Strak plan

rezGoed, er is een plan voor de herontwikkeling van het REZ.

Ziet er prima uit natuurlijk, dat heb je altijd met zulke plannen. Het volk krijgt zelfs inspraak in de vorm van twee verschillende uitvoeringen. Ik heb geen voorkeur.

Mijn belangstelling gaat naar de financiële onderbouwing van een en ander. Met andere woorden welk financieel risico neemt het college als ze de overeenkomst met de ontwikkelaars tekent?

Daar heeft de raad verder niets over te zeggen, die heeft de kaders al gesteld en die zijn budgetneutraal.

Nu is budgetneutraal een rekbaar begrip. Dat hebben we bij de Drommedaris gezien. Daar werd het budget € 400.000,- tot € 500.000,- overschreden zonder dat de raad daar erg in had.

Dat gaat vrij simpel door kosten (die oorspronkelijk onderdeel van het budget uitmaakten) daar uit te verwijderen en daar een geheel nieuw budget voor te vragen, zoals de verzwaring van de elektra (waar je dan weer vertragingskosten in wegwerkt) of door de extra kosten ten laste te brengen van andere begrotingsposten.

Die financiële onderbouwing is volgens mij nog niet bekend en zo hoort het ook in Enkhuizen. Eerst beslissen welk plaatje je het meeste aanstaat en je dan pas verdiepen in de financiële gevolgen.

Ik maak me wat zorgen over de toegangsweg tot het gebied. De bestaande T splitsing Randweg/Noorderweg lijkt me niet ideaal. SWL heeft er al op gewezen dat er een heel onaangename bocht zit in de bestaande weg. Als er in de toekomst ook nog een parkeerterrein wordt aangelegd voor het ZZM dan zal er ook iets moeten gebeuren met de weg er naar toe.

Maar wie weet verstrekken de geplande presentatie bijeenkomsten daarover wel inzicht. Zo heb ik ook belangstelling voor de bijeenkomst met de stakeholders, waaronder de sportverenigingen. En ik ben niet voor niets al jarenlang lid van de Petanque Vereniging Enkhuizerzand.

Wat me ook wel interesseert is de bijeenkomst met de Belangenvereniging Enkhuizerzand. Geen idee van het bestaan van die vereniging en hoe je daar lid van kunt worden. Op het internet zijn ze niet te vinden. Ze worden alleen in de krant genoemd.

Ik ken wel een actiecomité Enkhuizerzand maar op hun website staat niet wie er deel van uitmaken. Die website hebben ze in 2013 ooit eens gemaakt, maar daarna er nooit meer iets op gepubliceerd. Er staan wel links op naar dit blog, maar ik kan me niet herinneren dat een lid van het comité ooit op dit blog gereageerd heeft naar aanleiding van iets dat ik heb gepubliceerd over het Enkhuizerzand.

Het zelfde geldt voor de Facebookpagina die ze (ook in 2013) hebben geopend. Was bedoeld als discussieplatform. Geen enkele discussie sinds september 2013.

Is het actiecomité inmiddels een belangenvereniging geworden? Het zou zo maar kunnen.

Maar misschien wordt met Belangenvereniging Enkhuizerzand het actiecomité wel niet bedoeld en gaat het om de Belangenvereniging Camping Enkhuizerzand. Die heeft ook een Facebook pagina, die wel wordt bijgehouden.  Maar ja, de gemeente gaat (volgens het door de krant gegeven schema) 2 dagen later vergaderen met de standplaatshouders van de camping en dat lijkt me een beetje dubbelop. Dus eerst met de belangenvereniging die de standhouders vertegenwoordigt en dan twee dagen later met de standhouders zelf.

Maar misschien heeft de krant het wel mis. In een poging daarover helderheid te verkrijgen heb ik nog even op de gemeentelijke website gekeken, maar daar bleken de plannen al weer te zijn verwijderd.

Advertenties