volgens de website van de gemeente, waar hij overigens nog steeds staat vermeld als commissielid, terwijl hij vanaf de installatie van het college toch echt raadslid is.

Men laat vervolgens weten dat de VVD/D’66 fractie positief staat tegenover de komst van de Floriade.

Dat wekt geen verbazing. Fractievoorzitter Stomp was een van de eersten die zich aanmeldde als ambassadeur van de Floriade en dat doe je natuurlijk niet als je tegenstander bent.

Maar waar het idee vandaan komt dat het verslag een negatieve grondtoon had, begrijp ik gewoon niet. Het bericht staat bol van de geruststellende mededelingen.

De hele regio staat pal achter de kandidatuur van Enkhuizen (ook in financieel opzicht).

Uit ander bron begrijp ik dat er tot op dit moment nog geen cent aan de kandidaatstelling is uitgeven. Als er een bidbook moet komen, dan betaald de provincie dat, terwijl burgemeester Baas ook nog verzekerd heeft, dat mocht het evenement een verlies op leveren, dit niet voor rekening van Enkhuizen mag komen maar ‘op andere wijze moet worden ingevuld’.

Kan het nog positiever?

Natuurlijk, als je afvraagt hoe een  ander gerealiseerd zou moeten worden doemen er allerlei vragen op, maar het openlijk stellen van stellen van vragen kan weer uitgelegd worden als een negatieve grondhouding en daar houdt onze lokale ondernemerspartij niet zo van, begrijp ik.

In een van de eerste berichten die ik over de Floriade schreef vroeg ik me af hoe je in hemelsnaam 2 miljoen bezoekers naar de Floriade kunt leiden op basis van het bestaande wegennet.

De Haling is een polderweggetje, om hem kunnen te bereiken kun je in Bovenkarspel de weg langs het Streekbos nemen. In Enkhuizen moet je via de Piet Smitstraat en de Oosterdijk. Ik neem aan, dat toen de NTR op bezoek in Enkhuizen was en werd meegenomen naar Enza om vanuit de kantine aldaar het tentoonstellingsterrein te bekijken, het college de NTR enigszins gerustgesteld zal hebben over de toekomstige bereikbaarheid van dat terrein.

Heeft men dat niet gedaan, dan kun je vergeten, dat je die tentoonstelling ooit zult mogen organiseren.

Enkhuizen is qua “achterland” sowieso al geen gelukkige keuze, maar als je toegangsweg bestaan uit een keuze tussen een polderweggetje en een kronkelrit door een woonwijk, dan maak je natuurlijk geen schijn van kans ten opzichte van al die anderen. 

Die hebben locaties in de aanbieding in de buurt van (of pal naast) snelwegen.

Maar als je daar de aandacht op vestigt, dan ben je klaarblijkelijk negatief. Want wat je vooral moet doen is meegaan met de waan van de dag.

Je verliezen in wensdromen die elke realiteitszin ontberen en die onze bestuurders alleen maar lanceren om zichzelf even voor het voetlicht kunnen plaatsen.
Om daar nog eens nadrukkelijk te verklaren hoe mooi, uniek, belangrijk, Enkhuizen, West-Friesland (wat heet, de hele Noordkop) wel niet is. Goedkope zelfpropaganda.

Hopelijk is die gekkigheid op 1 februari weer voorbij en kunnen we ons weer bezig houden met zaken die er werkelijk toe doen.

januari 13, 2012 Posted by | Floriade | 1 reactie