Geroezemoes

Tijdens de commissievergadering afgelopen dinsdagavond werd bij herhaling de bijna wanhopig vraag gesteld “wat hebben wij geleerd van het SMC”. Een duidelijk antwoord bleef uit, we mogen er dus vanuit gaan dat de raad noch het college (en de ambtelijke organisatie waar het college op steunt) helemaal niets heeft geleerd. Bij het SMC zijn we … Lees verder Geroezemoes

Beoordeel dit:

Niet zo moeilijk

In haar raadsvoorstel van 9 april 2009 omschrijft het toenmalige college de aanpassingen in het vlekkenplan welke mogelijk zijn geworden dank zij de aanschaf van de Uilenbanen. het voorstel wordt door de raad aangenomen. Op 2 juni 2009 presenteert het college een beeldkwaliteitsplan. Daarin staat onder meer bepaald dat;             … Lees verder Niet zo moeilijk

Beoordeel dit:

Dagdromen

Het verhaal over de camping lijkt een beetje op het verhaal rond de sportaccommodaties. Ook daar werd noodzakelijk onderhoud keer op keer weer uitgesteld, omdat nog steeds de mogelijkheid gloorde dat het gehele complex zou verhuizen richting Stedebroec. Volgens krantenberichten was er een projectontwikkelaar die een geheel nieuw complex zou aanleggen in ruil voor de … Lees verder Dagdromen

Beoordeel dit:

Onze rekenmeesters in de Breedstraat.

Volgend jaar komt de gemeente € 128.000,- tekort. In dat soort situaties is de plotseling de gemeenteraad de baas. Die is met huiswerk gestuurd om aan te geven waarop bezuinigd moet worden of wat er verhoogd moet worden. Men kreunt en steunt want de verkiezingen naderen, maar ik heb geen enkel meelij met onze rekenmeesters … Lees verder Onze rekenmeesters in de Breedstraat.

Beoordeel dit:

Kostenneutraal

Op het blog van Stella Quasten lees ik dat ze een motie heeft ingediend over het nieuwe vlekkenplan van het recreatieoord Enkhuizerzand. Vier maanden geleden schonk ze, (op aandringen van het college) zonder enige op of aanmerking een tennisbaanexploitant nog een half miljoen belastinggeld. Nu wil ze weten of de opwaardering van dat vlekkenplan wel … Lees verder Kostenneutraal

Beoordeel dit:

Erfpacht perikelen

Een van de meest interessante bepalingen in de erfpachtovereenkomst tussen de gemeente en de exploitant van de Uilenbanen was, dat de gemeente de waarde van de op erfpachtgrond gerealiseerde woning zou vergoeden als het contract beëindigd zou worden. Voor zover ik weet was de erfpachtovereenkomst er voor dat de woning er stond. Bovendien stond de … Lees verder Erfpacht perikelen

Beoordeel dit:

Voorkauwen.

Op 12 mei zal de gemeenteraad een nieuw vlekkenplan goedkeuren voor het recreatiegebied Enkhuizerzand. Het is een verbetering van het vorige vlekkenplan, mogelijk gemaakt door de aanschaf van de Uilenbanen, die een efficiëntere indeling mogelijk maakt. Volgens het raadsvoorstel komt er 1.3 hectare meer vrij voor exploitatie en daarmee lijkt de vraag die raadslid Joke … Lees verder Voorkauwen.

Beoordeel dit:

Haastwerk.

Tijdens de behandeling van de aankoop van de Uilenbanen liet wethouder Boland nog weten dat hij eind 2009 de eerste biedingen verwachte op het verbeterde vlekkenplan. Dit (naar ik aanneem) ter rechtvaardiging van de enorme haast die betracht werd bij de aanschaf van de Uilenbanen. In de krant lees ik echter, dat men er inmiddels … Lees verder Haastwerk.

Beoordeel dit:

Uilengate

Op zijn weblog maakt Christian Bokhove melding van het feit dat een opmerking van een van de insprekers (over een door hem verricht onderzoek bij de KvK naar de financiële positie Noordvaarders BV), niet voorkomt op de bandopname van de raadsvergadering van 6 januari 2009. Althans dat beweren zowel de raadsgriffier, als de notulist. Heel … Lees verder Uilengate

Beoordeel dit: