Dik Trom

diktromVolgende week dinsdag wordt er (op verzoek van Wim Stolk) een extra raadsvergadering ingelast om het rapport te bespreken dat informateur Keur (SP ex-wethouder uit Leiden) over zijn verkenningen heeft gemaakt.

Dat wordt dus weer lachen.

Laten we er even van uit gaan dat Stolk (en zijn vriendje uit Leiden) drie nieuwe wethouders heeft weten te vinden die voor 13 maanden het werk van de bestaande wethouders willen overnemen.

Een geheel nieuw coalitie akkoord schrijven lijkt me verspilling van tijd, dus ze gaan aan het werk op basis van het bestaande akkoord.

Van de 6 fracties die het begrotingsakkoord sloten zijn er inmiddels 3 afgevallen toen het over de Drommedaris ging en het er dus om spande.

In plaats van Boland te kapittelen over het feit dat hij veel meer had uitgegeven dan de Raad hem aan krediet had verstrekt, (waarmee hij het budgetrecht van de Raad volledig aan zijn laars lapte), werden er door 3 van de 6 bondgenoten alleen maar complimenten uitgedeeld vanwege de vasthoudendheid van de wethouder.

Als er een moment geweest was om een motie van wantrouwen in te dienen, dan was het gisteren geweest. Dat is niet gebeurd, dus Boland kan met zijn hand op zijn hart verklaren dat hij nog steeds het volledige vertrouwen van een meerderheid van de Raad geniet.

De coalitiepartijen hebben weliswaar drie weken geleden hun steun aan de wethouders ingetrokken, maar aanstaande dinsdag zal blijken dat die steun (nu de hobbel van de Drommedaris genomen is) als bij toverslag weer terug is.

De drie wethouders hebben al verklaard dat zij bereid zijn om hun werkzaamheden  (zelfs demissionair) voor te zetten, maar ook dat is niet nodig, want aanstaande dinsdag zal het college ongetwijfeld opnieuw de vertrouwensvraag stellen.  Dan zal blijken dat CU en GL weer terugkeren naar de moederschoot zodat het college op de oude voet kan doorgaan.

Stolk spDe coalitie zal namelijk fijntjes uitleggen, dat vervanging van de drie wethouders een extra besparing voor 2013 noodzakelijk maakt van rond de € 200.000,-  en ik zou niet weten welke van de 6 fracties dat voor zijn rekening wil nemen.

Ik denk alleen de SP, maar is dat ook niet de partij die zo bezorgd is over de bezuinigingen die de minima treffen. Denkt Stolk werkelijk dat het een bijstandsmoeder ook maar een lor kan schelen of er een wethouder komt die lid van de SP is? Ik dacht zo maar van niet.

De SP dankt haar huidige zetel aantal aan de consequente koers die voorganger Bokhove voerde.

Dat de koers die Stolk heeft ingezet meer naar de smaak van Wijchers (NE) is, zorgt ongetwijfeld voor prettiger verhoudingen, maar of de SP daarmee punten scoort waag ik te betwijfelen.

De brave Enkhuizer voorman van de SP doet me nog het meest denken aan de hond van Dik Trom. Deze jeugdheld won ooit een race met hondenkarren door een worst aan een stok te hangen en die voor de neus van zijn hond te hangen.

Hoe hard de hond ook liep, de worst kwam nooit dichterbij. Maar wie is in deze beeldspraak dan Dik Trom zult U zich afvragen. Het antwoord daarop mag U zelf bedenken.

Hoedje schrikken.

Hoewel ik het dus eens ben met de conclusie van het college dat ze rustig nog een jaar door kunnen gaan vind ik de aanvullende opmerkingen die ze daarbij (in het NHD vandaag) maken merkwaardig.

Zowel Kok als Boland menen dat een zakencollege de beste oplossing is, maar dat moet dan wel de steun hebben van de volledige Raad, menen beide heren.

De enigen die tot dusver hun steun aan het college hebben opgezegd zijn de partijen waar zij zelf lijstaanvoerder van zijn en die vormen een minderheid in de Raad.

Dat het college daarop besloot haar functie ter beschikking te stellen was natuurlijk een absurd besluit, maar het college gaat nu  eenmaal over haar eigen besluiten en absurditeit is een terugkerend verschijnsel in de Enkhuizer gemeentepolitiek.

Waarom is het plotseling belangrijk dat het college (in haar nieuwe hoedanigheid van demissionair) gesteund worden door de voltallige Raad? Hebben ze ooit eerder een voorstel ingetrokken of niet ingediend, omdat het niet de voltallige steun van de Raad had?

Wat mij betreft is de kwestie simpel. Zolang een meerderheid van de Raad zijn vertrouwen in het college niet heeft opgezegd blijven ze gewoon doen waar ze voor worden betaald en bepaald de kiezer uiteindelijk of ze wel of niet zullen terugkeren.

