Marktpartijen

ENKHUIZERZAND (1)De gemeente wil dus in gesprek gaan met een drietal marktpartijen waarvan er uiteindelijk één zal worden uitverkoren om het project opwaardering van het Enkhuizerzand te realiseren.

Tijdens de informatiebijeenkomst werd gesteld dat deze marktpartijen tot tweemaal toe zijn geconsulteerd. In 2009 en 2013 en in beide gevallen was men uiterst positief.

De eerste vraag die opwelt is, waarom heeft men in 2009 (direct na aanschaf van de Uilenbanen en de verbeterde versie van het vlekkenplan) niet meteen doorgezet en geprofiteerd van de positieve houding van die marktpartijen.

Een tweede vraag die opwelt, maar niet tijdens de informatieavond werd gesteld is, “wat verstaan we eigenlijk onder marktpartijen”.

Ooit heeft er een lijstje van kandidaten in de Enkhuizer Krant gestaan. Ik heb toen even op het internet gekeken naar wat voor bedrijven dat waren.

Zonder uitzondering waren dat aannemers/projectontwikkelaars die door het gehele land recreatieparken realiseerden. In de bossen, in de duinen, langs het water. Het ene park nog aantrekkelijker dan het andere, maar ze hadden één ding met elkaar gemeen.

Het waren allemaal tweede huisjes die niet in de eerste plaats bedoeld waren voor de verhuur.

Nu geloof ik onmiddellijk, dat er een markt is voor de realisatie van tweede huisjes in Enkhuizen en dat je het aan ontwikkelaars kunt overlaten om een parkje te maken dat zo aantrekkelijk is dat die huisje ook zullen worden verkocht.

Alleen de toekomstige eigenaars van die huisjes zitten niet te springen om bepalingen dat zij jaarlijks maar 40 dagen van hun huisje gebruik mogen maken.

Zij zitten ook niet te springen om erfpachtcontructies, waarbij ze de 30 jaar lang niets betalen en daarna (???) euro’s per jaar.

En ook het idee dat men naast WOZ ook garant moet staan voor een vast bedrag aan toeristenbelasting zal weinigen aanspreken.

Er zal een vereniging van eigenaren moeten komen die niet alleen het onderhoud van het park op zich neemt, maar ook het onderhoud van de publieke ruimte en het beheer van de passantencamping.

Ook kun je het aan ambtenaren overlaten om zoiets op papier te regelen,  maar tegelijkertijd denk ik dat er op gebied van tweede huisje aantrekkelijke alternatieven zijn dan die de gemeente Enkhuizen nu aanbied.

Wat me tijdens de informatieavond opviel was dat alles vanuit het gemeentelijke gezichtspunt werd beredeneerd. Er vielen geen extra opbrengst uit de WOZ te verwachten, omdat de rijksbijdrage navenant zou worden gekort.

Maar dat is informatie waar de uiteindelijke eigenaar van het tweede huisje natuurlijk niets aan heeft. Die betaalt gewoon WOZ en toeristenbelasting.

De informatieavond was een aaneenschakeling van gemeentelijke voorschriften en wensdromen. Men wil daarover in gesprek met de marktpartijen, zoveel werd duidelijk.

Maar wat die markt nu precies inhield en hoeverre de gemeentelijke voorschriften en wensdromen aansloten bij de wensen van de markt bleef onbelicht.  Dat gaan we pas uitvinden als de go/no go beslissing is genomen.

En dat is ook de fase waarin de te lopen risico’s vrijwel allemaal in de categorie “hoog” zitten.

Het valt te hopen dat er tijdens de commissievergadering en nodige aandacht zal worden gegeven aan “de markt”. Anders ligt er een tweede SMC drama in het verschiet. Toen dacht de gemeente ook dat zij haar wil kon opleggen aan “de markt”. Het resultaat daarvan is inmiddels bekend.

Advertenties