Dichttimmeren

enkhuizerzand
surrealistisch debat

Vandaag besteedt de Enkhuizer Krant aandacht aan de opvattingen van de actiegroep Enkhuizer Zand onder leiding van Netty Reder.

De actiegroep heeft een website waarop sinds 2014 geen nieuwe berichten zijn verschenen. Er is ook een facebookpagina waarvoor hetzelfde geldt.

De actiegroep bepleit het behouden van de bestaande camping.

Heb ik geen enkel probleem mee, maar tegelijkertijd vind ik ook dat de Enkhuizer bevolking niet gevraagd mag worden om jaarlijks € 300.000,- bij te dragen aan het in stand houden van een recreatievoorziening die niet ten goede komt aan de eigen inwoners.

Nu is iets laten beheren door de gemeente altijd een kostbare aangelegenheid en ik denk dus, dat het goedkoper zou kunnen als de de campingbewoners het beheer van de camping in eigen handen zouden nemen (met behulp van een BV of Stichting), maar zolang daar geen voorstellen over worden gedaan blijft de situatie als zij is. En wordt zij op de lange termijn onhoudbaar.

Verder zegt de actiegroep het eens te zijn met de tip van Jaap de Munnik om aandelen uit te geven voor het Enkhuizerzand. Ik was ook aanwezig op de openbare fractievergadering van de VVD, waar Jaap de Munnik dat voorstel naar voren bracht.

Ik ben geen lid van de VVD en als gast tijdens zo’n bijeenkomst probeer je je toch een beetje te gedragen, maar op mijn eigen blog hoef ik me niet in te houden voor wat betreft het geven van een mening. Ik vond het een volkomen krankjorum plan.

Dat de actiegroep meent het te moeten aanbevelen pleit, wat mij betreft, niet in haar voordeel.

Stel iedere Enkhuizer heeft een aandeel, is daarmee dan de verdeeldheid opgelost? Blijkt iedereen het dan plotseling met elkaar eens te zijn over hoe het verder moet? Hoe stelt het actiecomité zich het verloop van de aandeelhoudersvergadering voor?

De kosten van het in eigen beheer opknappen van het openbare gedeelte wordt door de gemeente geschat op minimaal 2 miljoen.

Als alle inwoners van Enkhuizen een aandeel van € 100,- zouden kopen dan kom je net iets tekort om de zaak op te knappen. Maar waarom zou je individueel eigenaar van iets willen worden, waar je indirect en collectief toch al eigenaar van bent?

Bovendien gaat het om een uniek soort aandeel dat geen winst, maar alleen maar verlies oplevert.

Naast de eenmalige opknapbeurt volgt er namelijk jaarlijks onderhoud en dat zal (naar ik aanneem) toch voor rekening van de kersverse aandeelhouders komen.

Kortom een aardig voorbeeld hoe neo-liberale opvattingen tot mallotige voorstellen kunnen leiden.

Het probleem met het REZ is dat elke belangengroep vol overtuiging zijn ideeën ventileert, maar dat niemand de moeite neemt om de financiële gevolgen van die ideeën door te rekenen en duidelijk te maken.

Dat geldt niet alleen voor belangengroepen, maar ook voor de gemeente, waarvan ik steeds meer de indruk krijg dat ze eigenlijk helemaal niets aan de bestaande situatie wil veranderen.

Bij elk “plan” dat ze indienen bekruipt je het gevoel dat de mislukking al ingebakken is.

Dat zou in ieder geval in het voordeel zijn van een tweetal Enkhuizer grootheden.

Het ZZM en SWL. Beide hebben er geen enkel belang bij dat de nu nog aanwezige ruimte binnenkort zal worden “dichtgetimmerd” door een aan te leggen vakantiepark.

Het zal er dan ook wel niet van komen denk ik.

Advertenties