Als ze daar geen zin meer in hebben, dan mogen ze wat mij betreft ook vertrekken, maar ik ga er dan wel van uit dat ze dan fatsoenshalve geen aanspraak maken op doorbetaling via een wachtgeldregeling.

Het zakencollege, waar Kok en Boland voorstander van zeggen te zijn, hebben ze feitelijk zelf al gerealiseerd door zichzelf demissionair te verklaren.

Boland probeert (in het NHD) de coalitiepartijen in bescherming te nemen door hun besluit, de steun aan het college in te trekken (onder de gelijktijdige verklaring dat men het volste vertrouwen in het college had) als een logisch besluit te kwalificeren.

Daarmee hoopt hij waarschijnlijk te bereiken, dat de reactie van het college op dat besluit ook logisch wordt gevonden. Mogelijk dat onze politiek elite deze knollen voor citroenen wil accepteren, maar iemand met gezond verstand begrijpt heus wel, dat het hier om een slecht uitgevoerd politiek toneelstukje gaat.

Hoewel de betrokkenen zich er normaliter op laten voorstaan slechts het belang van de stad te dienen, is daar in dit geval geen sprake van.

Dat neemt niet weg dat het voortdurende zwijgen van de oppositie pijnlijke vormen begint aan te nemen.

Of zou wethouder Kok toch gelijk hebben met zijn bewering, “dat ze zich een hoedje zijn geschrokken”.

Struisvogels

Gisteren las ik in het NHD, dat de gemeenteraad van Hoorn heeft besloten om Hollandia NIET met behulp van een gekunstelde erfpacht constructie uit de brand te helpen.

We mogen daaruit concluderen dat de gemeenteraad in Hoorn in dat soort van kwesties een wat volwassener houding aanneemt dan de gemeenteraad van Enkhuizen in gelijksoortige situaties.

In ieder geval nam men de moeite de “voors” en “tegens” van zo’n reddingsoperatie publiekelijk te bespreken. Hoe anders gaat dat in Enkhuizen.

Ik bedoel natuurlijk de afkoop van erfpachtrechten (van de Uilenbanen) ten behoeve van de uitbreiding van Sprookjeswonderland.

Het raadsvoorstel daartoe is een opeenstapeling van disinformatie en werd er (zonder behandeling in de commissie) binnen een kwartier doorheen gejast.

Kosten van deze steunoperatie, meer dan een half miljoen. Een bedrag dat we nu tekort komen bij een recente grondaankoop.

Ik heb daar in het verleden uitgebreid over geschreven en wie daar belangstelling voor heeft moet in de rubriek “Waar gaaat het over”  (eerste kolom rechts naast de berichten) op Uilenbanen klikken, dan krijgt men alles wat ik daar over geschreven keurig in chronologische volgorde op zijn scherm.

Maar niet alleen het raadsvoorstel bestond uit disinformatie, ook in de notulen van die vergadering werden gemanipuleerd.

Als je als Raad niet in staat bent om disinformatie te herkennen of er gemakshalve maar overheen leest, dan moet je ook niet verbaasd zijn als  je er vaker het doelwit van bent. Want als je op dat punt een vinger geeft, dan ben je al gauw je hele hand kwijt.

Uiteindelijk eindig je dan met dossiers als de Drom en het SMC, waarbij er honderdduizenden, zo niet miljoenen euro’s worden verspilt aan de natte dromen van enkelingen. Dat is geen toeval, maar het logische gevolg van het feit dat je je taak als toezichthouder niet serieus neemt en het verspreiden van disinformatie.

De coalitiepartijen hadden dat kunnen voorkomen door iets kritischer te kijken naar de informatie die hun werd voorgekauwd, maar kennelijk beschouwen ze dat niet als hun taak.

Dat is natuurlijk een misvatting, maar leg ze dat maar eens uit. Als je iets opschrijft wat ze niet aanstaat dan houden ze gewoon op met lezen.

Struisvogels zijn er niets bij.

Extra besparing

Het is natuurlijk een beetje treurig dat een college dat tot vervelens toe heeft geroepen, dat ZIJ niets beslist, maar slechts datgene uitvoert wat er door de Raad wordt beslist, er de brui aan geeft op het moment dat de Raads iets anders beslist dan wat zij zelf voor wenselijk houdt.

Nog gekker wordt het als coalitiepartijen nadrukkelijk hun vertrouwen in het college uitspreken, maar weigeren het nog langer te steunen.

Wat voor het college kennelijk voldoende aanleiding is om hun functie ter beschikking te stellen, teneinde in alle rust van het wachtgeld te kunnen gaan genieten.

Het lijkt me, dat zolang een meerderheid van de Raad zijn wantrouwen niet tegen het college heeft uitgesproken een college gewoon datgene moet doen waarvoor ze wordt betaald. Namelijk, de beslissingen uitvoeren die de Raad heeft genomen.

Dat wethouder Boland daar moeite mee heeft is, getuige zijn optreden rond een eerdere raadsbeslissing over de Drommedaris, duidelijk.

Maar als hij een kerel was geweest, dan hij hij die opvatting tijdens de daarvoor geplande raadsvergadering verdedigd.

Maar door zijn positie ter beschikking te stellen denkt hij kennelijk zijn verantwoording te kunnen ontlopen.

Vanavond is er een Presidiumvergadering en te hopen valt dat een meerderheid van de Raad het hoofd koel houdt. Haast lijkt me in dit geval geen goede raadgever.

Maar een ding is nu al zeker, vervanging van deze heren zal een extra besparing noodzakelijk maken van meer dan € 200.000,- op jaarbasis.

Welzijn

Nadat de coalitiepartijen (VVD/D’66, NE, CDA) vorige week nog even een moment van glorie hadden weten te bewerkstelligen door zich in het NHD tegen belastingverhoging te verklaren (zonder daarover de oppositie te raadplegen), kwam deze week de domper.

De oppositie kwam met met een amendement (ook zonder belastingverhoging) en (boontje komt om zijn loontje) zonder de coalitie nog te raadplegen.

Coalitiewoordvoerder Stomp (VVD/D’66) voelde zich in zijn wiek geschoten, buitengesloten en verlangde toezeggingen van de oppositie die plotseling een meerderheid vormde, omdat hij zich anders op zijn positie zou beraden.

Op dat moment had ik geen idee wat hij daarmee bedoelde, maar het klonk als “geef me een reep of ik poep in mijn broek”.

Wat volgde was een langdurige ruis op de radio. Toen de dames en heren weer terug waren bleek dat Stomp zijn reep niet had gekregen en stond hem dus kennelijk niet anders te doen dan zichzelf te bevuilen.

Tot mijn verbijstering trok hij zijn steun voor het college in. In wat voor wereld leven we in hemelsnaam. Je krijgt een keer je zin niet en dan trek je je steun voor het college in? Wat valt het college te verwijten?  Is de essentie van een minderheidscollege niet, dat je af en toe je zin niet krijgt, omdat je nu eenmaal een minderheid vormt?

Wat is dit voor verwend kleutergedoe.

Hoe dan ook, het intrekken van de steun door de coalitiepartijen was voor het college reden genoeg om hun zetels ter beschikking te stellen.

Ik had niet de indruk dat ze daar er rouwig om waren. Waarschijnlijk beseften ze inmiddels ook wel dat je niet eindeloos door kunt gaan met het vertellen van smoezen.

Gelukkig voelen wethouder Franx en Kok zich gesteund door hun achterban zodat we ons geen zorgen hoeven maken over hun psychisch welzijn.

Beide hadden welgeteld 1 steunverklaring, maar een kinderhand is gauw gevuld.

Eigen boezem

Op de gemeentelijke website zijn hier de stellingnames te lezen die de diverse politieke partijen in het kader van de programmabegroting 2013 hebben gepubliceerd. Interessant, dus aanklikken en lezen.

Twee partijen PvdA en SP doen daarin uitspraken over de informatievoorziening aan de burger. Daar ben ik het helemaal mee eens, maar ze mogen wat mij betreft ook wel de hand in eigen boezem steken.

Op de informatievoorziening van de gemeente valt in mijn ogen niet zoveel aan te merken. Met uitzondering van Agora dat nu nog schuilgaat achter een inlogcode, maar eigenlijk gewoon openbaar zou moeten zijn.

Het presidium evalueert vanavond het BOB vergadermodel, waar Agora deel van uitmaakt.

Gewoonlijk lees je niets over wat er in het Presidium (vergadering van alleen fractievoorzitters) wordt afgesproken en ik ben dus benieuwd of daar deze keer een uitzondering op wordt gemaakt.

Want het probleem ligt volgens mij niet zozeer bij de gemeente, maar bij de politieke partijen die deel uitmaken van de gemeenteraad.

Nooit eerder waren de mogelijkheden voor massacommunicatie zo eenvoudig en zo goedkoop en toch slagen politieke partijen er steeds minder in om de burgers te betrekken bij het werk dat ze doen.

Veel wordt er achter gesloten deuren behandeld en dat daar zelden iets van naar buiten doordringt valt niet zozeer de gemeente te verwijten (die weinig meer kan doen dan zouteloze, door iedereen gedeelde opvattingen uitdragen), maar aan de politieke partijen zelf, die hun rol als opiniemakers ernstig verwaarlozen.

In een poging die impasse te doorbreken heb ik alle partijen voorgesteld om een gezamenlijk forum op te richten waarop ze zich aan de Enkhuizer bevolking zouden kunnen presenteren.

Ik heb daar, behoudens Stella Quasten en Christian Bokhove, van geen enkel raadslid een reactie op gekregen.

SP en PvdA hebben gelijk, beeldvorming en oordeelsvorming vindt te veel binnenskamers plaats, maar dat kunnen ze makkelijk zelf veranderen.

Door de hand in eigen boezem te steken en meer op hun site te publiceren of te reageren op berichten op dit forum.