Geen benul

Tijdens de commissievergadering over het REZ afgelopen dinsdagavond werd één ding duidelijk. Dankzij zijn promotie tot wethouder heeft het voormalige raadslid de Jong inmiddels zijn incompetentieniveau bereikt. Anders dan wat clichématige opmerkingen ter verdediging van de plannen voor wat betreft het recreatieoord had hij niet tot zijn beschikking. De “echte” antwoorden moesten komen van de … Lees verder Geen benul

Beoordeel dit:

Marktpartijen

De gemeente wil dus in gesprek gaan met een drietal marktpartijen waarvan er uiteindelijk één zal worden uitverkoren om het project opwaardering van het Enkhuizerzand te realiseren. Tijdens de informatiebijeenkomst werd gesteld dat deze marktpartijen tot tweemaal toe zijn geconsulteerd. In 2009 en 2013 en in beide gevallen was men uiterst positief. De eerste vraag … Lees verder Marktpartijen

Beoordeel dit:

Peterprincipe

Het kostte de raad 5 jaar geleden nog geen half uur om te besluiten om € 550.000,- te onttrekken aan de exploitatie van het grondbedrijf om tot een verbeterde versie van het vlekkenplan van het recreatieoord te komen. Die € 200.000,- die nu gevraagd wordt  om een op concurrentie gerichte dialoog te voeren zal er … Lees verder Peterprincipe

Beoordeel dit:

Geroezemoes

Tijdens de commissievergadering afgelopen dinsdagavond werd bij herhaling de bijna wanhopig vraag gesteld “wat hebben wij geleerd van het SMC”. Een duidelijk antwoord bleef uit, we mogen er dus vanuit gaan dat de raad noch het college (en de ambtelijke organisatie waar het college op steunt) helemaal niets heeft geleerd. Bij het SMC zijn we … Lees verder Geroezemoes

Beoordeel dit:

Niet zo moeilijk

In haar raadsvoorstel van 9 april 2009 omschrijft het toenmalige college de aanpassingen in het vlekkenplan welke mogelijk zijn geworden dank zij de aanschaf van de Uilenbanen. het voorstel wordt door de raad aangenomen. Op 2 juni 2009 presenteert het college een beeldkwaliteitsplan. Daarin staat onder meer bepaald dat;             … Lees verder Niet zo moeilijk

Beoordeel dit:

Dagdromen

Het verhaal over de camping lijkt een beetje op het verhaal rond de sportaccommodaties. Ook daar werd noodzakelijk onderhoud keer op keer weer uitgesteld, omdat nog steeds de mogelijkheid gloorde dat het gehele complex zou verhuizen richting Stedebroec. Volgens krantenberichten was er een projectontwikkelaar die een geheel nieuw complex zou aanleggen in ruil voor de … Lees verder Dagdromen

Beoordeel dit:

Onze rekenmeesters in de Breedstraat.

Volgend jaar komt de gemeente € 128.000,- tekort. In dat soort situaties is de plotseling de gemeenteraad de baas. Die is met huiswerk gestuurd om aan te geven waarop bezuinigd moet worden of wat er verhoogd moet worden. Men kreunt en steunt want de verkiezingen naderen, maar ik heb geen enkel meelij met onze rekenmeesters … Lees verder Onze rekenmeesters in de Breedstraat.

Beoordeel dit:

Kostenneutraal

Op het blog van Stella Quasten lees ik dat ze een motie heeft ingediend over het nieuwe vlekkenplan van het recreatieoord Enkhuizerzand. Vier maanden geleden schonk ze, (op aandringen van het college) zonder enige op of aanmerking een tennisbaanexploitant nog een half miljoen belastinggeld. Nu wil ze weten of de opwaardering van dat vlekkenplan wel … Lees verder Kostenneutraal

Beoordeel dit:

Erfpacht perikelen

Een van de meest interessante bepalingen in de erfpachtovereenkomst tussen de gemeente en de exploitant van de Uilenbanen was, dat de gemeente de waarde van de op erfpachtgrond gerealiseerde woning zou vergoeden als het contract beëindigd zou worden. Voor zover ik weet was de erfpachtovereenkomst er voor dat de woning er stond. Bovendien stond de … Lees verder Erfpacht perikelen

Beoordeel dit: