Pim's Prietpraat

Bemoeienissen van een voormalig buitenstaander

Beren op de weg

busZoals viel te verwachten bleek tijdens de Provinciale staten vergadering van 10 november  de SP de enige partij die bereid was om € 280.000,- belastinggeld te besteden aan een buslijn die van het station te Enkhuizen, via het station Grootebroek, en via Andijk naar het stadhuis in Wervershoof  loopt.

De overige partijen zijn blijkbaar de mening toegedaan dat je dit geld misschien nuttiger kan besteden dan aan een al jarenlang kwijnende busverbinding voor een uiterst kleine groep gebruikers.

Wat resteert is een zogenaamde buurtbus. Connexxion stelt daarbij 8-persoons busjes ter beschikking  die door vrijwilligers kunnen worden gereden.

In dat geval zal er een vereniging (van vrijwilligers) tot stand moeten komen die de exploitatie te hand neemt. De exploitatie wordt namelijk niet gezien als een taak van de (bij dit project betrokken) gemeenten. Enkhuizen, Stede Broec en Medemblik.

Op zichzelf vind ik dat een merkwaardig standpunt. Het organiseren van openbaar vervoer lijkt me bij uitstek een taak van gemeenten en niet van een vereniging van vrijwilligers. Aan de andere kant zit je dan (voor dat je het weet) vast aan een beleidsambtenaar openbaar vervoer en wat gemeentelijke planners en rijzen de kosten helemaal de pan uit.

Op de website van de gemeente Enkhuizen lees ik dan geschat wordt dat er in totaal 60 vrijwilligers nodig zijn om het buurtbus project op te starten.

Daarnaast dient er een bestuur te komen dat over de nodige organisatorische capaciteiten beschikt om alles in goed banen te leiden en dat moet dan allemaal in 3 maanden gerealiseerd zijn. Het lijkt me een onmogelijke opgave.

Maar bovenal vraag ik me af of de organisatie van een lijndienst die een kopie is van de door Connexxion georganiseerde lijndienst wel een oplossing is voor het vraagstuk.

Zonder te weten hoe groot die behoefte is kan ik me voorstellen dan een buslijn Wervershoof, via Andijk naar station Stede Broec in een behoefte voorziet, maar of het verstandig is om een dergelijke buslijn te combineren met een buslijn nieuwbouw Enkhuizen/Station Enkhuizen lijkt me de vraag.

Misschien moeten we het transport binnen de Enkhuizer stadsgrenzen wel afzonderlijk regelen van de lijn Wervershoof/Stede Broec.

En misschien moeten we dat dan niet via een reguliere buslijn regelen, maar eerder denken aan een soort taxi-centrale.

Kortom ik zie nogal wat beren op de weg, maar wens alle vrijwilligers die zich willen inzetten natuurlijk alle succes van de wereld.

Advertenties

november 11, 2014 Posted by | Hangijzers | 6 reacties

Hete Hangijzers

Paljas poster kleinDe bedoeling achter Paljas is dat we niet alleen maar blind blijven varen op de argumenten die door het ambtelijke apparaat worden aangeleverd, maar ook rekening  houden met kennis die onder de bevolking aanwezig is.

De bestaande situatie is, dat ons de besluiten worden meegedeeld, maar dat de argumenten (op grond waarvan die besluiten zijn genomen) niet of nauwelijks in de openbaarheid komen.

Reden voor Paljas om mee te doen aan de raadsverkiezingen en (indien succesvol) ook de argumenten openbaar te maken en de kiezer in staat te stellen daar op te reageren.

RTV NH  heeft een website  geopend waarbij je tot 3 maart kunt stemmen op “Hete Hangijzers”. Voor Enkhuizen is het eerste hete hangijzer.

In heel Enkhuizen moeten ondergrondse vuilniscontainers moeten worden geplaatst.

Hieronder de reactie van een ervaringsdeskundige. 

vuilnis2“Sinds half december woon en werk ik in de Westerstraat. Ik ben dus nog niet zo erg ingevoerd in de lokale politiek.

Wel spel ik de Enkhuizer Courant.

Daar las ik iets over ondergrondse vuilcontainers in de hele stad. Iemand in de gemeenteraad vond die wekelijkse vuilniszakken bij de stoepranden “ontsierend en uit de tijd” (oid).

Nu kom ik uit Amsterdam, waar al jaren ondergrondse vuilcontainers zijn. En raad eens: één grote rotzooi. Alleen vuilniszakken die maar max. driekwart gevuld zijn, kunnen erin. En de rest zet je er gewoon naast.

Je gaat voor een te volle vuilniszak, oud wasrekje of leeg wijnkistje natuurlijk niet de afdeling ‘grof vuil’ bellen. Dus dan maar ernaast – bij voorkeur vlak nadat de containers geleegd zijn.

Dus zit je met de hele buurt dagenlang naar een berg rotzooi te kijken. En om dit alles mogelijk te maken, heeft de gemeente Amsterdam vuilnismannen ontslagen. Goed, hè?

Dus ik hou mijn hart vast. Want ondergrondse containers in de binnenstad verpesten de pittoreske schoonheid en houden helemaal geen rekening met de o zo moderne mentaliteit van ‘kan mij het schelen’. Die zakken die nu een avondje voor de deur staan bij winkels die om 9.00 uur open gaan – so what?”

Tot zover de ervaringsdeskundige. Op basis van wat zij zegt ben ik geneigd om te zeggen “niet doen”.

Maar als U er anders over denkt, barst dan maar los.

maart 1, 2014 Posted by | Hangijzers, Vuilnis | 4 reacties