Pim's Prietpraat

Bemoeienissen van een voormalig buitenstaander

Nadenken.

aapIn april 2009 (dus kort na de aanschaf van de Uilenbanen) stelt het college voor het vlekkenplan te wijzigen en 8.3 ha beschikbaar te maken voor de bouw van vakantiewoningen.

In juni presenteert men een beeldkwaliteitsplan. Door dit aan te nemen geeft de raad tevens toestemming om een erfpachtovereenkomst aan te gaan met SWL. Een merkwaardig dubbelmandaat, maar er is geen raadslid die daar vragen over stelt.

Bij die gelegenheid laat wethouder Boland weten dat hij nog voor het einde van het jaar biedingen verwacht voor de 8.3 ha die is vrijgemaakt.

Vervolgens gebeurt er 5 jaar niets.

Klaarblijkelijk is er bij de gemeente niemand op het idee gekomen om projectontwikkelaars (die zich bezig houden met de realisatie van vakantieparken) een briefje te sturen met de mededeling”

Wij beschikken over 8.3 ha grond waarop vakantiewoningen mogen worden gebouwd.

We zijn bereid die grond te verhuren op basis van een grondwaarde van circa € 50,- m2.  [Ongeveer de prijs waartegen SWL haar nieuwe gronden (uiteraard marktconform) heeft gehuurd]

Ik ben er vrij zeker van dat een dergelijk briefje niet is verstuurd omdat, crisis of geen crisis, de ontwikkelaars van vakantieparken daar hun vingers bij zouden hebben afgelikt en de gemeente overstelpt zou zijn geworden met aanvragen om nadere informatie.

Wat is de gemeente, door het niet sturen van een dergelijk briefje, tot dusver misgelopen.

Het totale grondoppervlak is 83.000,- m2, zodat de totale grondwaarde gesteld kan worden op € 4.150.000,-.

Bij een erfpachtpercentage van 4 % is dat een opbrengst van € 166.000,- per jaar. Anders gezegd, door vijf jaar lang te wachten is de gemeente € 830.000,- aan inkomsten misgelopen.

Maar ik denk dat in 2009 een erfpacht percentage van 5% ook tot de mogelijkheden zou hebben gehoord en dan praat je dus al over meer dan een miljoen.

Al die dingen waarvan nu geroepen wordt dat ze niet gerealiseerd kunnen worden, hadden allang gerealiseerd kunnen zijn als de gemeente niet had besloten om te wachten met het verhuren van de nog resterende gronden.

Dus de meest prangende vraag is, waarom besloot de gemeente te wachten met het aanbieden van de grond. Ik denk het antwoord daar op te weten, maar wat ik denk doet niet ter zake. Het ene wat ter zake doet is wat de leden van de gemeenteraad denken.

Maar helaas ziet de raad zichzelf niet als een instantie die dient na te denken, maar als instantie die alleen maar besluiten hoeft te nemen (en dus het denken over kan laten aan anderen).

Advertenties

juni 30, 2014 Posted by | Geldsmijten, Recreatieoord | 1 reactie

Geroezemoes

spraakverwarring

spraakverwarring

Tijdens de commissievergadering afgelopen dinsdagavond werd bij herhaling de bijna wanhopig vraag gesteld “wat hebben wij geleerd van het SMC”.

Een duidelijk antwoord bleef uit, we mogen er dus vanuit gaan dat de raad noch het college (en de ambtelijke organisatie waar het college op steunt) helemaal niets heeft geleerd.

Bij het SMC zijn we nu zover dat de rechter deze maand uitsluitsel zal geven wat er gaat gebeuren. Wint de gemeente, dan wint ze van een kip die geen veren heeft om te plukken. Verliest ze, dan is het enige wat blijft 7 of 9 jaar ambtelijk geroezemoes dat niets heeft opgeleverd.

Ok, er staat inmiddels een prachtig gezondheidscentrum, maar dat is niet dank zij de gemeente, maar dank zij particulier initiatief.

In het REZ is men al jarenlang op zoek naar nieuwe “kostendragers” zoals men dat noemt. Maar op het REZ zit al jarenlang een kostendrager die elk jaar netjes zijn erfpacht betaalt.

Daaruit zou onderhoud en opwaardering van de publieke ruimte betaald moeten worden. Als de voorgestelde “op concurrentie gerichte dialoog” is afgerond is de pot die daarvoor is opgericht, leeg.

De enige die tot dusver een samenhangende visie op het gebied gepresenteerd heeft is een particulier onderneming, SWL. Die visie heeft de gemeente geen cent gekost. Ze is uiteraard ingegeven door eigen belang, maar wie zou haar daar ongelijk in geven. Het is in ieder geval iets.

Wat de gemeente tot tot dusver heeft geproduceerd is geroezemoes. Vlekkenplan hier,  vlekkenplan daar. Nieuw vlekkenplan, neen, dan toch maar weer het oude enz, enz.

Honderd en één opvattingen en suggesties zijn bestudeerd het eind resultaat is, de kas is leeg en we zijn nog niet eens uit het startblok.

Een organisatie die zichzelf te onbekwaam verklaard om een camping te beheren, (hoe moeilijk kan dat zijn) gaat zichzelf nu bezig houden met een aanbestedingsplan nadat ze de “kaders” daarvoor door een ingehuurde kracht heeft laten vaststellen.

Ik stel me voor dat de communicatie paragraaf die de raad op het laatste moment heeft toegevoegd als een soort godsgave werd beschouwd. Gelukkig weer iets om over te vergaderen en de gegeven daarvan weer eens te evalueren.

Ik stel me voor, dat als je aan een aantal organisaties die zich bezighouden met de verhuur van vakantiewoningen een briefje stuurt met de mededeling dat je tig hectare wilt verhuren voor de bouw van vakantiewoningen, die qua stijl een beetje moeten aansluiten bij de binnenstad van Enkhuizen, dat er belangstellenden zullen zijn.

Vooral als je zegt dat de erfpacht gebaseerd zal zijn op een grondwaarde van € 60.- m2. Lijkt me wat aan de lage kant, maar dat probleem los je op door het vragen van een lumpsum als bijdrage in het opwaarderen van de ruimte.

Degene met het leukste plan en de hoogste lumpsum mag aan de gang. Wat we tot dusver gezien hebben is een ambtelijke voorhoede die graag projectontwikkelaartje wil spelen maar daarvoor de capaciteiten mist en tot dusver uitsluitend geroezemoes heeft ontwikkeld.

juni 13, 2014 Posted by | Enkhuizerzand, Geldsmijten, Klungelen | Plaats een reactie

Niet zo moeilijk

In haar raadsvoorstel van 9 april 2009 omschrijft het toenmalige college de aanpassingen in het vlekkenplan welke mogelijk zijn geworden dank zij de aanschaf van de Uilenbanen. het voorstel wordt door de raad aangenomen.

Op 2 juni 2009 presenteert het college een beeldkwaliteitsplan. Daarin staat onder meer bepaald dat;

beeldkwaliteit

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook dit voorstel wordt door de voltallige raad aangenomen.

Dat wil zeggen dat het sinds 2009 bekend is dat op het resterende deel van het recreatieoord vakantiewoningen zullen worden gebouwd en dat het aanzien er van moet passen bij de functie (Sprookjeswonderland) of de omgeving.

Het was me dan ook een raadsel waar de paniek in de raad (aangezwengeld door de vereniging tot Behoud van het Enkhuizerzand i.o) op was gebaseerd.

enkhuizerzandEr doken plotseling verhalen op van perfide projectontwikkelaars die hoogbouw wilde plegen, er zouden links en rechts afrasteringen komen waarmee Enkhuizers de toegang tot het recreatieoord zouden worden ontzegd. Et cetera, et cetera.

Het was verkiezingstijd en dus dienen ontevreden kiezers onmiddellijk tevreden worden gesteld .

Er werd in allerijl een communicatieparagraaf toegevoegd die er voor moest zorgen dat de plannen van het college toch vooral in overeenstemming waren met de wensen van de bevolking.

Er volgden inspraak avonden, een enquête en uiteindelijk een rapport dat tijdens de eerstkomende raadsvergadering zal worden behandeld.

Mijn bezwaar tegen dat soort inspraakavonden (en enquête) is, dat er al snel van een mug een olifant wordt gemaakt, zoals ik in het vorige bericht al schreef.

Maar nu begrijp ik dat de Vereniging tot behoud van het Enkhuizerzand (nog steeds in de oprichtingsfase) weer de publiciteit heeft gezocht en het resultaat van de enquête meent te moeten aanvechten.

Inmiddels zijn de verkiezingen voorbij, dus ik denk niet dat de raad opnieuw zo snel van slag raakt. Te meer, daar op de website van de vereniging, noch op haar discussie pagina op facebook sinds september 2013 nieuwe inzichten zijn verschenen.

Zou het niet verstandig zijn om deze hele kwestie in zijn juiste proporties te gaan zien.

De gemeente heeft geen geld om het recreatieoord naar behoren te onderhouden. Extra inkomsten kunnen worden verkregen door de nu nog braakliggende grond van het vroegere zwembad en de grond waarop de camping is gevestigd te gaan verhuren (ipv zelf de camping te exploiteren).

Met die extra inkomsten kan het resterende gedeelte worden opgeknapt en verbeterd.  Zo moeilijk is het toch allemaal niet?

mei 27, 2014 Posted by | Recreatieoord | Plaats een reactie

Dagdromen

enkhuizerzandHet verhaal over de camping lijkt een beetje op het verhaal rond de sportaccommodaties. Ook daar werd noodzakelijk onderhoud keer op keer weer uitgesteld, omdat nog steeds de mogelijkheid gloorde dat het gehele complex zou verhuizen richting Stedebroec.

Volgens krantenberichten was er een projectontwikkelaar die een geheel nieuw complex zou aanleggen in ruil voor de mogelijkheid huizen te mogen bouwen in de Immerhorn. Een broodje aap verhaal waaraan men in de D’66/VVD fractie nogal geloof hechte.

Om te beginnen moet je eerst het hele complex verhuizen, voordat er met de huizenbouw kan worden begonnen. De financieringskosten daarvan zijn zo enorm, dat geen projectontwikkelaar die voor zijn rekening neemt. Ook al omdat de huizenbehoefte in Enkhuizen maar langzaam groeit en het dus jaren gaat duren voordat men de kosten van die investering terug heeft verdiend.

Hetzelfde geldt voor de camping. Je zult eerst de camping moeten verhuizen, voordat je kan beginnen te bouwen op de vrij gekomen grond. Het idee is dat de verhuur van de vrijgekomen grond dan zoveel gaat opleveren, dat je daaruit de verhuizing kunt betalen en andere leuke dingen kunt realiseren.

Zoals het opknappen van het openbare gedeelte van het recreatieoord. Want alles moet kostenneutraal gebeuren. Dat wil zeggen, de gemeente heeft geen geld beschikbaar om die opknapbeurt uit eigen middelen te betalen.

Inmiddels is men er in het college ook achter dat een en ander niet gaat lukken en heeft men om verruiming van de in het vlekkenplan vastgelegde condities gevraagd. Vrijwel de gehele raad heeft daarmee ingestemd. Alleen Het Enkhuizer Alternatief niet, omdat men daar nog steeds gelooft in de boze projectontwikkelaar, die louter en alleen vanwege het geld snode plannen heeft met het recreatieoord.

Maar zelfs met de verruimde mogelijkheden binnen het vlekkenplan gaat het volgens mij niet lukken. Het is allemaal pure dagdromerij.

Leuk voor de ambtenaar die zich er mee bezig mag houden. Verspilde moeite voor wat betreft de toekomst van het recreatieoord.

januari 17, 2014 Posted by | D'66, Enkhuizerzand, Gebakken lucht | 17 reacties

Onze rekenmeesters in de Breedstraat.

enkhuizen_gemhuis3Volgend jaar komt de gemeente € 128.000,- tekort.

In dat soort situaties is de plotseling de gemeenteraad de baas. Die is met huiswerk gestuurd om aan te geven waarop bezuinigd moet worden of wat er verhoogd moet worden.

Men kreunt en steunt want de verkiezingen naderen, maar ik heb geen enkel meelij met onze rekenmeesters in de Breedstraat.

Eigen schuld, dikke bult denk ik. Hadden jullie maar beter op moeten letten. Bijvoorbeeld toen jullie het vlekkenplan voor het recreatieoord goedkeurden.

Want de wethouder had duidelijk gezegd, goedkeuring van het vlekkenplan betekende ook toestemming om de erfpachtovereenkomst met Sprookjeswonderland aan te gaan.

Als B doorgaat zodra je A goedkeurt, wil ik altijd weten wat B inhoud. Dat bedenk ik niet achteraf, maar vooraf. Lees maar wat ik daarover schrijf in kostenneutraal.

Ik was toen op vakantie en citeerde wat cijfers uit mijn hoofd. Dáár ga ik uit van minder grond en een lager rentepercentage, maar de strekking van mijn betoog is hetzelfde.

Vergewis je van de inhoud van de erfpacht overeenkomst voordat je het vlekkenplan goedkeurt, want als je dat goedkeurt is de erfpachtovereenkomst een feit en daarin worden de inkomsten voor de komende 25 jaar geregeld.

Niemand dus, geen fractie die zich daar in verdiept heeft en dus liggen de inkomsten voor de komende 25 jaar vast en die inkomsten zijn aanzienlijk minder dan je op grond van eerdere mededelingen van de gemeente had mogen verwachten.

Per brief van 6 augustus informeert de gemeente Guthschmidt over huidige de grondwaarde van de grond die hij huurt. Die wordt bepaald op € 110,- m2.

Korting 50 L-wZes maanden later, als de grond opnieuw in erfpacht moet worden uitgegeven, dit maal aan Sprookjeswonderland, blijkt de grondwaarde opeens gedaald naar € 60,-  m2.

Maar dat is nog niet alles, de grond waarop nu het parkeerterrein is gevestigd blijkt nu nog maar € 30,- m2 waard te zijn.

Volgens de gemeente heeft zij 3,4 hectare uitgegeven, waarvan 0,5 hectare als parkeerterrein.

Eigenlijk zou ik dat moeten narekenen, want de gemeente goochelt graag met cijfers, maar daar heb ik even geen zin in. Ik neem de door de gemeente verstrekte cijfers dus voor waar aan. Dat wil zeggen 2,9 hectare tegen € 60,- m2 en 0.5 hectare tegen € 30,- m2.

Dat is een korting van respectievelijk € 50,- en € 80,- m2 ten opzichte van de prijs die 6 maanden eerder (als zijnde als marktconform) werd voorgesteld.

Grappig genoeg krijgt de met SWL overeengekomen grondwaardeprijs nu ook de kwalificatie marktconform.

Volgens mij hebben ze dan ook bij de gemeente geen flauw benul wat het woord inhoud, maar heeft de ervaring ze geleerd, dat als je de gemeenteraad verteld dat iets marktconform is, ze het zonder aarzelen goedkeuren.

Wat kost de gemeente deze korting op grondwaarde? Dat is eenvoudig uit te reken.

6% over 29.000 x € 50,- = € 87.000,- en 6% over 5000 x € 80,- = € 24.000,-. Samen goed voor € 111.000,-.

Net niet genoeg voor het bedrag dat ze het komende jaar nodig hebben, maar het zit wel lekker in de buurt.

wethouder Boland

wethouder Boland

Die korting geldt natuurlijk niet alleen voor dit jaar, maar ook voor de komende 25 jaar, dus in totaal pakweg 3 miljoen euro.

Maar goed, dat geld zijn we dus kwijt en we mogen Willem de Vries feliciteren met de succesvol verlopen onderhandelingen.

Maar het ergste staat nog te gebeuren. De wethouder die dit resultaat heeft bereikt (en daarvoor eerst een half miljoen heeft uitgegeven) gaat straks onderhandelen over de verkoop van de resterende grond.

Daaruit zal alles betaald moeten worden waar de Enkhuizer bevolking wat aan heeft.

Ik houd mijn hart vast.

augustus 1, 2009 Posted by | Boland, Uilenbanen | Plaats een reactie

Kostenneutraal

stella3Op het blog van Stella Quasten lees ik dat ze een motie heeft ingediend over het nieuwe vlekkenplan van het recreatieoord Enkhuizerzand.

Vier maanden geleden schonk ze, (op aandringen van het college) zonder enige op of aanmerking een tennisbaanexploitant nog een half miljoen belastinggeld.

Nu wil ze weten of de opwaardering van dat vlekkenplan wel “kostenneutraal” is. Tja, als het kalf verdronken is wil men nog wel eens een put dempen.

Hoewel Stella mijn waarschuwing bij de aankoop van de Uilenbanen nogal hooghartig in de wind sloeg, ben ik de beroerdste niet en wil ik best opnieuw helpen.

Vergeet dat gezever over kostenneutraal. Niemand weet precies wat dat inhoud. Bovendien is het niet meer dan een “uitgangspunt”. Geen enkele college in de toekomst zal zich er iets aan gelegen laten liggen. Kostenneutraal is niet meer dan een vage belofte, waarvan de uitkomst uiterst twijfelachtig is.

Als er een boulevard moet komen, zoals stadsvisie 2030 lijkt te willen suggereren, dan wordt die heus niet opgebracht door de eigenaren van een vakantiewoning op het Enkhuizerzand.

In plaats van je te verdiepen in “kostenneutrale toekomst verwachtingen” is het beter aandacht te schenken aan de zakelijke afspraken die nu worden gemaakt.

Goedkeuring van het vlekkenplan = goedkeuring van een nieuwe erfpachtovereenkomst met Sprookjeswonderland voor 2.4 hectare nu en 1 hectare later.

sinterklaasTegen welke prijs wordt die grond verhuurd? Volgens de gemeente zou de prijs (op basis van de huidige grondwaarde) circa 5 euro de meter moeten zijn. Zie hiervoor de brief die zich in het Uilenbanendossier bevind.

Tenzij de gemeente met 2 maten meet, zou dat ook voor Sprookjeswonderland moeten gelden.

De 2.4 hectare die zij nu gaat uitgeven moet dus 120.000 euro per jaar opbrengen. Uiteraard met een jaarlijkse aanpassing aan de geldontwaarding.

Het mag natuurlijk ook meer zijn, maar al het mindere is Sinterklaas spelen met geld van de belastingbetaler.

mei 11, 2009 Posted by | Enkhuizerzand, Quasten | 1 reactie

Erfpacht perikelen

Een van de meest interessante bepalingen in de erfpachtovereenkomst tussen de gemeente en de exploitant van de Uilenbanen was, dat de gemeente de waarde van de op erfpachtgrond gerealiseerde woning zou vergoeden als het contract beëindigd zou worden.

Voor zover ik weet was de erfpachtovereenkomst er voor dat de woning er stond. Bovendien stond de woning er, voordat de Raad een vergunning had verstrekt.

De Raad heeft pas achteraf, bij wijze van uitzondering, een woonbestemming toegekend.

De volgende vragen dringen zich op.

Welk gemeentelijk belang was er gediend met het opnemen van een schadevergoeding voor iets, waarvoor de Raad nog toestemming voor moest verlenen?

Zou de Raad überhaupt in staat geweest zijn haar toestemming te weigeren, nu ze eerder een overeenkomst had gesloten die impliciet uitging van het verlenen van zo’n vergunning voor een woonbestemming?

Wist de Raad op het moment dat ze de vergunning verleende, dat ze daarmee ook meteen de verplichting aanging de waarde van de woning te vergoeden, als het contract zou worden beëindigd?

In haar raadsbrief laat het college weten dat zij een principeovereenkomst heeft bereikt over de erfpachtovereenkomst met Sprookjeswonderland.

Goedkeuring van het vlekkenplan resulteert tevens in het aangaan van de erfpachtovereenkomst.

Het zou, gelet op de ervaringen uit het verleden, wellicht verstandig zijn als de Raad eerst even kennis zou nemen van de inhoud van die erfpachtovereenkomst.

Al was het maar om toekomstige teleurstellingen over de gemaakte afspraken te voorkomen.

mei 6, 2009 Posted by | Uilenbanen | Plaats een reactie

Voorkauwen.

Op 12 mei zal de gemeenteraad een nieuw vlekkenplan goedkeuren voor het recreatiegebied Enkhuizerzand. Het is een verbetering van het vorige vlekkenplan, mogelijk gemaakt door de aanschaf van de Uilenbanen, die een efficiëntere indeling mogelijk maakt.

Volgens het raadsvoorstel komt er 1.3 hectare meer vrij voor exploitatie en daarmee lijkt de vraag die raadslid Joke Kuijsten eerder stelde, hoe wordt de uitgave voor de aankoop van de Uilenbanen gedekt, beantwoord.

uilenProbleem is echter, dat de vraag weinig relevant was. De vraag die zij, of welk ander raadslid dan ook, had moeten stellen was.

Waarom betaald de gemeente een oprot-bonus aan een ondernemer die zijn verliesgevende activiteiten wil beëindigen. Want dat is wat er feitelijk is gebeurd.

De grond, 3 van de daarop gerealiseerde tennisbanen, alsmede de verblijfsruimte (kantine) waren eigendom van de gemeente en in erfpacht uitgegeven. De door de ondernemer zelf gedane investering bestond uit de aanleg van een 3 tal hardcourtbanen en een aanvankelijk illegaal geplaatst houten chalet als woonvoorziening voor hemzelf.

Het enige wat de ondernemer kon verkopen was de exploitatie van dit geheel (voor een beperkt aantal jaren). De waarde daarvan was nul, aangezien de exploitatie verliesgevend was.

Dat er sprake was van mogelijk andere kopers (en daarom haast geboden was) berust op een fabeltje.

Het betalen van een oprot-bonus kan onder omstandigheden te rechtvaardigen zijn, maar hier was dat kennelijk niet het geval en werd zij bedekt met een “aankoop sausje” zodat het door de raadsleden zonder kauwen kon worden doorgeslikt.

Dat er 1.3 hectare extra ter exploitatie vrijkomt is mooi, maar dat voordeel behoort toe aan degenen die normaliter de rekeningen betalen, namelijk de Enkhuizer belastingbetaler.

Het grootste probleem van de Enkhuizer raad is niet dat er mensen in zitten die kritiek leveren zonder dat ze een oplossing daarbij leveren, zoal Jan van Oostende het formuleerde.

Het grootste probleem is, dat de overgrote meerderheid kritiekloos elke oplossing doorslikt die ze wordt voorgekauwd.

mei 4, 2009 Posted by | Uilenbanen | 1 reactie

Haastwerk.

(Big Spender) Boland

(Big Spender) Boland

Tijdens de behandeling van de aankoop van de Uilenbanen liet wethouder Boland nog weten dat hij eind 2009 de eerste biedingen verwachte op het verbeterde vlekkenplan.

Dit (naar ik aanneem) ter rechtvaardiging van de enorme haast die betracht werd bij de aanschaf van de Uilenbanen.

In de krant lees ik echter, dat men er inmiddels van uitgaat dat de camping nog wel 5 jaar in zijn huidige staat zal blijven functioneren.

De realistisch verwachting is namelijk, dat projectontwikkelaars niet in de rij zullen staan om een dergelijk project te hand te nemen.

De klemmende vraag aan Raad en College blijft dan ook, waarom zo snel gehandeld, waarom zoveel geboden om een bedrijf schadeloos te stellen dat verlies leed.

Het gaat per slot van rekening om ruim een half miljoen aan belastinggeld. Maar zolang de Raad niets vraagt, hoeft het College ook niet te antwoorden.

Uiteraard had de Raad die vraag beter kunnen stellen toen ze het voorstel in behandeling nam, maar het feit dat ze dat naliet onslaat haar niet van de verplichting om daar tegenover de kiezer verantwoording over af te leggen. Tot op heden is dat niet gebeurd.

Waarschijnlijk hopen ze, dat het verbeterde vlekkenplan (toegezegd in april) uitkomst bied.

Ik help het ze hopen, maar vrees het tegenovergestelde.

maart 15, 2009 Posted by | Geldsmijten, Uilenbanen | Plaats een reactie

Uilengate

christianOp zijn weblog maakt Christian Bokhove melding van het feit dat een opmerking van een van de insprekers (over een door hem verricht onderzoek bij de KvK naar de financiële positie Noordvaarders BV), niet voorkomt op de bandopname van de raadsvergadering van 6 januari 2009. Althans dat beweren zowel de raadsgriffier, als de notulist.

Heel merkwaardig, om dat ik die opmerkingen, (luisterend naar het radioverslag) wel heb gehoord. Ik schrijf daar zelfs 3 uur na de vergadering een berichtje over, dat U hier kunt lezen.

Pas veel later, 11 februari 2009, vraag ik zelf bij de KvK een uittreksel over Noordvaarders BV en wat blijkt, de informatie die ik op 7 januari optekende uit de mond van een van de insprekers, komt exact overeen met wat er in dat uittreksel staat vermeld.

Christian vraagt zich af of hij uilig is geworden omdat hij het ook heeft gehoord, maar het nu blijkbaar niet op de band staat. Dat hoeft hij niet te doen. Ik weet namelijk zeker dat die opmerkingen zijn gemaakt, mijn bericht op 7 januari bevestigt dat.

Om een of andere reden wenst de raadsgriffier echter de feiten te verdoezelen.

De klemmende vraag daarbij is, wie of wat wil hij daarmee in bescherming nemen.

De Raad, die uit luidheid of onbekwaamheid (wie zal het zeggen) een besluit nam, dat de belastingbetaler een half miljoen kost, zonder dat die er iets anders voor terug krijgt dan een nieuw vlekkenplan (dat de wethouder nog moet gaan maken).

Mede eigenaar

 

Of wellicht het College, dat er zo’n haastwerk van maakte om dit voorstel door de raad te loodsen op basis van dubieuze informatie.

[Dubieus, omdat het voorzag in een schadevergoeding voor een bedrijf dat wilde stoppen (nadat het jarenlang verlies had geleden). Of omdat onroerende goed werden getaxeerd, dat niet van dat bedrijf was. Of omdat men deed voorkomen grond te kopen, terwijl men die grond al in eigendom had.]

Of misschien wel beide?

Het ter verantwoording roepen van het College over de gang van zaken is voorbehouden aan de Raad.

Of zij dat ooit zal doen valt (gelet op haar eigen rol in deze) te betwijfelen.

Gelukkig moet de Raad zich eens in de vier jaar ook verantwoorden tegenover de kiezer voor de besluiten die ze in het verleden heeft genomen.

Wellicht is dat dan het moment om de nieuwe kandidaten er van te overtuigen, dat ze moeten onderzoeken waarom er, op basis van zulke zwakke argumenten, zoveel geld is uitgegeven. Al was het maar om herhaling te voorkomen.

februari 21, 2009 Posted by | Uilenbanen | 1 reactie