Bestuurlijke wanvertoning.

Goed, raadslid Stemmler mag dan tot de hors categorie behoren voor wat betreft onwetendheid inzake de ontwikkelingen op het REZ. De overige participanten, waaronder wethouder Struijlaart, bleven daar niet ver bij achter. Wat Versteeg (HEA) van Galen (CDA) Aukes (NE) de Jong (EV!) met elkaar gemeen hebben is dat ze uitsluitend afgaan op wat hun … Lees verder Bestuurlijke wanvertoning.

Beoordeel dit:

Onwetendheid.

Gisteravond weer eens iets gedaan wat ik maanden niet meer had gedaan. Met gevaar voor eigen leven luisteren naar de vergadering van de raadscommissie grondgebied. Deze bijeenkomsten zijn bedacht voor mensen die het leuk vinden om te vergaderen over zaken waar ze eigenlijk geen verstand van hebben. Raadsleden dus. Met inachtneming van de regel dat … Lees verder Onwetendheid.

Beoordeel dit:

Twee maten.

Gaf de raad in december 2019 het college nog de opdracht om de opvattingen van de provincie te vuur en te zwaard (en met alle beschikbare juridische middelen) te bestrijden. Inmiddels heeft het gezonde verstand de overhand gekregen en zijn alle provinciale wensen (door middel van een herstelbesluit bestemmingsplan) ingewilligd. Het zelfde kan gezegd worden … Lees verder Twee maten.

Beoordeel dit:

Wensdenken

Het raadsvoorstel “vaststellen van de gewijzigde regeling bestemmingsplan Enkhuizerzand en IJsselmeergebied”, dat op 15 september in de commissie grondgebied zou worden behandeld, komt de volgend alinea voor. Ook heeft OREZ een uitgebreid participatieproces doorlopen waarvan u de uitkomst is gepresenteerd. Bij de voorbereiding van het voorliggende besluit is hieraan dan ook nadrukkelijk aandacht besteed en … Lees verder Wensdenken

Beoordeel dit:

Buitenkansje.

Ik ben begonnen om alle kwesties rond het REZ, die ik niet begrijp of waarover ik me verbaas onder te brengen in één rubriek. Legpuzzel. Zodat daar geleidelijk aan een verzameling puzzelstukjes ontstaat waarvan het makkelijker is om ze met elkaar in verband te brengen. Het plan “vesting” was een mooi plan, waarvan eigenlijk vanaf … Lees verder Buitenkansje.

Beoordeel dit:

Struisvogel nieuws.

Vandaag 3/4 pagina in het Noordhollands Dagblad over de 5 werelden die Droomparken wil gaan realiseren op het Enkhuizerzand. Waarbij men zegt rekening te hebben gehouden met de inbreng van kritische inwoners. Ik heb nieuws voor het NHD. Ik was één van de 13 participanten, waarvan er misschien 2 kritisch genoemd mochten worden, terwijl alle … Lees verder Struisvogel nieuws.

Beoordeel dit:

Regie voeren.

Vandaag lees ik in de krant dat Europarcs (eigendom van Wilhelmus Laurentius Vos uit Apeldoorn) Droomparken (eigendom van Adrianus Wilhelmus Anthonius Vos te Apeldoorn) heeft overgenomen. Volgens de krant gaat het om twee familiebedrijven die onder eigen naam verder blijven gaan. Of Wim en Adje familie van elkaar zijn weet ik niet, gelet op de … Lees verder Regie voeren.

Beoordeel dit:

Geen nieuwe vertraging?

De enige bruikbare “over land” ontsluiting voor het ZZM loopt via het REZ en het streven van de Enkhuizer politiek, om een dergelijke ontsluiting voor eeuwig en altijd onmogelijk te maken heb ik altijd voor tamelijk infantiel gehouden. De kans, dat “the powers that be” zouden bezwijken en gehoor zouden geven aan het kortzichtige geroep … Lees verder Geen nieuwe vertraging?

Beoordeel dit:

Kwaliteitszone?

In de brief, die Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de gemeente Enkhuizen schreef (naar aanleiding van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Enkhuizerzand/IJsselmeergebied) komt de volgende passage voor: Het bestemmingsplan voorziet noch in een bebouwingsvrije en publiek toegankelijke zone van 200 meter langs de dijk (kwaliteitszone) noch in de handhaving van aantrekkelijke open ruimtes teneinde … Lees verder Kwaliteitszone?

Beoordeel dit: