Pim's Prietpraat

Bemoeienissen van een buitenstaander

Te vroeg gejuicht?

baas-en-krant

Krant en autoriteit in één beeld

Gisteren stelde ik, dat mede dank zij Uw inspanningen politiek en pers zouden zijn wakker geschud. Heb ik te vroeg gejuicht? In de krant van vrijdag alleen het “nieuws” dat Hans Langbroek een motie (vreemd aan de orde van de dag) heeft ingediend ter behandeling (als de tijd het toelaat) in de raadsvergadering van 12 december.

Geen verstandige keuze vind ik, omdat daardoor een aanzienlijk deel van de Enkhuizer bevolking de kennis wordt onthouden, dat het de bedoeling is om Enkhuizers 30% meer te laten bijdragen aan de hersteloperatie van de GR-SED dan de StedeBroecers.

Ondertussen zijn de (in de raad vertegenwoordigde) partijen koortsachtig bezig met het bedenken van argumenten waarmee zij hun nalatigheid denken te kunnen goedpraten. Zodra men meent die gevonden te hebben zal de Enkhuizer Krant daar ongetwijfeld heel veel aandacht aan besteden.

Het raadsvoorstel vermeldt, dat de bijdrage van Enkhuizen 37% van het te investeren  bedrag is, terwijl maar 31% van de inwoners van de SED in Enkhuizen woont. Waarom 31% van de bevolking 37% van de kosten moet betalen valt niet uit te leggen.

De 6% die Enkhuizers geacht worden meer te betalen dan op grond van hun inwonertal gerechtvaardigd is, komt ongeveer neer op 8 ton. Dat wil zeggen Enkhuizen ongeveer 8 ton minder zou hebben hoeven te betalen als onze volksvertegenwoordigers wat meer hadden opgelet.

Het had natuurlijk nooit kunnen gebeuren als wethouder Struijlaart beter bij de les was geweest. Maar niet alleen hij draagt de verantwoording. Wat te denken van de leden van de klankbordgroep. Een aantal van hen loopt het liefst permanent naast zijn schoenen  om te demonstreren hoe gewichtig en belangrijk men wel niet is.

Ook zij hebben zitten slapen tijdens elk overleg waar ze bij betrokken zijn geweest.

Maar hoe koortsachtig men ook met elkaar overlegt, niet weg te poetsen valt, dat men de Enkhuizer belangen door pure gemakzucht verwaarloost heeft.

Dan neemt niet weg, dat de politiek eenvoudig kan concluderen, dat haar niets te verwijten valt en de Enkhuizer Krant er dan weer als de kippen bij is om daar verslag van te doen.

Advertenties

december 8, 2017 Posted by | Doorpakken, SED | 9 reacties

Het paljas effect

Paljas na de verkiezingen (2)De inmiddels 75 opgestoken duimen, ten teken dat we ons niet willen laten piepelen door onverschillige bureaucraten, zou ik geen massale volksbeweging willen noemen, maar is wel een bescheiden poging tot verzet.

Een beetje in de trant van het “Omanido”  clubje van Hendrik Groen, waarvan de avonturen tegenwoordig op maandagavond op NPO 1 worden uitgezonden.

Ik heb onlangs zijn laatste dagboek, “Zo lang er leven is”  voor mijn verjaardag gekregen. Het verhaalt wederom  van een subtiel kat en muis spel tussen de directie van het verzorgingstehuis en een (bescheiden) deel van haar bewoners.

Een directie, die voortdurend rondbazuint dat ze het beste met iedereen voorheeft, maar alleen aan haar eigen belang denkt.

En bewoners, waarvan de meesten de moed allang hebben opgegeven en zich daarom van alles laten welgevallen en hun tijd doden met het onder elkaar kibbelen.

Het verzorgingshuis en haar directie (zoals beschreven in het boek), zie ik als een perfecte metafoor voor de gemeentelijke organisatie. Terwijl Omanido model staat voor Paljas  of omgekeerd. Paljas bestond al toen Omanido nog moest worden opgericht.  Doet er verder niet toe, beide zijn rebelse bewegingen met een bescheiden ledental en weinig formele invloed op de loop der dingen.

Er van uitgaande, dat onze vertegenwoordigers (inmiddels wakker geschud) aanstaande dinsdag zullen doen wat ze normaal gesproken behoren te doen, (opkomen voor de belangen van Enkhuizers) dan hebben we met onze actie de gemeente toch maar zo’n 7 ton bespaard. Raadslid Visser (CDA) sprak tijdens de laatste raadsvergadering zijn zorg uit over het feit dat de algemene reserve zou dalen naar 8 ton. Nu we deze daling deels hebben weten te voorkomen zie ik zijn bedankje met belangstelling tegemoet.

