Leugenaars

Nieuw Enkhuizen heeft in allerijl een nieuwe Flyer laten maken, waarin zij anderen beticht leugens te verspreiden over het standpunt van Nieuw Enkhuizen inzake betaald parkeren.

De tekst van de Flyer kunt U er hier vinden.

In hoofdletters stelt men vast; Nieuw Enkhuizen is TEGEN BETAALD PARKEREN.

Wie anderen van leugens beticht doet er verstandig aan eerst even de feiten te controleren. Die feiten zijn eenvoudig terug te vinden op de gemeentelijke website. Om U onnodig zoeken te besparen geef ik telkens de link naar het betreffende feit.

Feit 1

Voor de vergadering van 12 mei 2009 doet wethouder Franx de Raad een voorstel toekomen waarin hij ondermeer voorstelt om betaalt parkeren in te voeren.

Hij kan dit alleen als zijn collega wethouders Boland en Kok daarmee hebben ingestemd. Conclusie het voltallige College  is voorstander van de introductie van betaald parkeren.

Feit 2.

Ook voor de vergadering van 12 mei 2009 wordt de Raad een motie voorgelegd die ondertekent is door Nieuw Enkhuizen, PvdA, CU. Deze motie (die ook een traject voor de introductie voor betaald parkeren bevat) wordt uiteraard ook gesteund door Nieuw Enkhuizen.

Ik heb fractievoorzitter Wijchers al eerder geciteerd in “Zo zijn onze manieren”. Ik citeer hem op basis van de notulen nogmaals letterlijk.

In het vorige plan was zij daar inderdaad tegen, maar in dit plan is de fractie er een voorstander van.

Met zij bedoelt Wijchers uiteraard de fractie van Nieuw Enkhuizen.

Feit 3

Op 8 september vraagt wethouder Franx de Raad om een krediet voor een uitvoeringsplan parkeren. Dat plan kent twee fasen. De tweede fase bevat de introductie van betaald parkeren. Franx krijgt van de Raad het gevraagde krediet voor de eerste fase.

Samengevat, wethouder Franx (gesteund door zijn collega’s Kok en Boland) doet de Raad een voorstel dat betaald parkeren bevat.

De Raad besluit vervolgens een motie te aanvaarden die ook betaald parkeren omvat. Die motie is ondertekend door NE, PvdA en CU.

Misschien dat Nieuw Enkhuizen (met de kennis van nu) betreurt dat zij in het verleden heeft ingestemd met de invoering van betaald parkeren, maar dat lijkt me toch geen goede basis om anderen zo nadrukkelijk tot leugenaars te bestempelen.

Auteur: Pim

Als blogger druk bezig met de Paljas Projecten, zoals Pim's Prietpraat en Gedupeerden.*

18 gedachten over “Leugenaars”

 1. Ik heb het over de periode 2006-2007 toen er een wethouder zat die er gewoon nix van bakte en daardoor zaken zoals AED’s, collectieve herverzekering minima,minimabeleid, goed optuigen en communiceren WMOloket etc etc bleven liggen. Met aantreden van Klaas Kok kwam imo alles in een stroomversnelling en werden er spijkers met koppen geslagen, waar wij iig blij mee waren.

  En zoals aangegeven, positief over het sociale deel,maar huiverig dat er wellicht gepoogd gaat worden om daar als eerste in te snijden.

 2. Ik ben niet ontevreden over de resultaten op het sociale en welzijnsgebied,ik durf zelfs te zeggen dat op dat gebied er veel ruimte is geweest voor niet coalitiegebonden partijen om een stevig deuntje mee te blazen en die hebben dat dan ook met verve gedaan.
  .Na 2007 werd er voortvarend gewerkt aan de WMO,armoedebeleid etc, waar het eerst toch allemaal met de Franse slag ging.

  Mijn zorg is dat het met de komende bezuinigingen het eerste veld is waar door een aantal partijen wellicht als eerste het mes in zou moeten.

  BTW:Met advertentie, net als gele folder geen bemoeienis gehad.

  1. Bedoel je dat de PvdA eerst in de coalitie de boel op sociaal gebied traineerde? Tenslotte zat die partij in de coalitie tot 2007 vanaf vlak na de oorlog. Nadat de PvdA uit die coalitie was vertrokken, is er veel aangepakt.

   Het is niet zo dat er veel ruimte is geweest, maar dat er veel ruimte is gegéven door de coalitie. Voorheen, die 54 jaar dat de PvdA leidend was in coalities in deze stad, werd er totaal NIET geluisterd naar oppositiepartijen. Ongeacht wie dat waren. Dat heb ik tot in den treure ondervonden als voormalig oppositielid.
   Plus claimen dat welzijn en sociaal exclusief vanuit de huidige oppositie komen is gelul, in de vorige raadsperiode is de stevige basis voor o.a. WMO al vanuit de toenmalige coalitie van PvdA en NE gelegd. Bij monde van mezelf en Petra Kiss voor NE, met verve zoals jij dat noemt.

   Je vergeet dat als zaken niet goed voor elkaar waren volgens jou, dat voornamelijk door de opeeenvolgende coalities Verenigd Links/GroenLinks en de PvdA is geweest.
   NE, en de incarnatie ervoor in de entiteit van Enkhuizer Belang, zijn zéér stevig opgekomen voor een aantal zaken wat sociaal en welzijn betreft die werkelijk niet goed voor elkaar waren.
   Dat was bij monde van toen nog Jan Franx en ik samen in de commissie Sociale Zaken, maand na maand. Die wethouder, Nico Dol van Verenigd Links, werd er gek van. Maar het werkte wel, ondanks dat we oppositie waren.

   Enkhuizen is nooit slecht geweest wat betreft welzijn en sociale voorzieningen, afgemeten aan anderen. Zeggen dat dit wel zo is, is een keiharde onwaarheid.

 3. We zien wel 3 maart. Als het op houdt, dan houdt het op. Het is niet anders. Dan mogen jullie aan de bak.
  Op de Kabelkrant staat de nieuwe coalitie met de mededeling dat de oude coalitie een slecht sociaal beleid heeft gevoerd. Ondanks dat Enkhuizen 7e staat van de 240 gemeentes tot 25.000 inwoners.
  Het is maar net wat je wilt zien, en wilt horen. Jullie hebben ongetwijfeld veel meer gelijk dan anderen.

  1. Zoals al eens gezegd, ik vind het sociale beleid best OK, en ook de wethouder vind ik zeer aanspreekbaar. Wel ben ik bang dat het sociale beleid onder druk komt te staan als het om bezuinigingen gaat.

   1. Maar je zei ook dat die advertentie daarover niet van jullie was….

    Er staat een duidelijke coalitiebeschrijving van SP, PvdA, LQ en GL die een sociaal beleid willen.
    Er staat duidelijk dat dit niet het geval is met NE, CDA, VVD/D66 en CU.

    Twee coalitiebeschrijvingen, een gewenste en een ongewenste. Eén met een groot kruis erdoor en één dat goed is. Gewenste partijen en ongewenste partijen.
    In ieder geval weet iedereen nu waar hij of zij aan toe is, dat is wel mooi.

    Zo slecht is het beleid niet geweest de afgelopen vier jaar. Alle speerpunten die de PvdA nu naar buiten brengt zijn beleidspunten die ingezet zijn door NE vanuit het NE-programma van de afgelopen 8(!) jaar.
    Als iets zó erg de moeite waard is om te jatten door de PvdA, dan moet het wel goed zijn lijkt me.

    Wat gaat de nieuwe coalitie doen wat betreft betaald parkeren? LQ en SP willen dat persé niet, PvdA en GL persé wel.

    1. Dat heb ik inderdaad gezegd en dat is ook zo. Moet ik onder elk bericht een disclaimer plaatsen? “Het bericht op de TV-krant was niet van de SP”? Parkeren? Op de poster staat wat er moet gebeuren :-O

 4. 4:Was idd een verkeerd moment om toen wel volgzaam richting de vz te zijn:-)

  De NE flyer probeert op krampachtige wijze recht te praten wat krom is en tegenstrijdigheden over de stanpdunten en besluitvorming van NE wat weg te moffelen.

  Dat geprobeerd wordt de ‘schuld’ bij anderen te leggen ipv verantwoordelijkheid voor de door NE genomen besluiten te nemen en daarbij ook nog zaken vermelden die gewoon niet kloppen,is betreurenswaardig zo niet tekenend.

  Enkhuizers zullen ongetwijfeld de argumenten van de voor en tegenstanders afwegen en zelf bepalen wie het dichtst bij de waarheid zit.

 5. De flyer van NE te hebben gelezen is mijn conclusie als je dit durft te verkopen aan je kiezers dan durf je alles.
  Het is een beetje als een trainer die uit alle macht moet presteren om zijn baan te houden. Paniekvoetbal dus .Ik kan er niet van onder de indruk raken .De geloofwaardigheid van deze partij loopt met de uitgave van deze folder een enorme deuk op. Wat ik NE al tijden probeer duidelijk te maken is dat de mensen het kopen van een parkeervergunning als betaald parkeren zien. Maar ja als je niet naar de mensen luistert .Of hebben deze ongelijk?

 6. @2: klopt, je had alleen niet naar de vz. moeten luisteren 😉
  @1: Hans stemde idd. atypisch voor Nieuw Enkhuizen (al heb ik het idee dat de achterban eerder Hans steunt dan de rest). Dentraal stond regulering en autoluw. De bewoners wilden wel betaald parkeren? Nee hoor, zie inspraak van buurtvereniging. Waar volgens mij het meningsverschil ligt is bij de handhaafbaarheid van de blauwe zone, met name het “doordraaien” tegen gaan. PvdA maakte een zaak dat dit bijna niet te doen was en *dus* betaald parkeren nodig was. Want alles wat je nu zegt, kan wel degelijk met een blauw regiem ook geregeld worden, MITS er handhaving is. En die kun je regelen.

 7. Onderstaande vragen had ik willen stellen aan Jan Franx tijdens het einddebat. Dit kon ik helaas niet zelf doen en ook de debatleider heeft er geen één van gevraagd. Ik heb een aantal vragen aan Nieuw Enkhuizen omdat ik een aantal tegenstrijdigheden tegenkom in uitspraken van de heer Franx gedaan in de raadsvergadering van 1 december 2009 en partijuitingen in de vorm van verkiezings”propaganda” waar de heer Franx neem ik aan vanaf weet als lijsttrekker.
  Parkeerprobleem
  In het verkiezingsprogramma 2006-2010 stelt NE dat er een parkeerprobleem is in de binnenstad.In de raadsvergadering van 1 december 2009 heeft wethouder Franx gesteld dat er nu nog geen parkeerproblematiek is. Maar dat die wel gaat komen als in naburige gebieden betaald parkeren wordt ingevoerd. Tegenstrijd nummer 1: Eerst stellen dat er een probleem is en 4 jaar later roepen dat er nog geen probleem is. De problemen lossen zich in de tijd dus vanzelf op? Ik stel voor nog 4 jaar te wachten en we hebben een tekort aan auto´s om de parkeerplekken te vullen. En ik ben het met de wethouder eens. Behoudens wat piekmomenten en zeer lokale knelpunten vallen de werkelijke parkeerproblemen dus wel mee. Daar kan een grote meerderheid van de Enkhuizer bevolking het wel mee eens zijn denk ik. Invoering van het uitgebreide vergunningstelsel is dus volgens de wethouder nodig om problemen in de toekomst, voortkomende uit betaald parkeren en handhaving, te voorkomen. Maar het is, zo lees ik in het verkiezingsprogramma van NE allerminst zeker dat er betaald parkeren ingevoerd gaat worden. En als het, naar aanleiding van de uitkomst van de evaluatie, ingevoerd gaat worden dan is dit niet eerder dan 1 januari 2012 (rapport XTNT). Waarom moet dan op 1 maart 2010, bijna 2 jaar voor de hypothetische invoering van betaald parkeren, het uitgebreide vergunningstelsel ingevoerd worden?
  Leges
  In de raadsvergadering van 1 december zegt de heer Franx letterlijk dat handhaving niet in de leges voor een parkeervergunning is meegenomen omdat dit wettelijk niet mag. In de verkiezingskrant van NE staat dat met het geld betaald voor de parkeervergunning een bijdrage in de kosten van de BOA´s (handhaving) betaald wordt? Tegenstrijdigheid nummer 2. En waarom is een tweede vergunning dubbel zo duur? Probeert men zo het hebben van een tweede auto te ontmoedigen? Dat was toch niet de motivatie van de invoering van het uitgebreide vergunningstelsel. Deze invoering is om bewoners in die gebieden een parkeerplek te garanderen en hierop te kunnen handhaven.
  Posteractie SP
  Waarom is de actie van SP belachelijk? Alleen omdat de afbeelding een parkeermeter is en geen digitaal systeem? Ik heb verder weinig tot geen inhoudelijk sterke argumenten kunnen lezen. U begreep de strekking van de poster wel zo verwacht ik. Een beetje kinderachtig verweer dus.
  Breedgedragen oplossing
  In het verkiezingsprogramma van 2006-2010 staat dat NE is voor een breedgedragen oplossing. Hoe goed heeft u over de afgelopen jaren de inwoners van de binnenstad geïnformeerd over de op handen zijnde maatregelen en wat dit voor hen, ook financieel, betekent? En dan bedoel ik niet voldoen aan de minimaal wettelijke informatiemomenten en verwachten dat ze zelf actief op zoek gaan naar informatie maar ze pro-actief, duidelijk en volledig informeren. Als ik zelf zie hoeveel tijd en moeite het mij heeft gekost om het hele plan “duidelijk” boven water te krijgen dan moet je je afvragen hoe de gemiddelde Enkhuizer dit had kunnen weten. Pas toen we informatie in de deur kregen over omvang (hele binnenstad, walkanten en kosten) ging het een beetje spelen. Veel bewoners weten tot op de dag van vandaag nog niet hoe het zit! Hoe kun je van die mensen verwachten zich te laten horen in het voortraject? (periode van ongeveer 2 jaar). Denkt u dat alles wat nu is ingezet en per 1 maart in werking gaat treden, een breedgedragen oplossing is? Of ging het om het draagvlak binnen de partij of de huidige coalitie. Ik denk en weet bijna wel zeker dat het om de burgers gaat waar NE zich zo hard voor maakt!

 8. Ik raad je aan om de vergadering terug te luisteren vanaf 3:18 LQ: WIJ GAAN NIET AKKOORD MET DE VERORDENING.
  Na deze woorden vond de vz dat ik de moties en amendementen die ik nog wilde langsgaan niet meer kon aantippen.Heb toen gezegd dat ik een proteststem indiende, lijkt me duidelijk zat.

 9. Pim, wat jij zegt klopt net zomin. NE heeft verdeeld gestemd, middels de SP-motie heb ik namelijk tegen fase2 (= betaald parkeren) gestemd.

  Maar betaald parkeren is geen taboe of zo, in ieder geval niet voor mij. Het te hanteren systeem maakt mij fundamenteel niet uit, het gaat om wat uiteindelijk werkt om regulering als anticipatie voor het verder te ontwikkelen toerisme te bewerkstelligen.
  Al eerder heb ik hier neergezet dat een vorm van betaald parkeren, gewoon met parkeermeters en geen privacyschendende digitale systemen, op bijvoorbeeld het Venedie niet gek is. Ondernemers daar hebben er zelf ooit om gevraagd.

  Op het Venedie zitten alleen dienstverlenende bedrijven als banken, hyptheekverstrekkers, makelaars, kappers. Die zijn blij en er gebaat mee als er via betaald parkeren met een maximumparkeertijd van anderhalf uur daar ter plekke enige doorstroming is van parkeren, zodat hun klanten bij hen in de buurt kunnen parkeren.
  Ook bijvoorbeeld betaald parkeren bij het Bosplein zoals dat nu nog ingericht is en achter de Hema, is mij niet vreemd. Als daar zeg zo’n drie uur maximaal parkeren aan vastzit, in combinatie met een gratis bewonersvergunningensysteem voor de héle binnenstad, plus gratis onbeperkt parkeren aan de noord- en zuidrand van de stad, had men mij nooit meer ergens over gehoord.

  Maar niemand wilde dat, ook de SP niet. De winkeliers niet, de bewoners merendeels wél, het bedrijfsleven niet. Het ging dan om een parkeeruurtarief van 0,20 tot 0,30 euro per uur….

  Het item was regulering, en de mogelijkheid om in dat kader bonnen te kunnen uitschrijven en die bonnen ten goede te laten komen als ondersteuning om handhaving van het systeem en kleine ergernissen in de stad (brommers door de Westerstraat, mensen lastig vallende jongeren, asociaal parkerenden, etc) te kunnen betalen. Dat had dus gekund.

  Nu zitten we met dit systeem. Eén partij heeft tegen gestemd, de SP. GroenLinks en Lijst Quasten durfden niet met de billen bloot door voor of tegen te stemmen en liepen de zaal uit, en geven daar achteraf niet al te dapper allerlei verbazingwekkende verklaringen voor.
  Maar de SP is niét met een echt volwaardig alternatief gekomen! Wel opmerkingen over specifieke zaken die anders gekund zouden hebben, maar geen realistisch systeem neerleggen.

  1. Hans,
   Het ging inderdaad om een systeem van parkeerregulering waar betaald parkeren een onderdeel van vormde.

   Volgens mij heb je er van gezegd, dat je geen bezwaar had tegen betaald parkeren, maar dat de je de systematiek (waarvoor in de motie werd gekozen) pertinent afwees. We verschillen in dat opzicht niet van mening.

   Ik heb daar zelfs een berichtje over gemaakt waarin ik stelde dat je beter niet iets kon goedkeuren waarvan je het vervolg traject afkeurt. Het stemmen over een motie is niet gelijk aan het bestellen van een pizza, waarvan je naar eigen behoefte ingrediënten kan toevoegen.

   Als je mordicus tegen het vervolg traject bent, dan heb je eigenlijk geen andere keus dan tegen de motie te stemmen.
   Maar dit zijn details.

   Maar het echte nieuws is natuurlijk, dat het voltallige college 9 maanden geleden instemde met parkeerregulering die ook betaald parkeren omvatte, maar dat Kok en Boland nu (in hun functie als lijsttrekker) roepen dat ze tegen zijn en ze ook net doen of ze altijd tegen zijn geweest.

   Met deze tweeslachtige houding laten ze coalitiegenoot Franx in de kou staan.

   In plaats van op deze tweeslachtigheid te wijzen, begint NE wild om zich heen te slaan en partijen die van meet af aan tegen betaald parkeren waren, te beschuldigen van leugens.

   Nog erger, ze begon te ontkennen dat ze er in eerder stadium had ingestemd met parkeerregulering die OOK betaald parkeren omvatte.

   Hieronder noemt Jacco het paniekvoetbal en ik denk dat die vergelijking ook opgaat.

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s