Reden voor aanblijven.

Aanblijven
Aanblijven

Wethouder Rob de Jong is het soort van bestuurder waarvan je mag verwachten dat hij uiteindelijk wel met de juiste oplossing van een probleem zal komen, maar wel nadat hij eerst alle andere mogelijkheden heeft uitgeprobeerd.

In de voorlichtingsbijeenkomst over het REZ (vorige week dinsdag) schijnt hij een inleiding te hebben gehouden van 10 minuten, waarna hij het woord overdroeg aan zijn ambtenaren.

Ik neem aan dat die 10 minuten meer dan voldoende is geweest om alles te kunnen vertellen wat hij over het onderwerp weet. Waarna degenen (die er de afgelopen 6 jaar niets van gebakken hebben) aan de ademloos toeluisterende raads- en commissieleden mochten uitleggen hoe het nu verder moet.

Misschien is het (achteraf gezien) wel verstandig geweest om dit soort van informatie in het geniep te verstrekken, zodat onze lokale uitverkorenen daardoor niet worden afgeleid door oprispingen van gezond verstand.

Ik begrijp dat de raadsleden inmiddels inzage hebben gekregen in de met SWL afgesloten erfpacht overeenkomst. Die bevat interessante informatie die men natuurlijk 6 jaar geleden al had moeten opvragen.

In mijn archief bevindt zich een berichtje van 11 mei 2009. Daarin becijfer ik dat de erfpacht € 120.000,- zou moeten zijn voor de 2.4 ha die toen werd uitgegeven.

Grondslag voor die berekening. Een door de gemeente gegeven opgave van de grondwaarde in 2008 van € 100,- en een door mij geschat rentepercentage van 5%.

Mijn verwijt aan Stella (in dat bericht) was dat ze geen aandacht schonk aan het feit dat goedkeuring van een vlekkenplan, tevens de goedkeuring van een erfpachtovereenkomst inhield, waarover verder geen informatie was verstrekt.

Het is een veel gebruikt trucje in gemeenteland. Als U het met A eens bent, houdt dat ook in dat U toestemming voor B geeft. Iedereen gaat uitgebreid A bestuderen en verliest (B) uit het oog.

Iets soortgelijks mochten we afgelopen dinsdag weer meemaken. Ditmaal oeverloos gespeculeer over de mogelijke gevolgen van de aanleg van een parkeerterrein. Met als dieptepunt het absurde voorstel om dan maar een tijdelijke voorziening aan te leggen. Wat het godzijdank niet heeft gehaald.

Cabaret
Cabaret

Maar de vragen die raadslid de Jong stelde mochten er natuurlijk ook wezen. Wat gebeurt er straks met  met de € 100.000,- die nu wordt uitgegeven?????

Die komt ten laste van de toekomstige ontwikkelaar van het REZ, antwoordde wethouder de Jong (?????)

En wat gebeurd er met de € 30.000,- die SWL heeft bijgedragen (????) vroeg het raadslid vervolgens, waarna de wethouder antwoorde “die blijft in grondexploitatie (????).

Kortom, cabaret van het allerhoogste gehalte en zeker goed voor een avondvullend programma in de Drommedaris

De Jong & de Jong, absurdistisch toneel van het hoogste gehalte, met een subtiele bijdrage Van der Pijl in zijn rol van fractievoorzitter van de partij die hem inmiddels heeft geroyeerd.

In de krant lees ik dat voorzitter Hekkert van Nieuw Enkhuizen het allemaal met lede ogen heeft aangezien. Mogelijk hoopt die nog op de wederopstanding van Nieuw Enkhuizen coryfee Jan Franx.

Wethouder de Jong ziet daarentegen geen enkel probleem. Hij is druk bezig zaken op de rit te zetten (om ze vervolgens te laten ontsporen denk ik dan) en laat de krant monter weten.

“Het is net als met voetbal. Je bent zo goed als je laatste wedstrijd”. Dat heeft hij dan gemeen met zijn naamgenoot de Jong, trainer bij Cambuur. Maar die is tenminste eerlijk over de reden van zijn aanblijven. Hij kan het geld niet missen.

Advertenties