Dank zij Uw doeltreffend optreden gedurende de afgelopen paar dagen is de geschatte reserve bijna verdubbeld en dat durf ik het Paljas effect te noemen.

Ik weet dat je de huid van de beer niet mag verkopen voor hij geschoten is, maar dat onze vertegenwoordigers dit nog zouden kunnen verprutsen, zou getuigen van een gebrek aan vertrouwen in hun bekwaamheden. Laten we positief blijven.

Waar ik wel nieuwsgierig naar ben is of de reguliere pers de gang van zaken (bliksem actie kiezers bespaart gemeente 7 ton) nieuwswaardig vindt, maar dat vinden we gauw genoeg uit.

december 7, 2017 Posted by | Doorpakken | 4 reacties

Wakker schudden.

wekkerCirca 95% van de inwoners van Enkhuizen heeft geen enkele belangstelling voor politiek, zal daarom Pim’s Prietpraat niet lezen en zich er daardoor niet van bewust zijn dat ze (als ze niets ondernemen) per inwoner 30% meer bijdragen aan de kosten van het ontwikkelingsplan SED dan de inwoners van StedeBroec.

Gelukkig leest een behoorlijk aantal van hen wel de Enkhuizer Krant. Helaas leest ook de redactie van die krant Pim’s Prietpraat niet, zodat ook zij niet op de hoogte is van het feit dat inwoners van Enkhuizen 30 % meer betalen dan etc. etc.

Het is dus allereerst zaak de redactie van de Enkhuizer Krant wakker te schudden zodat ze hun lezers naar behoren kunnen informeren. Gelukkig is dat wakker schudden voor de lezers van mijn blog een kleine moeite.

  1. Ga op Pim’s Prietpraat naar de column waarin wordt uitgelegd wat er aan de hand is. “Piepelen”. Als U moeite heeft hem te vinden druk dan rechtsboven op “Home” en scroll naar beneden.
  2. Onderaan de column staan een aantal deel knoppen zoals Twitter, Facebook etc. Druk op email.
  3. Er verschijnt dan een venster waarin U gevraagd word het emailadres op te geven waar U de column naar toe wilt sturen. Voor de redactie van de Enkhuizer krant is dat redactie.wef@noordhollandsdagblad.nl Verder wordt U gevraagd (om te bewijzen dat U van vlees en bloed bent en geen robot) de twee woorden in te tikken die in het venster staan vermeld. Klik vervolgens op verzenden en de klus zit er op.

Aangezien U nu toch bezig bent, kunt U ook besluiten alle in de gemeenteraad aanwezige fracties wakker te schudden. Zelfde procedure, alleen een ander adres fractievoorzitters@gemeenteraad-enkhuizen.nl

Het idee hierachter is, dat als redactie en de fractievoorzitters meerdere exemplaren van hetzelfde bericht krijgen toegestuurd, de gedachte zal post vatten dat het bericht voor hen mogelijke interessante informatie bevat. Waarom zouden anders zoveel mensen zich de moeite getroosten om het bericht toe te sturen?

Het lijkt me dat je dan als redactie (en als fractievoorzitter) iets onderneemt. De redactie door een bericht in de krant te plaatsen en de fractievoorzitter door een motie voor te bereiden waarmee de ongelijke behandeling van de inwoners van StedeBroec en Enkhuizen kan worden voorkomen.

Maar het is kort dag. Wil er op vrijdag een bericht in de krant komen dan moeten de emails vandaag de deur uit. Dus niet langer getreuzeld, maar aan de slag. Het versturen van twee emails kost hoogstens 1 minuut.

Dan nog één kleine gunst. Omdat ik graag wil weten hoeveel emails verstuurd moeten worden om de instanties wakker te schudden zag ik graag dat (nadat U ze verstuurd hebt) de onderstaande poll invult. Dat kan anoniem.

PS. Willen degenen die “Piepelen” al hebben gelezen, maar nog geen opgestoken duim hebben gegeven dat als nog even doen. Op het moment dat ik dit schrijf staat de stand op 68. Mooi, maar nog lang niet genoeg.

Voor vragen of opmerkingen kunt U de mogelijkheid tot reageren (onder dit bericht) gebruiken.

december 6, 2017 Posted by | Doorpakken | 2 reacties