Genoeg gewaarschuwd.

Nadat de gemeenteraad en college waren geïnformeerd en de krant daar een uitgebreid verslag van had gedaan,  was het gisteravond tijd om de direct betrokkenen te informeren over de plannen met het recreatieoord Enkhuizerzand. De zogenaamde stakeholders. Wat bleek? Op één uitzondering na bleek aan ieders belang gedacht. Jan Publiek, de reddingsbrigade, de zeilschool, de … Lees verder Genoeg gewaarschuwd.

Beoordeel dit:

Uitstel

Tijdens de raadsvergadering van januari besloot de raad (met algemene stemmen) om de tot dan geldende vergoeding voor fraktievergaderkosten (een jaarlijks bedrag van € 500,-) om te zetten in een algemene fractiekostenvergoeding. Aangezien er in de raad 10 fractie’s zitten is er de afgelopen 3 jaar bijna € 15.000,- aan fractievergaderkosten betaald. Daarbij is het … Lees verder Uitstel

Beoordeel dit:

Dichttimmeren

Vandaag besteedt de Enkhuizer Krant aandacht aan de opvattingen van de actiegroep Enkhuizer Zand onder leiding van Netty Reder. De actiegroep heeft een website waarop sinds 2014 geen nieuwe berichten zijn verschenen. Er is ook een facebookpagina waarvoor hetzelfde geldt. De actiegroep bepleit het behouden van de bestaande camping. Heb ik geen enkel probleem mee, … Lees verder Dichttimmeren

Beoordeel dit:

Van wanten weten.

Aanvankelijk wilde de gemeente het voor de gemeenteraad nog geheim houden wie het REZ uit het slop zou kunnen trekken, maar dat voelde nogal ongemakkelijk, dus nu mag iedereen het weten. Het blijkt dus Peter Tuin Holding te zijn, gevestigd in ‘t Zand. Deze houdstermaatschappij blijkt eigenaar te zijn van een zevental bedrijven. Waaronder een … Lees verder Van wanten weten.

Beoordeel dit:

Meemaken

Gisteren naar de openbare fractievergadering van de lokale VVD geweest. Vanuit het oogpunt van public relations een geslaagde bijeenkomt. Ik schat meer dan 50 aanwezigen. Politiek gezien was de bijeenkomst minder effectief. Daarvoor zijn twee redenen te noemen. Eén daarvan noemde ik al in mijn vorige kanttekening “Rijk de fabelen”. Zouden de leden zichzelf zodanig … Lees verder Meemaken

Beoordeel dit:

Budget neutraal

Het raadsvoorstel aangaande de herontwikkeling van het REZ suggereert, dat de raad gevraagd wordt een keuze te maken uit drie scenario’s. De wens van het college is dat er een doorstart wordt gemaakt op basis van de oorspronkelijk vastgestelde uitgangspunten. De voorliggende vraag (die tijdens de eerstkomende raadsvergadering moet worden beantwoord) is dus of zo’n … Lees verder Budget neutraal

Beoordeel dit: