Kletsmeiers.

In een brief van 22 november informeert Beramco (het verhuisbedrijf dat namens Droomparken/Orez en de gemeente de verhuizing naar de nieuwe camping regelt) de campingbewoners over de stand van zaken. Men weet dat de provincie het voornemen heeft om een reactieve aanwijzing te geven, maar omschrijft dat als “vragen van de provincie” waarover nog overleg … Lees verder Kletsmeiers.

Beoordeel dit:

De olifant in de kamer

De krant pakt lekker uit vandaag met de kop, dat het Enkhuizerzand (door het ingrijpen van de provincie) op losse schroeven staat. Vervolgens schetst men de nog resterende mogelijkheden. Herinrichten overeenkomstig de wensen van de provincie, dan wel in beroep gaan tegen het besluit van de provincie. Als gebruikelijk laat de krant de olifant in … Lees verder De olifant in de kamer

Beoordeel dit:

Even navragen.

Natuurlijk is het leuk als vanuit onverdachte bron (mijn voormalige huisarts) wordt bevestigd wat je al jarenlang beweert. Namelijk, dat de raadsleden liever een beetje tegen B&W aanschurken, dan dat ze bezig zijn met het houden van toezicht. Met als gevolg, dat als dingen misgaan, ze meteen ook spectaculair misgaan. Het SMC in de Vijzelstraat … Lees verder Even navragen.

Beoordeel dit:

Vragen stellen.

De meeste lezers van mijn blog zullen er wel rekening mee hebben gehouden, maar voor alle anderen, zoals het college, de gemeenteraad, Droomparken, de belangenvereniging van de campingbewoners en en de zeilschool (om er een paar te noemen) moet het toch als een verrassing komen dat provinciale staten van plan is de herontwikkeling van het … Lees verder Vragen stellen.

Beoordeel dit:

Narrig

Waar ik wel een beetje narrig van word zijn die vrolijke, niks aan de hand berichten, die het NHD mij aanreikt. Ik weet het, ze kunnen er niks aan doen, want ze zijn nu eenmaal verslaggever en ze moeten verslag doen van wat ze wordt verteld. Door zo’n Andries Bruil (van Droomparken) bijvoorbeeld. Die is … Lees verder Narrig

Beoordeel dit:

Faliekant verkeerd.

In de nota “beantwoording zienswijzen” (hier te vinden) staat onder algemene inleiding het volgende. Keuze voor Vestingmodel De aanbesteding heeft geleid tot twee mogelijke modellen (de ‘Vesting’ en ‘Havens’) dat in 2017 is gepresenteerd. Daarbij is door de raad en de inwoners gekozen voor het vestingmodel. De laatste zin is een pertinente onjuistheid. Raad en bevolking … Lees verder Faliekant verkeerd.

Beoordeel dit:

Beneden hun waardigheid

In de anterieure overeenkomst, die de gemeente in oktober 2018 met Orez BV sloot, komt de volgende bepaling voor. Artikel 21. Overdracht van rechten. Het is de Exploitant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeente zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst en/of eventuele met de Overeenkomst samenhangende overeenkomsten tussen partijen over … Lees verder Beneden hun waardigheid

Beoordeel dit:

Kat in de zak?

Het dilemma voor de raad vanavond is, keurt ze het voorliggend bestemmingsplan goed, in welk geval ze er vrijwel zeker van kan zijn, dat het ZZM en de IJsselmeervereniging zich tegen dat besluit zullen verzetten. Tenzij natuurlijk de provincie beiden te vlug af is door bezwaar te maken tegen het aantal geplande woningen. (200) Of stelt … Lees verder Kat in de zak?

Beoordeel dit:

Stoere Taal.

Op 18 oktober schreef ik een column over de stoere taal die Nieuw Enkhuizen had gebezigd op de sociale media over de afspraken tussen B&W en Droomparken. Die afspraken betroffen een inspanningsverplichting in het geval de ontwikkeling van het Enkhuizerzand voorspoedig zou verlopen. Daarbij ging het om een stuk grond, dat nu nog deel uitmaakt … Lees verder Stoere Taal.

Beoordeel dit: